Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 5 d’octubre del 2007

Manifest del veïns de Valldoreix

A les darreres eleccions municipals el poble va escollir Presidenta de l’EMD de Valldoreix a la Sra. Montserrat Turu, a 5 vocals de la candidatura Actuem+CiU i a 3 vocals de la Candidatura de Progrés i Catalanista (ICv, PSC-CpC, ERC i veïns).
El pacte entre les dues formacions és possible perquè el poble així ho vol i els programes tenen molts més punts de confluència que de discrepància. Coincideixen en: millorar la neteja, augmentar la seguretat, solucionar el pàrking de l’estació, eliminar el Vial de Cornisa-Enllaç, estalviar energia, fomentar el transport públic, fer ponts sobre les rieres, millorar la recollida d’escombraries, eliminar les torres d’alta tensió, urbanitzar tots els carrers, construir la nova plaça de la vila.
El pacte és desitjable perquè s’evitaran situacions de bloqueig a les actuacions que el poble necessita: comprar una màquina per escombrar els carrers i ampliar l’equip de la Brigada d’Obres i Serveis amb conductors que treballin matí i tarda, acabar la urbanització dels carrers de Valldoreix, contractar vigilants, millorar l’enllumenat per estalviar energia i disminuir contaminació lumínica ....), aconseguir més diners per a la prevenció d’incendis; dotar la nova biblioteca de personal, mobiliari, ordinadors i llibres...... L’EMD disposa dels diners per fer front a les despeses però, aquestes accions no s’aproven.
El pacte és urgent: encara no s’han aprovat els pressupostos del 2007 i es funciona amb els prorrogats del 2006, que no permet utilitzar les partides d’inversions. S’ha de fer una distribució de carteres i responsabilitats entre els vocals de les dues formacions. No té cap sentit prolongar aquesta situació que no beneficia a ningú.
El pacte és necessari: l’ha decidit el poble amb la seva votació. Hem escollit una Presidenta i uns vocals per treballar per la millora del serveis i l’entorn en què vivim. La Presidenta té una responsabilitat en front del poble que l’ha votat i unes obligacions que li marquen les lleis. Els vocals també han de respondre davant dels seus electors tirant endavant els programes amb els quals s’han compromès i treballant pel bé dels veïns.
Els veïns exigim als vocals i a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix que signin el pacte de govern municipal per a tota la legislatura, dins del present mes d’octubre, perquè és possible, desitjable, urgent i necessari.

Signat:
Veïns que recolzem la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix.
Valldoreix 04/10/07