Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 28 de desembre del 2007

Ja n'hi ha prou senyor Recoder ¡¡

Quan jo creia que ho havia sentit tot de vostè sobre la sentencia del TSJC, que obliga a retornar als veins les contribucions dels sectors 14-18 de Mira-sol i Valldoreix Sud, escolto les seves paraules a la radio del passat 20 de desembre on textualment diu: “Els nostres advocats diuen que no s’han de retornar els interessos tal com demanen els veins”.
Es evident que vostès estan per sobra de la llei, que saben mes que tots els juristes junts, encara que les sentencies de febrer del 2006, declarant la nul·litat de les contribucions i la posterior desestimació del seu recurs per el TSJC amb data del 29 de juny d’aquest any, diuen clarament “con la consiguiente devolución a los afectados de las cantidades ingresadas por este concepto mas los intereses legales”. No ho demanem els veins, ho diuen els tribunals.

Senyor Recoder, vostè falta a la veritat i esta manipulant els fets amb declaracions i artificis per tal de retardar el compliment de la sentencia i això es molt greu, inclús punible legalment.
Han arribat a dir públicament, quatre mesos desprès de la sentencia, que no havien rebut la notificació quan vostè sap perfectament que van comunicar mitjança un ofici la recepció de la sentencia al jutjat numero 7 de contribucions especials amb data del 10 d’octubre.
Vostè te massa orgull per reconèixer que esta perdent tots els contenciosos i els seus corresponents recursos per la feina mal feta i per actuar amb prepotència davants dels veins.

No te cap recança per gastar “diners de tots els santcugatencs” en advocats per presentar recursos que no porten enlloc. Això si, tant vostè com altres membres del seu govern municipal no tenen cap pudor democràtic ni moral per dir que els veins afectats som uns insolidaris i que la devolució de les contribucions frenarà altres projectes de ciutat. Potser cal que li recordi alguna moció escandalosa del darrer Ple de desembre.

Senyor Recoder vostè esta fregant el ridícul, si us plau, respecti la justícia i acati la sentencia retornant el import de les contribucions mes els interessos legals corresponents. Desprès si vostè vol tornar a reiniciar tot el procés esta en el seu dret, però aquesta vegada estigui segur que ho farem ben fet amb “llum i taquígrafs”. 

Jaume Massanés i Papell
Veí afectat.

dissabte, 22 de desembre del 2007

Exigim el Dret a Saber ¡¡

En el Ple Municipal Ordinari del mes de desembre es va produir un dels escàndols més sonats en la vida política de la nostra ciutat.
L’ajuntament reconeixia un deute amb la empresa TMA-Grup Sanchez de 3,5 milions d’euros i encara s’estava negociant un altre de 900.000 euros més.

Recordem que aquesta empresa és la adjudicatària des de fa temps de les concessions administratives del servei de recollida d’escombreries, tan selectiva com no selectiva, de la gestió de la planta de compostatge, del manteniment de parcs i jardins i fins fa poc de la neteja d’edificis municipals.

Quan es van demanar explicacions a l’equip de govern de CIU el tinent d’alcalde d’Economia Jordi Joly va defensar que ni els membres de l'Equip de Govern ni els directors d'àrea veuen les factures i van carregar les culpes als tècnics i a intervenció. I, a més a més, va dir als membres de la oposició que "això de veure les factures ho faran vostès en els seus ajuntaments però a Sant Cugat això no es fa".
Quan tothom s’estava recuperant d’aquesta afirmació diu que aquesta irregularitat és deguda al creixement de la ciutat però garanteix que no tornarà a passar una situació similar.

Ens demana confiança quan:

- El conveni de reconeixement de deute se signa “en petit comitè” cinc dies abans de les darreres eleccions municipals.
- El pressupost de construcció del nou ajuntament va passar de 6 a 9 milions d’euros.
- El pressupost per afrontar la despesa de la seguretat social dels treballadors s’ha desviat aquest any en 600.000 euros i no expliquen perquè.
- L’any 2004 ja es va reconèixer un deute amb TMA de 2,5 milions d’euros que estem pagant cada any (600.000 aprox.anual), ara tindrem que sumar-li els 800.000 euros anuals per el nou deute.
- La infrautilització de la planta de compostatge de Can Calopa que actualment funciona entre un 15 i un 20 % de la seva capacitat. Aquest fet provoca un desequilibri econòmic de més de 690.000 euros que la concessionària reclama a l'Ajuntament.
- La pèssima gestió recaptatòria de Impulsis va suposar deixar de cobrar molts impostos. Hi ha qui ho valora en uns 8 milions d’euros
- Any darrera any patim increments de l’IBI a canvi de res. El 2008 més d’un 57% de nosaltres tindrem un fort increment de les quantitats a pagar.
- Etc....... un llarg etc.......

Ens ve a la memòria quan l’any 2004 ens van vendre el programa “Sant Cugat Eficient” que tenia com objectius millorar i optimitzar la gestió de l’ajuntament i aconseguir estalvi econòmic.

Ha arribat el moment de dir prou. Ha arribat el moment de demanar responsabilitats al politics de les àrees implicades des del any 1999. Ha arribat el moment de que cap polític amagui el cap sota l’ala. Els santcugatencs exigim el Dret a Saber ¡¡

Ens sentim enganyats i per això recolzem la proposta que dos partits de l’oposició han fet per la creació immediata d'una comissió d'investigació. Es ara quan necessitem una oposició ferma i vigilant, s’ha acabat l’oasi.

"Un Govern sense una oposició eficaç, és un govern al qual els errors els surten gratis, però molt cars per a la societat".


La Redacció

dimarts, 18 de desembre del 2007

Nota de Premsa

Donat que l’Ajuntament continua en la seva negativa d’executar les Sentències, i de no procedir al retorn de les quantitats reclamades, els nostres advocats ja han començat a presentar davant l’Ajuntament les reclamacions administratives de cada veí afectat, reclamant el compliment immediat i efectiu de les Sentències.

En cadascuna d’elles es detallen els pagaments realitzats i els interessos legals a retornar calculats fins el dia 7 de desembre de 2.007. Lògicament aquests interessos aniran en augment depenent de la data en que l’Ajuntament faci efectiva la devolució.

Si en el termini d’un mes l’Ajuntament continua amb la seva negativa d’executar-les i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, s’instarà davant dels Jutjats la seva execució forçosa.

En relació a aquesta execució s’ha de fer un aclariment ja que l’Ajuntament al·lega per defensar els seus interessos que no ha donat compliment a les Sentències perque els corresponents Jutjats no han comunicat l’obligació de donar compliment a les mateixes.

No obstant, de conformitat amb el contingut de l’article 104 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, els Jutjats, mitjançant dues notificacions, que us remetem adjunts, comuniquen a l’administració els deure de complir amb les Sentències un cop rebin l’expedient administratiu.

Hem trucat directament al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, on s’ha seguit el recurs contra l’acord de contribucions especials, i ens han confirmat que el dia 10 d’octubre de 2.007 van rebre ofici de l’Ajuntament en el que es manifestava que s’havia rebut l’expedient administratiu i que es procedirien a realitzar les actuacions oportunes per executar la sentència.

És a dir, l’expedient el tenen des de molt abans del 10 d’octubre.


Sant Cugat del Vallès, 18 de desembre de 2.007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. SECTORS 14-18 DE MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.

dilluns, 17 de desembre del 2007

Tracte de favor en contra del interés general


Al 10 de febrer de l’any passat denunciàvem lo següent:

“A la Av.Villadelprat s’ha permès que aparquin els autocars d’una empresa farmacèutica ubicada a la nostra ciutat, que fa constantment de llançadora entre l’estació i la seva seu .
A les hores punta es produeixen aproximadament uns deu estacionaments per hora, algunes vegades fins a dos unitats.
Envaeix el carril de circulació produint embotellaments, frenades i ensurts, i s’hi està aturat amb el motor en marxa entre cinc i deu minuts contribuint a incrementar la contaminació.
Algú ha pensat que passaria si altres empreses fessin el mateix ¡¡”
Avui, desembre del 2007 tot continua igual, però a mes a mes, aparquen davant de la estació, inclús ocupant les places destinades als taxis.

Jaume Massanés i Papell

Sant Cugat o tercer mónUs adjunto unes imatges perquè veieu, com esta el treballador de correus de la Floresta, ja que incompleix totes les normes de seguretat i higiene en el treball.
Com a veí denuncio les condicions en que els florestans recollim el correu, com a sindicalista les condicions infrahumanes en que te que treballar aquesta persona. Des de La Floresta denuncio la manca total serietat per un Servei públic i que el consistori tindria que cuidar i vigilar per que donessin un servei en condicions.

Xavier Sans

dimarts, 11 de desembre del 2007

Set mesos sense Grups de Treball i el més calent a la aigüera.

ASSOCIACIÓ DE VEÍNS
SANT JOAN DE MIRA-SOL
Sr. Xavier Martorell, President del C. de Districte de Mira-sol:

El proppassat 6 de novembre es va constituir el consell de districte de Mira-sol i en la reunió informativa prèvia es va decidir la formació dels grups de treball. Grups de treball d’altra banda que no s’han reunit des de dos mesos abans de les eleccions municipals del mes de maig.

Es per aquest motiu que han quedat sense discutir i sense que nosaltres tinguem cap informació de qüestions tan importants com el desdoblament de les aigües pluvials, amb projecte aprovat i adjudicat el mes de juliol, i l’adjudicació del projecte de construcció del complex esportiu. amb obertura de pliques també durant el mes de juliol

Mentrestant han aparegut problemes nous, dels que com associació no hem rebut cap informació,com és la rotonda de la Avgda. Pompeu Fabra, rotonda que ha estat fortament contestada, amb raó, pels veïns de Mira-sol.

D’aquests temes, que depenen de l’àrea de territori voldríem rebre informació en el si del grup de treball corresponent.

Es per aquest motiu que demanem la convocatòria urgent del grup de treball de territori amb la presència de la seva tinent d’alcalde Sra. Mercè Conesa.

Espero rebre aviat noticies seves. Rebi una cordial salutació.


Josep M. Àngel
President A.V. Sant Joan de Mira-sol

Mira-sol 5 de desembre de 2007

diumenge, 9 de desembre del 2007

Mal ús de les zones verdes

Els que vivim des de fa molts anys a Mira-Sol sabem que el terreny situat entre l'avinguda de Papiol i el carrer Alacant està declarat com a zona verda.
Tenim que lluitar perquè no es converteixi en un pàrquing.
Els veïns necessitem zones verdes que no contaminin i menys cotxes que ja en tenim prou.
Si el col·legi La Farga el necessita, li suggerim que se’l faci en els seus terrenys

Manuel Almagro

divendres, 7 de desembre del 2007

Bosc engabiat

El febrer del 2006 s’aprova l’arranjament del Bosc de Can Gatxet amb els diners de lliure disposició (teòricament) destinats als districtes. Sorprenentment els treballs no comencen fins el mes de gener d’aquest any 2007 i se’ns diu que estaran acabats al maig.

La realitat actual és que els treballs avancen d’una forma lenta i intermitent fins el punt que algun material com la fusta tractada comença a deteriorar-se.

Davant d’aquesta situació l’associació veïnal de Sant Joan de Mira-sol va demanar, fa uns dos mesos, una reunió amb la Marta Subirà per saber de primera mà què està passant.
Avui, desembre del 2007, encara no s’ha rebut data i hora per la reunió.

Des d’aquí demanem que l’ajuntament es prengui seriosament l’arranjament del Bosc de Can Gatxet per acabar-lo el més aviat possible, però també denunciem el fet que quan els veïns, mitjançant les associacions que els representen, demanen parlar amb la regidora responsable del tema no rebin cap resposta als seus escrits.
Es inadmissible ¡¡ Qui es pensen que són aquesta gent tan prepotent ¡¡

Jaume Massanés i Papell

dilluns, 3 de desembre del 2007

Parlament Dia de l'arbre 2007

Benvolguts, avui celebrem el 5e. Dia de l’arbre a La Floresta. És un acte rellevant i al mateix temps minúscul i ingenu. Es rellevant perquè ens reunim per plantar uns arbres en aquest espai natural degradat. I es ingenu i minúscul per que al mateix temps s’estan destruint hectàrees de bosc. Per tant vol dir que la feina que fem no es pot quedar aquí.

L’associació El Mussol, per a la protecció del paisatge, organitzem el Dia de l’arbre, però volem deixar clar, que els protagonistes no som nosaltres, ni els arbres, sinó els nens i els joves. És per a ells que organitzem aquesta activitat, perquè d’alguna manera ens fa vergonya el mon que els hi estem deixant i volem que des de ben petits tinguin una altre mirada cap el medi ambient.

A La Floresta tenim molts bon exemples del que no s’ha de fer: tala indiscriminada d’arbres grans en les parcel·les privades, la no preservació i conservació del arbres exemplars (catàleg i mesures específiques), la no conservació de les fonts (font del Fumet) i la no preservació de les rieres i torrents. (al contrari, es donen permisos d’obres per envair-les i colgar-les i fa que es confonguin amb les clavegueres ), ,

Es per això que aquest any tornem al torrent d’en Llobet, així podem veure l’evolució del que varem fer l’any passat. També insistim en aquest lloc per que al trobar-se a prop de l’escola creiem que els seus alumnes, poden observar la seva evolució i a més a més perquè és un dels espais públics de La Floresta a on ens podem reunir una bona colla de gent a fer una activitat com aquesta. Com cada any hem estat buscant altres llocs i no n’hem trobat, donada la manca d’accessibilitat i disponibilitat dels d’espais públics de La Floresta.

Finalment recordar que l’associació El Mussol, per a la conservació del paisatge està adherida al Projecte Rius. El compromís que tenim, és el de vetllar per la qualitat de les aigües de la riera de Vallvidrera en el seu tram sota can Busquets mitjançant inspeccions d’anàlisi d’aigua fetes periòdicament (dues vegades l’any). Una activitat molt adient per la mainada. Convidem a qui vulgui afegir-s’hi. Podeu trucar al tlf.93 6740367 i demaneu per Daniel Gambús.
Associació El Mussol

divendres, 30 de novembre del 2007

Els veïns de Can Magí acusen a l'Ajuntament de enganyar-los

Els veïns de Can Magí continuen enfadats amb el consistori arran del projecte d'equipaments previst per al barri. L'origen de la polèmica es remunta a fa uns sis mesos, quan l'ajuntament, en ple procés electoral, va anunciar que la pastilla municipal al barri de més de 60 mil metres quadrats destinats a serveis podria ser venuda a l'empresa privada per a ús terciari, per construir un parc empresarial. Segons Joan Abad, president de l'AA.VV de Can Magí, "això es va fer sense consultar els veïns, per motius electoralistes." Però el més greu de tot, segons Abad, és que "el projecte de sol·lució a trànsit de l'Avinguda de les Roquetes amaga un projecte urbanístic empresarial."
Abad afirma que abans de la publicació de la proposta d'ús de l'espai, l'ajuntament mai s'havia definit sobre el tipus d'equipaments que volia per a la pastilla. "L'últim cop van proposar-nos un projecte d'aparcament de camions de gran tonatge i no vam estar d'acord. D'això ja fa més de quatre anys. I després ens trobem amb la notícia d'aquest projecte, sense haver-nos consultat."
Fa tres anys, es va crear una comissió al consistori per desenvolupar un pla d'equipaments i, segons Abad, "l'estudi ha estat un fiasco. S'han perdut tres anys i diners, a més a més." Els veïns esperen poder reunir-se amb l'ajuntament properament per decidir, de forma consensuada, el destí de la pastilla d'equipaments del barri.

Font: http://www.eleminds.com/

dilluns, 26 de novembre del 2007

Document aprovat per l'Assemblea de la F.A.V. del 20 de novembre de 2007

Es objecte de l’ assemblea, que FAV - Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat celebra anualment, donar a conèixer allò que més ens preocupa i en la mesura del que és possible oferir solucions. Tot i que en el darrer any s’han fet coses, hem participat en la comissió organitzadora de la Festa de la Tardor i hi hem muntat parada, hem estat presents en la comissió de seguiment de l’Agenda 21, hem fet un seguiment dels problemes sanitaris, tornem a estar presents a Promusa, formem part del consell estratègic de ciutat, hem participat al consell de cultura i el de serveis socials, la percepció per part de la ciutadania del treball que hem fet és quasi nul·la. Això vol dir que el que hem fet, que no ha estat molt, no ho hem sabut transmetre no tan sols a la ciutadania en general sinó tampoc a les associacions que estan presents a la FAV.
Però quins són els problemes que pateix Sant Cugat ?

1. Organització del territori. Durant la legislatura 2003-2007 s’havia d’aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i
tot el que fa referència a participació ciutadana i desconcentració. Encara avui, novembre de 2007, continuem doncs amb un títol V e
absolutament sobrepassat i que no ha donat els resultats esperats pels ciutadans dels districtes. Cal plantejar les competències dels consells i implantar-los al centre de Sant Cugat . L’asimetria actual perjudica als veïns del centre al no tenir els òrgans que actualment tenen els districtes de Mira-sol, les Planes i la Floresta. El malestar actual de la majoria dels actuals membres dels consells és degut més a la falta de voluntat política de l’equip de govern que a les pròpies competències, que podrien ser suficients sempre i quan es tingui com a objectiu donar participació als ciutadans organitzats en associacions.
Darrerament s’han constituït de nou els tres consells de districte. Esperem que sigui una veritable eina de participació i que l’informació entre ajuntament i associacions sigui prou fluïda i generi confiança entre les dues parts, avui per avui i en la majoria dels casos molt deteriorada.

En un altra ordre de coses hem notat a faltar una falta d’entesa entre les forces politiques de Valldoreix. Malgrat la incongruència de la llei, que permet que la presidència de la EMD i la composició de la Junta Veïnal pertanyin o estiguin recolzades per forces politiques diferents, es fa imprescindible en aquests moments un govern d’unitat que sigui capaç de resoldre els problemes dels ciutadans

2. Pla d’equipaments. No s’ha fet en la legislatura passada, tot hi que estava previst. El creixement massa ràpid de Sant Cugat no ha anat acompanyat dels corresponents equipaments. Tenim barris que poden estar acabats el 2008 i dubtem que en aquestes dates tinguin un centre cívic, un equipament esportiu, un CAP, la biblioteca ,etc.etc.
I no podem oblidar la resta de barris que tenen també mancances: escola bressol al barri del Monestir, piscina a Mira-sol, cobriment de la pista esportiva de Sant Francesc, pista de lliure disposició als barris que no en disposen , donar un ús social al Casal de la Floresta, 2ª residència pública de gent gran...
Són molts els equipaments que falten i potser quatre anys més no siguin suficients. Cal doncs actualitzar un Pla d’Equipaments que ha quedat obsolet, fer-ho amb la participació de les entitats i fixar-ne les prioritats.

3. Dos equipaments sanitaris i llistes de’espera. El tercer CAP de Can Mates i l’Hospital Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal tenen ja els terrenys cedits a la Generalitat però encara estan les obres per començar. Tot el consistori i les entitats haurem de fer pressió perquè aquests dos equipaments siguin una realitat durant l’any 2008. I cal, també, que el consistori estigui amatent per a que el nou hospital disposi de llits suficients i tingui les especialitats quirúrgiques bàsiques.
Les llistes d’espera tant de metges de família com d’ especialitats han augmentat darrerament per l’increment de les targetes sanitàries i l’estancament de la contractació de nou metges i infermeres, tal com CAT-salut s’hi havia compromès . Falten serveis bàsics com radiologia els caps de setmana i urgències al CAP Valldoreix perquè el servei d’urgències del CAP La Mina està molt sovint col·lapsat.

4. Mobilitat, aparcaments i transport públic. El creixement de la Població, i com a conseqüència l’augment del parc d’automòbils, l’instal·lació de nous equipaments comercials:IKEA, sanitaris: l’Hospital de referència , educatius: ESADE, ens pot portar a un carreró sense sortida, al col·lapse circulatori.
Aparcaments dissuasoris a les estacions actuals i futures i una bona xarxa de transport públic s’hauran de posar en marxa.
Si no es te tot això en compte els que varen escollir Sant Cugat com un lloc tranquil per viure poden patir una forta decepció.
L’estudi de mobilitat de Sant Cugat i sobretot a les zones més afectades és una necessitat indefugible.
Estem convençuts que la resolució d’aquests problemes, juntament amb la conseqüent contaminació acústica, serà un dels grans reptes dels propers anys als quals haurem de fer front. La qualitat de vida a Sant Cugat pot estar en qüestió si no s’hi troben les solucions adequades.

5. Habitatge. Totes les enquestes ens diuen que el problema de la vivenda és una de les primeres preocupacions del ciutadans, sobretot dels joves. Promusa, a on les associacions de veïns hi tenim un representant al consell d’administració, està donant un bon servei però insuficient per la magnitud del problema. Cal fer més inversió en pisos de lloguer i en habitatges de propietat en règim especial sempre que no es posi en perill l’equilibri financer de l’empresa. Creiem que és possible.
En quant als projectes d’urbanització ens manifestem a favor de mantenir el percentatge del 74% a pagar pels veïns, si els tribunals de justícia no diuen el contrari, i a que les companyies de serveis es facin càrrec del soterrament de les seves línies. Ens preocupa molt en aquest moment la no execució voluntària per part de l’ajuntament de sentències que ja són fermes i que per tant ja no les poden recórrer.

6. Seguretat ciutadana. L’arribada dels mossos d’esquadra i la bona coordinació amb la policia local, han suposat una disminució de la delinqüència i els robatoris en habitatges que és el que més preocupa als veïns dels barris més allunyats del centre: Mira-sol, Can Trabal, la Floresta, Valldoreix…La participació de les associacions en les reunions amb l’Intendent del Mossos d’Esquadra, han estat positives en quant hem pogut exposar les nostres preocupacions.

El nou consistori haurà de pressionar per a que arribin els mossos que ens falten per arribar als 82 previstos i per a que la seguretat ciutadana sigui un servei públic eficient que faci del tot innecessària la vigilància privada.

7. Serveis socials. Es sempre la nostra obligació avançar-nos als problemes i l’arribada de nous immigrants, amb greus dificultats econòmiques, sobretot en el barri del Monestir, farà necessària una bona coordinació dels serveis socials de l’ajuntament amb les policies locals i nacional.

8. Política de residus. Estem convençuts que aquest és el gran repte per aquest i els propers consistoris. Tres han de ser els objectius d’una bona política: generar el mínim de residus possible , fer-ne una bona separació i disposar a nivell supra-municipal d’unes bones infraestructures: plantes de triatge, compostatge, ecoparcs.

Sant Cugat no ha assolit un nivell acceptable: no s’ha estes la recollida de la matèria orgànica, tenim una planta de compostatge que provoca males olors i que treballa en un 20% de la seva capacitat i sobretot es fa un manteniment pèssim dels contenidors tant de brossa com de paper i vidre.

Positiva ha esta la participació de FAV a la comissió de seguiment
de l’ Agenda 21 que ha permès portar a bon terme tot un seguit de projectes relacionats amb el medi ambient. La ciutadania, molt sensible als problemes de medi ambient, sempre ha anat uns passos endavant de l’ajuntament que ha tingut una actitud tímida i
fluctuant.

Tenim el convenciment que aquest document tindrà mancances però , a partir de la discussió i el treball dels membres de les associacions, arribaren al seu desenvolupament i contribuirem, aquest és la nostra intenció, a la resolució dels problemes que tenim plantejats. .

F.A.V. Federació d'Associació de Veïns de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat a 20 de novembre de 2007

divendres, 23 de novembre del 2007

Mobilitat... quina mobilitat ?

Un tema que sembla que torna a estar d'actualitat és el de la mobilitat. Fa unes setmanes tot just, l'Ajuntament, desenvolupant una política que més aviat sembla feta de signes que no pas de línies estratègiques de fons, pensades i desenvolupades, es va despenjar amb un parell de aconteixements: la festa de la mobilitat sostenible, que semblava pensada per afavorir la mobilitat en bicicleta.. i una noticia sobre que s'implantava a Sant Cugat un servei de Carsharing.. del que el propi Ajuntament era un dels primers usuaris.

Entenem, a partir de aquests signes, que el de la mobilitat és un debat que cal obrir una vegada més, o d'una vegada per totes. I quan parlem de mobilitat, en ple segle XXI, parlem de mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible es basa en el transport públic i en els mitjans de transport no-contaminants.. sense parlar de la necessitat de reduïr desplaçaments, generant teixits urbans densos, que permetin anar a peu... o a molt estirar, en bici. En aquest últim punt, tot i que, al final, sembla que amb els nous barris es vol crear una nova centralitat que evitarà ( o disminuirà) desplaçaments al que ara entenem com a centre, convindrem que el model de ciutat actual no ens afavoreix en absolut. A més de ser malbaratador d'aigua, car en serveis, i difícil de mantenir, hem generat un model de ciutat on massa sovint, per fer qualsevol cosa cal agafar el cotxe i anar al centre.. o al centre comercial, en el mes absolut estil americà, paradoxalment allunyat de les nostres tradicions, que molts s'omplen la boca dient defensar.

Això no vol dir sinó que, donat el nostre model de ciutat molt dispersa, el repte de la mobilitat a Sant Cugat és important, i que, conseqüentment, es suposa que caldrien idees i prioritats clares.

En primer llloc, cal passar revista a la situació dels nostres transports públics. Si hi ha una cosa que en aquests moments funciona bé, en aquest sentit, possiblement en tota l'àrea metropolitana de Barcelona, és la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Per cert, de la Generalitat. I no és, en absolut , nou, ni fruit de la planificació dels nostres actuals governants. Ens resol perfectament molts desplaçaments, tant a la metròpoli com ldesplaçaments interns als amb els barris de La Floresta, Les Planes, Valldoreix i Mira-sol. Ara, quin és el gran projecte de l'Ajuntament relatiu als FFCC de la Generalitat?.. soterrar-lo. La clàssica obra de dretes, pensada per que les constructores guanyin molts (però molts) diners -públics, per descomptat- amb moltes molèsties i escassos beneficis per els ciutadans. No recorda l'estil Gallardón, amb el soterrament de la M-30, que ha aconseguit inmensos beneficis per els constructors, i fer Madrid més invivible del que ja era? Per que si a Sant Cugat hi ha hagut sempre una cosa clara, han estat les vies del ferrocarril, molt anteriors a les cases que s´hi han construït, sempre posteriorment. I si es vol reduïr el soroll, hi ha solucions molt més barates i ràpides.

En canvi, es parla molt poc de una obra que segurament és fonamental per millorar la mobilitat, via transport públic, dels santcugatencs: la projectada connexió de la línia de Tibidabo fins a Sabadell, via una segona estació a Sant Cugat. A un cost molt més baix que el soterrament del que parlàvem abans, amb molèsties mímimes per els ciutadans, permetria pràcticament doblar la capacitat de la línia existent, ara sovint justeta, així com acostar el tren als ciutadans de la banda de Cerdanyola.. i del Centre Borja, futur ESADE – Creápolis, altre projecte emblemàtic del que desconeixem qualsevol previsió respecte de l'impacte que generarà en la mobilitat a Sant Cugat. D'entrada, donat el previsible perfil humà dels usuaris d'aquestes instal.acions, es fa dificil pensar que utilitzin el transport públic actualment existent..

Per acabar amb el tema del ferrocarril crec que tothom està d'acord amb el paper que pot jugar (clarament, encara no juga) la línia de RENFE en la connexió intercomarcal amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental: l'equivalent al 4t cinturó, en transport públic i ja fet. Només caldria ofertar freqüencies decents.. i possiblement apropar l'estació de Renfe als santcugatencs, mitjançant altre transport públic o, per que no, afavorint la connexió amb bici a l'estació, per medi d'un bon servei de lloguer i d'una planificació, també decent, d'una xarxa de carrils bici pensats per portar la gent d'un lloc a l'altre i no, com ara, per sumar kilòmetres (ah, l'indicador!) que van d'enlloc a cap banda. Però això ja comença a donar per un altre article..
Josep Julià
Fundació Sant Cugat

Tenim regidors al Govern de Sant Cugat ?

La resposta obvia és que sí, però la realitat sembla desmentir-ho moltes vegades.
Posaré un exemple recent: la inauguració del setè festival de poesia, que tingué lloc el proppassat 24 d’octubre al claustre del monestir. Van parlar la directora del festival, el representant de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat i l’alcalde, Sr. Recoder. Però vet ací, que tenim un regidor de Cultura que sembla lògic, deu haver tingut alguna cosa a dir en la posta en marxa del festival, la seva estratègia, en decidir a qui es donava la responsabilitat de portar-lo a terme, etc. Doncs bé, només la Marta Pesarrodona el va anomenar en el seu parlament. I aquest fet s’ha pogut constatar en d’altres ocasions culturals: inauguració d’exposicions a la casa de Cultura, premi Gabriel Ferrater, etc, i molt em temo que la manera de fer no només afecti als actes culturals sinó també als esportius, empresarials i de tota mena. En tots ells el protagonisme és exclusiu de l’alcalde.
Jo em pregunto quin paper fan els regidors de les diferents àrees del equip de govern, tenint en compte que alguns d’ells fins i tot regenten una tinència d’alcaldia. Tal com està el panorama potser podríem passar amb l’alcalde i uns quants bons tècnics que anessin fent la feina corresponent. No sé si ens sortiria millor, però de segur sí que seria més econòmic.

Roser Casamitjana

dimecres, 21 de novembre del 2007

Que pensen fer amb la brossa ¡¡

El Nadal de l'any 1962, a Sant Cugat hi va haver-hi una gran nevada. Be a Sant Cugat i a totes les comarques del voltant de Barcelona.
Des de les finestres del meu domicili es podia fotografiar unes vistes de tot el poble.

Avui dia nomes es pot veure el veïns dintre de les cases i si meres cap el carrer pous, hi tenim els contenidors de la brossa. N'hi ha per tota mena d'escombraries. Per paer, per orgànics, per vidre...
I com que hi ha ciutadans, que en podríem dir, poc considerats, l'aspecte que ofereixen, dia si i altre també, es el que es pot veure (no olorar) a les fotografies que adjunto.
Això al carrer Pous

Jaume Ambros


diumenge, 18 de novembre del 2007

Cròniques d'un contenciós - Capítols I i II

CAPÍTOL I - S'agafa abans a un mentider que a un coix.
En declaracions fetes al diari AVUI de data 16 de novembre, pàgina 38, un portaveu “anònim” de l’ajuntament de Sant Cugat afirma que el consistori no ha tornat encara els diners, corresponents a les contribucions especials, als veins dels sectors 14-18 de Miras-sol i Valldoreix Sud perquè, textualment “el TSJC encara no ha lliurat a l’ajuntament l’expedient de la sentencia ferma de la liquidació de les contribucions especials”.

Aquesta afirmació es una excusa "de mal pagador" totalment falsa, per retardar el procés, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va comunicar a las dues parts les sentències que va dictar núm. 738 amb data 29.06.07 i núm. 779 amb data 09.07.07, desestimant els recursos presentats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, contra les anteriors sentències dels Jutjats del Contenciós Administratiu números 3 i 7 de Barcelona.

A partir de la data 09.07.07 l’ajuntament ha tingut quatre mesos per executar la sentencia i retornar els diners mes el interessos als veins i no ho ha fet. Públicament i en privat els senyors Lluis Recoder, Jordi Joly i la senyoreta Mercè Conesa han manifestat, amb gran prepotència i menyspreu, que no tenien intenció de fer-ho, aquesta es la veritat.

Però no es preocupin que la gent ja els coneix prou be, els veïns continuaran escrupolosament el procediment judicial i mes aviat que tard la justícia posarà a cadascú al seu lloc.

CAPÍTOL II - Mancances i entrebancs.
El mateix dia a Radio Sant Cugat, un altre portaveu "anònim" diu:
"L'equip de govern reconeix que el procediment administratiu d'urbanització d'aquests barris, iniciat l'any 2002, va ser complex i va estar marcat per les mancances de recursos humans i tècnics. Segons el consistori, els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica".

S'obliden d'altres mancances: La falta de professionalitat en el seguiment de les obres, les gairebé inexistents mesures de seguretat durant la seva realització, els danys col·laterals a les propietats dels veïns, els entrebancs per crear la comissió de veïns per al seguiment de les obres i el seu cost (com es va fer al carrer Àvila).
Els talls de corrent elèctrica i nombroses fugues de gas per que els plànols municipals de instal·lacions son deficients, la caiguda d'arbres per repetir les rasses fins a tres cops per la mateixa vorera, etc. etc.
També els retards reiterats per lliurar documentació al jutjat, durant la tramitació del contencios, fins advertir-lo d'imposar-li una forta sanció econòmica.
Quan diu:
"els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica" s'oblida que el sector num. 9 té el mateix defecte de forma i per tant la pròxima sentència serà vinculant.
Pròxims capítols en preparació
Jaume Massanés i Papell

dimecres, 14 de novembre del 2007

Nota de premsa

Transcorreguts els dos mesos que el jutjat va donar de temps a l’ajuntament, aquest no ha volgut procedir a l’execució de la sentència ferma que l’obligava a retornar als veïns afectats per el contenciós administratiu dels sectors 14-18 de Mira-sol i Valldoreix Sud els imports pagats en el seu dia per les contribucions especials més els interessos corresponents.

Per això ahir es va celebrar una assemblea amb la presència massiva dels veïns afectats i dels representants del bufet d’advocats que ens representa. Es va acordar procedir de manera immediata a la reclamació de les quantitats individualitzades, en execució de sentència, a l’ajuntament.
Una copia d’aquests documents, amb el comprovant de recepció, s’entregaran també al jutjat per què recordi a l’ajuntament la obligació del seu compliment.

Si en el termini d’un mes l’ajuntament continua en la seva negativa de executar la sentència i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, es demanarà al jutjat que apliqui els seus medis coercitius per que es compleixi la sentència.

Finalment volem manifestar la indignació generalitzada dels veïns davant de l'actuació del nostre ajuntament.
Fer que es compleixi la sentència ens obliga, a més a més, a incrementar les nostres despeses d'advocats i procuradors donant-se la paradoxa que també estem pagant amb els nostres impostos els recursos i artificis dels advocats de l'ajuntament contra els nostres drets.

Sant Cugat del Vallès, 14 novembre 2007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECTORS 14-18 de MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.

dissabte, 10 de novembre del 2007

Agraïment

Ja em arribat a les 14.000 visites a la nostra (vostra) plana web. Moltes gracies a tothom ¡¡

La Redacció

dimecres, 7 de novembre del 2007

El cas de la masia de Can Montmany i la premsa local de Sant Cugat


La realitat dels aconteixements i la descripció dels fets esdevé, sempre, un element de forta controvèrsia i de difícil solució, en tant que la descripció d’allò que volem explicar ja és, en si mateix, un simple acte de manipulació. El periodisme sempre s’ha trobat entre l’espasa i la paret, davant d’aquest fet. Així, sota el prisma de l’objectivitat, reprodueix aquells aconteixements que vol fer públics i, alhora, ho fa sota la seva visió i amb un total i absolut compromís envers els seus poders fàctics.

Vull reproduir aquí, el que jo conec sobre els fets de la Masia de Cant Montmany i la possible ubicació de pisos de protecció oficial en la seva zona. Com podreu veure, res a veure amb les explicacions que s’han donat des dels mitjans de comunicació com el Tot Sant Cugat o el Diari de Sant Cugat.

Durant el mes de gener del 2006, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’EMD de Valldoreix i els antics propietaris de la masia, van aprovar el conveni que permetia la cessió de la propietat a les dues administracions públiques, a canvi d’una compensació urbanística. Tot i això, aquest conveni –i la conseqüent modificació del Pla General Metropolita- no es va aprovar definitivament fins a la seva presentació al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb data del mes de març del 2006. Un cop es va realitzar aquest pas, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès havia d’enviar tot l’expedient corresponent a l’esmentat conveni, a més dels informes pertinents i un projecte d’habitatge públic, a la Generalitat de Catalunya.

El març del 2007 (un any després) la Generalitat de Catalunya (Comissió d’urbanisme) deixa damunt la taula -i sense aprovar- l’expedient de la masia de Can Monmany. Això, alhora, afectava a la regularització de les cases en zona verda de la Floresta, Can Cortés i Valldoreix. Quin ha estat el motiu?
Doncs l’argumentació de la seva desestimació rau en que, després d’un any, encara hi manca els informes que havia d’haver tramitat l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Es a dir, l’informe sobre l’impacte ambiental, l’informe sobre l’Agència de l’Aigua; l’informe sobre la Direcció General de Carreteres. Per acabar-ho d’adobar, tampoc es fa constar el tant per cent de reserva de sòl per fer l’habitatge públic.

Per tant, no es pot ni tramitar l’expedient perquè, des de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, no s’ha fet la feina que s’havia de fer. Res d’oposició per part de la Generalitat de Catalunya a l’aprovació del projecte perquè, senzillament, encara no se l’han pogut ni mirar!!!
Ara bé, mireu el que han dit els mitjans de comunicació de Sant Cugat: defensa aferrissada de la Sra. Conesa a la construcció d’habitatge públic a Valldoreix i insinuació de que l’equip de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix no hi està a favor. Alhora, s’escriu que la Generalitat de Catalunya fa endarrerir el projecte. Fixeu-vos: escriuen que el grup municipal d’ICV també es posiciona en contra, ja que ha manifestat en el Ple que existeixen tot un seguit d’irregularitats en la tramitació del projecte. Increible!!! Qui es pot imaginar que un partit com el d’ICV pugui estar en contra de realitzar habitatge de protecció oficial al nostre municipi?
Per acabar-ho d’adobar del tot, els veïns afectats per la regularització de les seves cases que, a hores d’ara, es troben en zona verda, comencen a queixar-se de l’actuació de la gent d’ICV, de l’EMD i de la Generalitat. Senyors! Els qui no han fet la feina són la gent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès!!! No han presentat el projecte com s’havia de fer!!! No saben tramitar un projecte d’aquestes característiques?
L’EMD de Valldoreix només és un afectat més, perquè veu que el termini màxim establert de vigència del Conveni de Can Montmany ja ha vençut i ,per tant, pot perillar una operació que aquesta administració va promoure decididament per l’interès general, per la protecció del medi ambient i del patrimoni arquitectònic

Deixem de manipular les coses segons els interessos polítics. L’EMD de Valldoreix, la Generalitat de Catalunya, la Candidatura de Progrés i Catalanista,…i tots els veïns de Valldoreix segur que estem a favor d’aquest projecte. Que no ho posi en dubte ningú!! El problema rau en la INCOMPETÈNCIA dels integrants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. No han sabut fer la feina que se’ls hi té encomanada, i de la que en són els màxims responsables.

Àlex Santigosa Almendros

Soterrament i Pantalles

Sobre el tema de soterrar la línea del FGC per el seu pas per Sant Cugat m’agradaria fer unes consideracions i una pregunta final.
a) Com pot l’Ajuntament i una associació de veïns dir que està previst pel 2015 quan el “Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya” (PITC) no preveu aquesta actuació ni abans del 2015, ni tampoc després.
Ho podeu consultar en aquest link:

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp


b) La Generalitat no podria fer ara per ara el soterrament, entre altres coses, perquè contravé el Pla General Metropolità de 1976 (encara vigent).

c) Tècnicament és pràcticament inviable perquè la composició del terreny és, com es coneix en l’àmbit geològic, “fetge de vaca”. Per entendre'ns, el mateix que va causar la desgràcia del barri del Carmel, o, més d'actualitat, el que troba l'AVE al seu pas per Barcelona, causant tants esvorancs i problemes als usuaris de Rodalies.

d) Els veïns de la zona no entenen com l'Ajuntament i l'associació estan fent aquestes declaracions, sense haver-los-hi consultat el seu parer. I és què ningú ha contactat amb ells per saber què en pensen sobre el tema i sobre les actuacions iniciades.
Si ho haguessin fet, sabrien que la majoria d’aquests veïns ni volen el soterrament, ni volen pantalles acústiques.
De fet segons els estudis realitzats per els Ferrocarrils de la Generalitat confirmen que l’impacta acústic dels combois al seu pas per Sant Cugat són acceptables dins del marc legislatiu actual.

e) El fet de posar mampares acústiques per reduir els soroll sols tindria utilitat a les plantes baixes i potser el primer pis de les cases, la resta seguiria igual.

La pregunta a fer és: El perquè de aquestes reivindicacions i a qui beneficien realment ?

Josep Carles Canut

diumenge, 4 de novembre del 2007

La Riera de Sant Cugat

Arriba una de les èpoques més boniques de l'any, la tardor. La caiguda de les fulles i el color de la naturalesa fan d'aquesta època un de les més boniques de l'any. Al nostre Barri, un dels llocs més bonics és sens dubte, el Parc de la Pollancreda. Un pot anar allà a admirar la tardor amb tot el seu colorit. Recentment s'està produint un canvi a l'arbratge, substituint un tipus d'arbre per d'altres, més adequats a la tipologia del terreny, segons Eduard Pomar, anterior Regidor de Medi Ambient.
Tanmateix, i el ple segle XXI, el segle del medi ambient, del canvi climàtic i del presumpte rigor ecològic, una olor molt forta envaeix aquest parc, sobretot determinats dies i a determinades hores. I és que, a la nostra ciutat model, quan la Rambla del Celler deriva al carrer de Josep Puig i Cadafalch, apareix una riera (la Riera de Sant Cugat), que transcorre per tot el municipi de manera coberta, en part gràcies a fons aportats al seu dia per la Comunitat Econòmica Europea. Es coneix que al seu dia els fons es van acabar, o la ciutat s'acabava allà, i fins allà es va arribar. Per tant, a l'inici del parc aflora la Riera, amb una particularitat molt important. Aquesta riera no només recull aigua de pluja, de fonts, o d'abocaments més o menys normals, si no que recull també aigües fecals que provenen de diversos edificis que en altres èpoques, van connectar les seves aigües fecals a la Riera en lloc de fer-ho a la xarxa de clavegueram.
Per allà per l'any 2000 va començar a funcionar la nostra Associació, ja que diversos temes concernents al Barri, van ajuntar un grup de persones preocupades per millorar la qualitat de vida del Barri de Torre Blanca. Un dels temes que es van posar sobre la taula, va ser el de la Riera de Sant Cugat. Des d'aquell dia comencem a posar-nos les piles perquè el nostre Ajuntament solucionés un problema greu per als temps en que vivim. No és de rebut, i menys a Sant Cugat, que les famílies hagin de passejar entre olors d'abocaments fecals, i entre els propis abocaments.
El nostre Ajuntament mai no s’ha pres amb la serietat necessària aquest problema. S'han limitat a intentar formigonar el llit de la riera en la seva part descoberta perquè tot flueixi millor (amb esbronc de l'Agència Catalana de l'Aigua inclosa), o a fer nyaps intentant la interconnexió de la pròpia Riera amb el col·lector de fecals que transcorre sota la mateixa. Moltes vegades han donat el problema per solucionat quan en realitat segueix allà. Aquesta situació ja la va denunciar el SEPRONA, divisió de la Guàrdia Civil encarregada de vetllar per la protecció de la naturalesa, denúncia, que pel que sembla va servir de poc. Recentment hem pogut veure com s'està substituint la cobertura de la Riera, almenys en la part adjacent al Pavelló Esportiu de la Rambla del Celler. Hagués estat un molt bon moment per rectificar part d'aquestes connexions, i ho preguntarem al nostre Alcalde en la pròxima reunió que tenim sol·licitada. En resum, que no sembla per a ells un problema prioritari.
Des d'aquestes pàgines sempre atentes a l'actualitat de tots els barris del nostre municipi volem desitjar a tots una molt bona FESTA DE TARDOR, i aprofitem per recordar-vos a tots que la nostra Associació està defensant altres coses com la problemàtica que suposarà la implantació d'ESADE, la ubicació de les BARRAQUES en la Festa Major 2008, la neteja del Barri, els aparcaments.....Que associar-se es pot fer per Internet des de la web http://www.torre-blanca.org/, o en persona lliurant les dades bancàries o els diners en metàl·lic a Montse o a Raquel en la Masia Torre-Blanca (Av. Plà del Vinyet, 81-85). Elles mateixes us podran informar dels dies de reunió si voleu exposar o preguntar per algun tema. Ah! I a més de només ser 20 euros a l'any, som una associació sense cap vinculació a cap partit polític. Bona FESTA DE TARDOR !!

Francesc Petro Riboldi
Antoni Ortego Marti
Associació de Veïns de Torre Blanca

dijous, 1 de novembre del 2007

Vial de Cornisa...... qui espera desespera

Els afectats pel "VIAL DE CORNISA", estem molt insatisfets amb els nostres polítics, d'una banda ens tenen afectades les nostres propietats durant anys , sembla ser que per fi tots els polítics estan d'acord en la inviabilitat de l’esmentat "Vial" i tenen decidit no portar-lo a terme, (així ho han manifestat, fins al mateix conseller Joaquim Nadal ) tanmateix els afectats continuem amb l'afectació, i les nostres propietats no tenen cap valor, no podem vendre, perquè l'afectació les desvalora, no podem edificar, ni ampliar la nostra edificació, (en el meu cas m'afecta el 100% de l'habitatge i el 50% del terreny), que esperen els nostres polítics per aixecar l'afectació sobre els terrenys afectats per l'esmentat vial si no es pretén executar ?, tan difícil és elevar un acord Municipal o Supramunicipal que notifiqui oficialment la desprogramació i per tant alliberar els ciutadans de semblant gravamen que han patit durant més de 20 anys.....quants anys més haurem d'esperar ..? HO VEURAN ELS NOSTRES FILLS ?

A. Cernuda

dijous, 25 d’octubre del 2007

Festa de Tardor de Sant Cugat 2007


El nostre manifest ¡¡

Sant Cugat ha crescut espectacularment durant els darrers vint anys, a més que duplicat la seva població. Durant els propers anys veurem el tancament urbanístic i demogràfic d’aquest creixement: Can Mates i Can Vulpalleres. Això hauria d’estabilitzar la població local entorn als 90.000 habitants, xifra sobre la qual hi ha un ampli consens institucional, però tot fa preveure que ens podem situar més a prop dels 100.000.

Així, doncs, quan diem prou creixement a qualsevol preu, no ens referim a un creixement ja programat i endegat, no tindria sentit oposar-se a quelcom que no té marxa enrere. Cal entendre la nostra afirmació en el sentit que una ciutat no s’acaba un cop posats els totxos i venudes les cases. Aquesta és la part material d’un procés més llarg i complex. Hem crescut durant vint anys de forma ininterrompuda, ara, quan sembla que aquest creixement comença a tocar sostre, ens hem de centrar en discutir com organitzem aquest creixement, com organitzem la ciutat.

Aquest creixement ha incorporat nova població santcugatenca, homes i dones que han vingut atrets per les característiques de la nostra ciutat i amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida. Benvinguts sigueu. Ja formeu part de la nostra ciutat i molts ja us heu incorporat activament a la seva vida associativa. Ens cal, però, a tots plegats, fer d’aquesta ciutat un projecte col·lectiu, amb el qual ens hi sentim identificats i motivats per comprometre’ns-hi d’una manera o altra. I la vida associativa és un aspecte fonamental per fer-ho possible.

Una ciutat és viva quan ho és el seu teixit associatiu. La Festa de Tardor des dels seus inicis ha estat la festa de l’associacionisme, la festa de tots els que durant l’any fem un esforç important per dotar la nostra ciutat de nervi i empenta. La festa a la qual tothom hi és convidat.
És un moment d’encontre de la ciutadania. Un encontre per conèixer-nos millor, per recordar que és a les nostres mans la possibilitat de seguir fent d’aquesta ciutat allò que ens proposem.

En el Pla de Cultura que es va aprovar fa dos anys, en l’elaboració del qual hi participàrem activament les entitats, es parla de fer de la cultura un factor de cohesió social i, al seu torn, es reconeix que les entitats han de ser el motor de l’acció cultural. Efectivament, la cultura ha de ser un factor de primer ordre a l’hora de generar complicitats entre nosaltres, sense les quals és difícil parlar de ciutat. I l’associacionisme n’és l’expressió més acabada i compromesa.

Hem crescut espectacularment en urbanisme i població. Ara ens cal posar l’accent en fer ciutat. Volem créixer en associacionisme. Volem créixer en participació en la gestió de la cosa pública. Volem créixer en compromís amb el projecte de ciutat, amb civilitat, serveis per a tothom i amb atenció a les persones. Ningú ha de sentir-se exclòs en la nostra comunitat. Volem créixer en cohesió social. Volem créixer en respecte a la diversitat. En definitiva, volem créixer en tot allò que ens fa més santcugatencs i santcugatenques.

Visca la Festa de Tardor!

Comissió Festa de Tardor
Sant Cugat, novembre del 2007

dimecres, 17 d’octubre del 2007

Contaminació acùstica i ambiental

Des del passat 4 de maig de 2006, en què varem entrar al registre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya una denúncia sobre la contaminació acústica i ambiental que es pateix en el darrer tram del carrer Lluís Companys (entre el carrer Rosselló i la plaça Lluís Millet –plaça de l’estació) a causa de la quantitat d’autobusos que hi passen i s’aturen en la parada que allà hi tenen. NO HEM REBUT UNA RESPOSTA D’ACTUACIÓ. Ara bé el conflicte dels autobusos ja fa més de 3 anys que s’arrossega.

Després d’insistir-hi reiterades vegades el febrer de 2007 se’ns va facilitar una còpia del nivell de medició de la contaminació acústica i que no s’havia efectuat cap mesurament a nivell ambiental. Que la única cosa que podia fer l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament era adreçar-ho a l’àrea de mobilitat del mateix ajuntament perquè prengués les mesures necessàries. COM ACTUARÀ UNA ÀREA DE L’AJUNTAMENT EN CONTRA DUNA ALTRA?

Aquesta informació la varem adreçar mitjançant a la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ja que l’ajuntament no els facilitava la informació requerida.

El motiu de la nova denúncia, és posar en evidència l’índex de contaminació acústica i ambiental del carrer citat. I donada la instal·lació en el seu moment d’una parada final i de regulació d’autobusos urbans i interurbans, per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant del número 4 del carrer Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.

L’ajuntament no ha pres cap tipus mesures, tot incomplint la pròpia ordenança vigent en qüestió. Aquesta parada, al ser de regulació, funciona les 24 hores del dia, s’arriben a acumular 6 vehicles i que això sotmet als veïns i veïnes sota una pressió constant de contaminació acústica i ambiental (emissió de gasos i sorolls constantment). L’estudi de contaminació acústica integrat dintre del mapa de sorolls de la ciutat que ha realitzat l’ajuntament obté uns índex de soroll per sobre els permesos per la pròpia ordenança municipal. Que la presa de dades es va produir de manera incorrecte, mentre els autobusos eren desviats pel túnel impedint que es produís una medició correcte, tot i que els índex donaren elevats. Que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès està vulnerant els drets fonamentals de les persones, deixant en indefensió als ciutadanes davant d’una institució com és l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sense cap tipus d’informació i exposant-los a perjudicis de salut mental i física, donada la deixadesa amb què s’està tractant la problemàtica, amb més de 3 anys de conflicte.

Per tot això hem tornat a fer les pertinents denuncies a les Sindicatures de Greuges de Catalunya, de Sant Cugat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, perquè:

S’insti a fer un nou estudi particular de medició ambiental complet, control de contaminació acústica, i els controls adequats d’emissió i immissió pertinent dels gasos. Que un cop analitzades les dades del problema, es dictaminin quines són les mesures correctores a aplicar. I que es sol·licitin a l’administració local les responsabilitats que se’n poguessin derivar. Que s’agilitzi la solució del problema el més aviat possible donada la durada ja de la situació, per no allargar més el patiment dels veïns, veïnes i vianants. Que s’estableixi un calendari per portar a terme les anomenades mesures correctores. Que l’ajuntament de Sant Cugat doni resposta per escrit de totes les demandes realitzades.

Sant Cugat del Vallès a 13 d’octubre de 2007

Pere Soler
President
Associació Veïnal del Centre-Estació – Sant Cugat del Vallès
Tel. 651818664
avcentreestacio@yahoo.es

dissabte, 13 d’octubre del 2007

Algunes reflexions més sobre El Consell de Cultura

En el número 42 (25 de juliol) del butlletí Un altre Sant Cugat ens referíem a la posada en marxa del nou Consell de Cultura, d’acord amb allò que preveu el Pla de Cultura aprovat quasi dos anys abans. Des d’aleshores, el Consell ha feta una altra reunió (13 de setembre) i el dia que s’escriu aquest article (8 d’octubre) se’n farà una altra. Paral.lelament, els representants de les entitats hem anat estudiant els temes que considerem han de centrar el treball del Consell.

En la reunió del dia 13 no vam avançar gaire, en part per raons òbvies: el regidor tot just acaba d’aterrar i està posant en ordre les idees. Des de la regidoria de cultura i esports se’ns va dir que s’estava treballant el pressupost i programa per al 2008, ja que el 2007 es dóna per tancat, i que en la seva definició el Consell seríem una part activa, la qual cosa vol dir que es tindran en compte els nostres suggeriments i propostes, quelcom que de fet ja queda recollit en el reglament de l’esmentat òrgan (el Consell ha de ser informat del pressupost municipal i de les actuacions de l’Ajuntament en matèria cultural i ha d’emetre informe sobre el programa d’actuació que acompanya el pressupost municipal. Art. 7.1 i 7.2).

Per la nostra part, els representants de les entitats hem anat treballant el tema i hem decidit convocar una Assemblea d’entitats per al dia 24 d’octubre, en ella farem balanç de la feina feta fins ara i posarem a discussió el que considerem han de ser les prioritats per al curs 2007/2008. Prioritats que han quedat esbossades en un primer document de treball i que, d’acord amb un lectura molt meva, passo a resumir (entre parèntesi esmento els apartats del Pla de Cultura que s’hi refereixen)::

· Seguiment de la posada en marxa de l’Institut de Cultura (1.2)
· Fer un mapa o inventari d’equipaments culturals (1.2, 2.1 i 2.2)
· Elaborar un Llibre Blanc de l’Associacionisme (2.1)
· Millora de l’espai reservat a les entitats de la pàgina web municipal (2.2)
· Actualitzar i millorar el registre d’entitats (2.2 i 2.3)
· Debatre i establir els criteris de signatura de convenis Ajuntament-entitats i de subvencions a entitats i associacions (2.2)
· Editar un llibret o similar per informar sobre les entitats existents i les seves activitats i serveis (3.3)
· Agilitzar l’aprovació del Catàleg de Béns Immobles de Sant Cugat, per tal de disposar d’un instrument que permeti fer una política sobre el patrimoni històric (3.3)
· Planificar i concretar una política sobre l’Arxiu Històric (3.3)
· Definir que cal entendre per Programa de difusió del coneixement contemporani (aspecte previst en l’apartat 4.3 del Pla de Cultura).
· Paral·lelament, cal rebre informació i fer un seguiment d’un seguit d’equipaments en obres, de projectes o d’immobles que estan esperant una destinació (cultural?): adequació Casa de Cultura, rehabilitació Celler Cooperatiu, destinació definitiva Casa Aymat, ampliació del Museu, estat execució nova Biblioteca ( Mira-sol), ampliació Escola de Música, execució pla funcional del casino de la Floresta, obres Casal de Mira-sol, destinació de l’antic edifici de l’Ajuntament i previsions dels centres culturals per a les noves zones de creixement (Can Mates i Can Vulpalleres).

En definitiva, es tracta d’incidir en els aspectes que tenen a veure amb el suport al teixit associatiu, amb els instruments per desenvolupar determinades polítiques culturals i amb la dotació de les infraestructures necessàries perquè tot plegat sigui possible. Seguirem informant, és la nostra obligació.

Jordi Casas
Membre del Consell de Cultura i de la Junta de la Fundació Sant Cugat

dijous, 11 d’octubre del 2007

L’altre cara de les terrasses

Aquest estiu s’han publicat diversos articles en que propietaris de bars i restaurants es queixen de l’horari de tancament de les terrasses dels seus negocis, al.legant pèrdues econòmiques, i fins i tot, motius filosòfics i folklòrics en quan a la seva existència.

Doncs bé, volem posar de manifest que a TOTS ens agrada gaudir de les terrasses i passar-hi una bona estona; no obstant, “estimem” i “volem” terrasses que compleixin la normativa, respectin els horaris i en definitiva, deixin descansar i dormir als veïns.

A Sant Cugat existeixen terrasses que envaeixen espais privatius i no públics de l’immoble a on estan ubicades.

Terrasses situades a voreres d’amplada molt inferior als dos metres i mig que estableix l’Ordenança Municipal, amb un espai de pas inferior a 1,5 m., que obliga als vianants a envair la zona de circulació de vehicles, amb el perill que això comporta, obligant als vehicles que volen accedir al Parking de la Comunitat a fer mil i una estratègies per no endur-se un cotxet de nadó o una bicicleta dels seus ocupants.

Terrasses que incompleixen reiteradament els horaris de tancament.

Terrasses que incompleixen amb el número de taules autoritzades i amb la seva ubicació, col·locant-les fins i tot al mig del pas de vianants.

Terrasses de locals que no disposen de sortida de fums tal i com s’exigeix legalment; fums que són expulsats a la zona comunitària de l’immoble, obligant al veïns a romandre tot l’any amb les finestres tancades.

Terrasses de locals que no tenen cura del medi ambient, abocant diàriament l’oli brut de la cuina al clavegueram del carrer i deixant caixes i cartrons dispersats per la via pública.

Terrasses, el soroll de les quals, excedeix els límits establerts a l’Ordenança Municipal segons sonometria efectuada pel propi Ajuntament.

Terrasses, moltes vegades, ubicades en els baixos de vivendes, els dormitoris de les quals estan situats a escassos metres d’elles, obligant als propietaris a instal.lar doble vidre amb cambra d’aire per aillar-se del soroll.

Com podeu suposar, no resulta gens fàcil conviure amb aquest tipus de terrasses, que no són precisament les descrites en el poema dedicat a elles el passat 14/09/2007, al Tot Sant Cugat, per un dels seus propietaris, sota el títol “Estimades Terrasses”.

Els santcugatencs apostem per unes terrasses cíviques, correctament ubicades, que compleixin amb els horaris, amb el número de taules autoritzades, amb la normativa medi ambiental i acústica, i que en definitiva, DEIXIN VIURE ALS VEÏNS.


Veïns de Torreblanca

diumenge, 7 d’octubre del 2007

Continua la manipulació

A pocs dies que s'executi la sentència relativa a la nul·litat del contenciós administratiu interposat per l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès als sectors 14-18 de Mira-sol Sud-Valldoreix, els tinents d’alcalde Mercè Conesa i Jordi Joly continuen fent declaracions intoxicant la realitat i enfrontant als ciutadans.
La Plataforma del Contenciós ha fet un comunicat de resposta que podeu veure a la següent plana web:

http://jaumemassanes.blogspot.com/2007/10/xxxxxxxx.html

PLATAFORMA VEINAL CONTENCIOS ADMINISTRATIU SECTORS 14-18 DE MIRA-SOL SUD/VALLDOREIX

divendres, 5 d’octubre del 2007

Manifest del veïns de Valldoreix

A les darreres eleccions municipals el poble va escollir Presidenta de l’EMD de Valldoreix a la Sra. Montserrat Turu, a 5 vocals de la candidatura Actuem+CiU i a 3 vocals de la Candidatura de Progrés i Catalanista (ICv, PSC-CpC, ERC i veïns).
El pacte entre les dues formacions és possible perquè el poble així ho vol i els programes tenen molts més punts de confluència que de discrepància. Coincideixen en: millorar la neteja, augmentar la seguretat, solucionar el pàrking de l’estació, eliminar el Vial de Cornisa-Enllaç, estalviar energia, fomentar el transport públic, fer ponts sobre les rieres, millorar la recollida d’escombraries, eliminar les torres d’alta tensió, urbanitzar tots els carrers, construir la nova plaça de la vila.
El pacte és desitjable perquè s’evitaran situacions de bloqueig a les actuacions que el poble necessita: comprar una màquina per escombrar els carrers i ampliar l’equip de la Brigada d’Obres i Serveis amb conductors que treballin matí i tarda, acabar la urbanització dels carrers de Valldoreix, contractar vigilants, millorar l’enllumenat per estalviar energia i disminuir contaminació lumínica ....), aconseguir més diners per a la prevenció d’incendis; dotar la nova biblioteca de personal, mobiliari, ordinadors i llibres...... L’EMD disposa dels diners per fer front a les despeses però, aquestes accions no s’aproven.
El pacte és urgent: encara no s’han aprovat els pressupostos del 2007 i es funciona amb els prorrogats del 2006, que no permet utilitzar les partides d’inversions. S’ha de fer una distribució de carteres i responsabilitats entre els vocals de les dues formacions. No té cap sentit prolongar aquesta situació que no beneficia a ningú.
El pacte és necessari: l’ha decidit el poble amb la seva votació. Hem escollit una Presidenta i uns vocals per treballar per la millora del serveis i l’entorn en què vivim. La Presidenta té una responsabilitat en front del poble que l’ha votat i unes obligacions que li marquen les lleis. Els vocals també han de respondre davant dels seus electors tirant endavant els programes amb els quals s’han compromès i treballant pel bé dels veïns.
Els veïns exigim als vocals i a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix que signin el pacte de govern municipal per a tota la legislatura, dins del present mes d’octubre, perquè és possible, desitjable, urgent i necessari.

Signat:
Veïns que recolzem la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix.
Valldoreix 04/10/07

diumenge, 30 de setembre del 2007

Impostos desapareguts a Sant Cugat ¡¡

Durant bastants anys (es va iniciar el govern CIU-PP de 1999-2003) es va externalitzar el servei de recaptació d'impostos en una societat anomenada Impulsis. Aquesta societat ha costat a l'Ajuntament una gran quantitat de diners solament en despesa espectaculars de manteniment d'oficines, sous i comissions. Des del Grup Municipal socialista-cpc el nostre regidor Pau Calsamiglia es va fartar a proposar que aquesta actuació de recaptació la realitzés la Diputació de Barcelona, més barat i més solvent atès que fa aquesta tasca en molts ajuntaments. Ni cas, passats els anys els resultats van ser que els costos de gestió van ser molt més grans i el que pitjor durant anys l'impulsis no va realitzar òptimament (i en molts casos ni òptima ni res, no es va fer) la recaptació executiva (la reclamació dels deutes a aquells ciutadans que no ho han fet en el període voluntari). Això ens porta a dues situacions:


- L'equip de govern liderat per CIU no va tractar igual a tots els ciutadans, alguns no van pagar impostos.
- La no recaptació de la recaptació executiva va fer que aquests imposts arribin a la prescripció i que el nostre municipi hagi perdut més de 8 milions d'euros al no haver fet el govern la seva feina.

És difícil d'explicar determinats temes, però hi ha coses que clamen al cel. A la intervenció plenària vaig felicitar al tinent d’alcalde Jordi Joly per haver reconegut l’error, haver liquidat l’organisme recaptador Impulsis i haver encomanat a la Diputació la gestió dels impostos.

La seva resposta va ser que no s’ha canviat perquè la Diputació de Barcelona ho faci millor sinó per una decisió estratègica atès que la recaptació no té valor afegit i l’impulsis es pot dedicar a una altra cosa.......que fort no?

Podeu veure la notícia completa en:

http://jaumemassanes.blogspot.com/2007/09/impostos-desapareguts.html

dissabte, 29 de setembre del 2007

Moure'ns per la ciutat

Sant Cugat del Vallès necessita un pla de mobilitat urgentment. Sobretot perquè tenim una mala costum: utilitzar molt el cotxe. Però també és veritat que si fem servir tant el cotxe és perquè gaudim d'unes comunicacions per carretera envejables. De la ciutat cap enfora. Perquè el que és internament deixa molt que desitjar. Sobretot el nostre estimat bus urbà. I és que mentre ens posem a Barcelona en mitja hora, en transport públic, per anar d'aquí a La Floresta en triguem pràcticament el mateix.

Per això és necessari que es faci un Pla de Mobilitat consensuat amb totes les forces polítiques, ja que les comunicacions internes a Sant Cugat són crucials per tots i on, cap representant dels ciutadans hi pot quedar exclòs.

Està molt bé que s'encarregui l'elaboració d'un pla de mobilitat a una consultoria, ja que allà tindran experts en el tema que en sabran més que els polítics, però els polítics també hi han de dir la seva en aquest pla, ja que, si han fet bé la seva feina, han escoltat les demandes dels ciutadans i per tant, són els que estan millor assessorats. Perquè, qui té el problema cada dia, al final s'acaba convertint en el millor expert sobre allò que cada dia el perturba.

Aquest serà un dels primers reptes que haurà de fer front el govern local de Lluís Recoder, en majoria absoluta: construir una reglament que solucioni una històrica lacra de la ciutat, de la manera més satisfactòria per tots.

Publicat per Josep Lluís Silva Tobella.
http://santcugatencs.blogspot.com/

dissabte, 22 de setembre del 2007

Estat de setge

Si algun cop heu volgut saber el que se cent en un estat de setge , veniu a la Floresta ara i podreu comprovar in-situ aquesta afirmació.

Molts cops ens hem queixat els florestants de la manca de seguretat, el poc respecte per els altres d’alguns elements, la poca gràcia de passar per certs espais, etc. Fa uns quants dies un grup de comerciants del districte, van demanar al Sr. Batlle que posés solucions a uns problemes que venien patint els esmentats comerciants , manca d’espais per aparcar, poca neteja, manca de seguretat, Be el consistori i el seu cap va fer cas de la esmentada petició feta per la Associació de Comerciants i va posar fil a la agulla per solucionar aquest problemes. Per cert un servidor mes d’un cop a denunciat amb les seves cartes aquestes mancances, preo era un veí i no els comerciants, que també son veïns i mereixen el meu respecta.

Un gran desplegament de forces policíacs es van fer presents a llocs molt concrets, es començaré una casera de bruixes sense distincions ni atenuants, tots mesurats per el mateix sedàs, quina manera mes senzilla de enfrontar a el personal. Però la cosa no acaba aquí,vigileu si el vostre gos per casualitat fuig, perquè a un veí li va succeir i una mica mes el multen, no aparqueu el cotxe a llocs on sempre les deixat, perquè a dos quarts de vuit del mati ja funcionant els recaptadors de sancions, però les Pintades del Polivalent continuen, el deteriorament del Casal també, i les runes al solar de la Casa de la Sardanes arrelen amb Uralita inclosa, etc.

Ja veieu Santcugatents ( tots o som) Mirasolents , Valdoraxens, i Veïns de les Planes a la Floresta ens han declarat el Estat de Setge, tot per demanar viure amb condicions i no com fins ara.


Xavier Sans i Cordomi
La Floresta

dissabte, 15 de setembre del 2007

El Bus de La Floresta

Ja fa sis mesos que la nostra associació va denunciar, un cop més, el mal servei dels autobusos de La Floresta, especialment la L3 que passa cada hora i mitja (de 14,05 a 17,35 no funciona) La denúncia va sortir a tots els mitjans de comunicació, la vam fer arribar per instància a tots els partits que fan el Ple Municipal, i també vam tramitar la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, signada per les tres associacions de veïns de La Floresta, que va ser acceptada.

Donç, ha passat mig any i tot segueix igual. Un tast: l´ última denúncia que ens fa arribar una usuària. L3, dies 20 i 25 d’agost, des de la parada de Sant Cugat l’autobús va fer tot el recorregut sense que es pogués obrir la porta del darrera mentre la del davant anava oberta. Tampoc funcionava la refrigeració. 30 d’agost, dijous, dia de mercat, l’autobús que havia de sortir a les 12,35 de Sant Cugat els usuaris el van estar esperant prop d’ una hora. S’havia espatllat entre La Floresta i Sant Cugat. Finalment en van posar un altre per substituir l’avariat, però aquest també es va avariar pel camí. Llavors els passatgers, la majoria gent gran i carregats, van haver de seguir el seu trajecte caminant o trucant a algú perquè els anés a buscar.

Model de ciutat, no hi ha dubte. Sabien que encara no han tret l’horari vell que conviu amb el nou a moltes parades des de fa gairebé dos anys? La L3 passa cada hora i mitja i si et confons perds el viatge!.
Associació de Veïns de La Floresta

Collserola, ni tocar-la

L'Ajuntament de Barcelona vol evitar el pas d'una línia de molt alta tensió (més popularment coneguda per l'acrònim MAT) pel seu principal pulmó verd, el parc deCollserola. El Ministeri d'Indústria ja ha iniciat les obres per acostar la xarxa de transport de 400 kV (el mateix voltatge de la polèmica interconnexió elèctrica amb França) a la ciutat per millorar el subministrament. Aquesta xarxa arribarà a dos punts de l'àrea metropolitana: Santa Coloma --en aproximadament un any i mig-- i un lloc que encara s'ha de determinar entre Esplugues i Sant Just, genèricament conegut com Desvern. Indústria vol connectar els dos emplaçaments per via aèria, aprofitant el traçat d'una línia de 220 kV que ja existeix. L'ajuntament s'hi oposa.


La solució que proposarà Barcelona al titular d'Indústria, Joan Clos --alcalde de la ciutat durant nou anys i bon coneixedor a priori de l'impacte que una successió de torres d'una MAT tindria a Collserola--, és soterrar la línia seguint el dibuix de la Ronda de Dalt, cosa que permetria retirar 50 quilòmetres de cable elèctric de Collserola.

PLA FINS AL 2016El que no discuteix en absolut el govern municipal és la conveniència que la línia de 400 kV arribi a l'àrea metropolitana, ja que l'actual xarxa de transport, de 220 kV, realitza majoritàriament una funció de distribució per culpa de l'elevada demanda de consum.El pas de la MAT és l'únic punt de discrepància entre les previsions fins al 2016 d'Indústria i l'ajuntament. Aquest subscriu el pla ministerial de construir 17 noves subestacions a l'àrea metropolitana. Tres d'aquestes ja estan en construcció o en tràmits previs. Són les de l'Eixample, Valldonzella (Ciutat Vella) i la del polígon de Guixeres (Badalona).Aquestes, juntament amb les de Facultats, Sarrià, Lesseps, Nou Barris i Cornellà, pertanyen al pla Tramuntana que Endesa va iniciar l'any 2002. Fora de les exigències municipals es troben dues instal.lacions, actualment en construcció, a l'aeroport del Prat.Més enllà de les previsions d'Endesa, l'ajuntament reclama la construcció de les de Verneda, Sagrera (Metro), Cerdà, Sants, Zona Franca, ZAL, Nus Viari (Sant Boi), Sant Feliu i Codonyer (Cerdanyola) i hi afegeix una altra subestació, la reconversió de la de Sant Martí (actualment de 66 kV) en una de 220 kV.Les subestacions, insisteix l'ajuntament, han de quedar interconnectades mitjançant una doble malla. Una primera de 220 kV, que és la que evita incidències com la del juliol --ja que si falla un transformador d'una instal.lació, el subministrament queda garantit per les altres dues a les quals, com a mínim, estaria enllaçada--, i una altra de mitjana tensió (25 kV) que dóna robustesa a la xarxa.

dimarts, 11 de setembre del 2007

Silenci vergonyos ¡¡

PER FI TENIM ESTUDI D’OLORS!

Fa ja més de tres anys , arran de les queixes d’alguns veïns de Mas Gener, del sector de l’avgda. Pompeu Fabra i del barri de Vallhonrat de Rubí, l’A.V. de Sant Joan va demanar a l’ajuntament que encarregués un estudi per saber d’on provenien les males olors. Ens van dir que es faria amb prontitud però……

Moltes coses van passar, estudis que asseguraven haver encarregat a l’UPC i que no van existir mai, queixes reiterades de veïns, intervencions en el consell de districte...Per finalment tenir aquest estudi que comentaré i que el tenim gràcies al grup municipal d’ICV que ens l’ha passat. Al Cèsar el que és del Cèsar.....

Estudi trimestral de la immissió d’olor a l’entorn de la planta de compostatge i deixalleria de sant Cugat del Vallès. Olors associades a la planta de compostatge. L’enunciat de l’estudi ens permet fe d’entrada uns aclariments:
Immissió: els “assessors” d’aquí endavant oloradors, deu en total, oloraran durant 10 minuts i en faran 60 mesures en 50 punts i en dies diferents.
Els 50 punts estan distribuïts de la següent manera: 13 a Can Calopa, 20 a Vallhonrat, 17 a Mas Gener ( 4 a la zona de Pompeu Fabra.).
Els oloradors han estat alliçonats per percebre: 5 tipus d’olors diferents associades a la planta de compostatge: olor àcida, olor a compost, a escombraries, a biofiltre i a lixiviats.
Les mesures d’immissió van començar el 18 de setembre i va tenir una duració de 12 setmanes.
Quan l’olorador percep una olor l’ha de classificar segons l’intensitat: olor molt feble,feble,clarament distingible,olor forta i molt forta i la freqüència, percentatge temporal en que l’olorador la percep com a totalment identificable.

Analitzem ara quins varen ser els resultats en els tres punts esmentats.

Can Calopa. S’han percebut olors procedents de la planta a tots els punts de mesura a excepció del punt 4 ( davant de l’escorxador ).La intensitat oscil·la de feble a molt forta, depenent de la distància del punt emissor i la freqüència sobrepassa el 15% en 8 dels 13 punts. Les olors percebudes han estat : compost, acida ( piles de fermentació ) i a escombraries ( procedents dels camions de recollida de residus ).

Vallhonrat. S’ha percebut olor a compost en 8 dels 20 punts de mesura., amb valors de freqüència temporal inferiors al 5% i intensitats entre feble i molt feble. En canvi són ressenyables olors no associats a la planta que procedeixen del polígon industrial de Can Calopa i dels camions de recollida de residus o contenidors de brossa. L’intensitat oscil·la de molt feble a forta, segons els punts observats. Els percentatges d’olor són inferiors al 3%.

Mas Gener- zona Pompeu Fabra. S’han obtingut percepcions d’olor de qualitat similar a la procedent de la planta de compostatge a 10 dels 17 punts de mesura al llarg de dos episodis d’olor generalitzat, els dies 15 d’octubre i 29 de novembre i de manera puntual a tres de les mesures realitzades. Només en una mesura realitzada a l’alba s’ha percebut olor a compost a tots els punts de Mira-sol. En tots els altres punts l’origen de l’olor a escombraries i en algun cas a compost i vegetació podria ser, ja que no coincideixen amb les medicions a Can Calopa i Vallhonrat, la planta de triatge de TMA de Can Fontanals o a restes domèstiques de vegetació. La intensitat varia de molt feble a distingible. En horari nocturn s’ha percebut olor procedent de la planta de TMA a dues de les mesures a la zona Pompeu Fabra.

Conclusions ? Permeteu-me ser breu i un xic malèvol.

- La planta de compostatge fa pudor treballant en un 10% de la seva capacitat. Si treballés al 100% les olors multiplicades per 10 convertirien l’aire de les zones estudiades en irrespirable.

- Es descobreix un nou focus de males olors provinent de la planta de triatge i transferència de TMA a Can Fontanals.

- Tant la planta de compostatge com la de triatge estan gestionades per TMA.

Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol

------------------------------------------------------------------------------------------------
Senyors: els qui van guanyar les eleccions municipals a Mira-sol:

Tarden mes de tres anys en buscar l'arrel del problema.
Diuen mentides i es queden tan amples.


http://www.radiosantcugat.cat/index.php/informat/Municipal/3738.htm


Es gasten els diners dels contribuents en contractar "experts de nassos".
No feia falta, la conclusió és la mateix que ja denunciaven abans els mateixos veïns.
Callen i amaguen la informació als mateixos veïns i a les associacions de Mira-sol i Mas Gener.
Evidentment tampoc no diuen res de la solució.

Tenim els polítics que ens mereixem ?

Jaume Massanés i Papell