Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 19 de juny del 2009

PSC, ICV-EUiA I ERC lamenten que CIU no vulgui construir una escola bressol a Valldoreix

Nota de la redacció: Al final CIU va rectificar en el darrer Ple i va votar afirmativament.


NOTA DE PREMSA

CiU té la intenció d’aturar la construcció d’una escola bressol per motius estratègics de partit.
Al proper ple extraordinari de dilluns s’hauria d’aprovar en plenari la construcció d’una nova escola Bressol per Valldoreix. CiU-Actuem ha anunciat que votarà en contra d’aquest punt amb el pretext i posant com a condició un canvi de bases pressupostàries, primant l’interès particular i de partit per sobre de l’interès general; mostrant una vegada més una actitud de bloqueig institucional.
Els tres partits de la candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix (PSC, ICV i ERC) es mostren contrariats davant de l’actitud del grup polític de l’oposició a la Junta Veïnal de Valldoreix, CiU-Actuem, que vol bloquejar la construcció de la nova Escola Bressol, pressupostada i amb els recursos suficients per construir-la.

“És evident que es primen els interessos particulars i de partit per sobre dels interessos de la ciutadania de Valldoreix, que realment, necessiten aquesta nova Escola Bressol” ha explicat Ferran Villaseñor, 1r Secretari del PSC a Sant Cugat. “Aquesta situació cal emmarcar-la en la política de bloqueig sistemàtic que du a terme CiU-Actuem a Valldoreix” ha afirmat Joan Calderón, President d’ICV a Sant Cugat. Andreu Freixes, President d’ERC, per la seva banda considera la situació “d’inacceptable aquesta actitud obstruccionista que perjudica greument la qualitat de l’educació de la mainada de Valldoreix “

D'altra banda, no deixa de sorprendre'ns que en el marc actual de discussió del Pla d'Equipaments, CiU aposti per esborrar un equipament educatiu necessari per Valldoreix i pel conjunt del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Els tres grups polítics estudiaran fórmules per desbloquejar la situació i demanen a CiU a Sant Cugat del Vallès i a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès que prenguin mesures perquè no es torni a repetir aquesta situació en els propers 2 anys. Entenem que els ciutadans, i en aquests cas els nens i nenes i els seus pares que volen una escola bressol nova, no han de ser hostatges d'una manera de fer política desconeguda a l'escena política de Sant Cugat. Creiem que la ciutadania ha d’exigir als seus representants polítics un mínim de responsabilitat per donar respostes als seus problemes.

Sant Cugat del Vallès, 19 de juny del 2009

dimecres, 17 de juny del 2009

Carta a Marta Subirà


Benvolguda,

Ahir dimarts ens varem reunir la junta de FAV i vàrem tractar qüestions que estan dintre de les vostres competències i que passem a detallar:

1. Preocupació dels usuaris del CAP la Mina que no troben aparcament quan com a malalts tenen visita amb els metges. Aparcament tancat amb barrera, zona blava o verda... ? S'ha de buscar una solució.

2. Considerem important que informi a FAV o a les associacions implicades la solució als problemes no resolts que provoca Esade en quant als aparcaments.

3.Manifestem la nostra `preocupació per la falta d'informació quer tenim sobre el que s'està fent i s'ha de fer en el parc de l' Arboretum.

4. En una reunió per parlar del transport públic vostè es va comprometre a donar solucions a la falta d'informació sobre els hooraris d'autobusos. La majoria de compromisos no s'han complert.

Com pot apreciar són nombroses les qüestions pendents. Una reunió, ara que tant es parla de participació , no estaria de més.

Rebeu una cordial salutació.

Junta de FAV de Sant Cugat

diumenge, 14 de juny del 2009

Moció per millorar el mantenimentMoció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per millorar i potenciar els serveis de manteniment de la nostra ciutat
Fotografies: http://www.eleminds.com/dinimg/Image/elmantenimentasantcugat(1).pdf

Els santcugatencs i les associacions de veïns en general denuncien la manca progressiva del manteniment a Sant Cugat en els darrers anys, tan al centre com als districtes.
En els districtes, aquesta sensació de deixadesa permanent és encara més evident i, al mateix temps, s’incrementa el desànim davant del baix nivell de resposta obtingut de l’ajuntament davant de les denuncies i veuen com els problemes s’eternitzen.
Tenim una ciutat envejable en molts aspectes, és cert, però aquesta deixadesa és cada vegada més evident i malauradament empobreix la imatge de Sant Cugat.

Els problemes i deficiències detectades són moltes però podríem agrupar-los en els següents equipaments:

• Paviment (asfaltat i voreres)
• Carrers de terra (esvorancs i pols)
• L’arbrat (reg i neteja de males herbes dels escocells)
• Il•luminació (reposició de bombetes o focus, mecanismes d’encendre/apagar)
• Papereres (periodicitat de la neteja i buidat)
• Clavegueram (grau d’obturació, fugues i males olors)
• Bancs i jocs infantils (manteniment actiu i preventiu com repintat i substitució d’elements perillosos)
• Neteja de la via pública (periodicitat irregular o absència)
• Senyals de tràfic horitzontals (pintura poc duradora i repintat de stops i límits de velocitat)
• Reixes i embornals de recollida d’aigües pluvials (absència de neteja regular o retirada de brossa desprès d’aiguats)
• Rieres (neteja i vigilància d’abocaments, focus del mosquit tigre en tolls per basaments incontrolats)
• Marquesines en parades d’autobusos (brutícia en bancs i altres components)
• Etc...etc...

La segona queixa més generalitzada és la lentitud en l’arranjament del problema, per exemple: un fanal que no funciona (dues setmanes), una vorera impracticable pels panots trancats (mesos), eliminar la vegetació “generosa” al escocells dels arbres (fins un any) ,males olors en rieres o clavegueram (mesos o anys), i així un llarg etc.

En el rànquing de queixes li segueix el temps necessari per obtenir resposta quan un ciutadà denuncia un problema de manteniment. En alguns casos no rep ni la resposta.
La impressió general és que el servei de manteniment, és insuficient i la seva gestió és molt millorable.

Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. – Convocar urgentment reunions de treball amb associacions veïnals i entitats implicades per recollir les seves opinions, queixas i idees que, conjuntament amb la informació de que ja disposa Serveis Urbans, ens permetrà completar la identificació de les necessitats i tasques de manteniment corresponents.

Segon. – Crear un nou protocol, o millorar l’actual, si existeix, on figuri la planificació del manteniment de la ciutat (centre i districtes) indicant zones, tipus de instal•lació o equipament, actuacions i la periodicitat de cada acció o temps de resposta tipus.

Tercer. - Presentar el protocol als Consells de Districte i fer arribar una copia a les associacions i entitats. La seva implicació en el seguiment serà ben segur una bona eina per millorar i avaluar la seva gestió.

Quart. - Utilitzar aquest document com base i guia en la contractació de les empreses externes de serveis i també per un posterior seguiment i avaluació del seu compliment.

Cinquè. – Crear unitats mòbils d’inspecció per avaluar els problemes denunciats, el nivell de resposta i la actuació necessària. Encara més important, per detectar preventivament les incidències.

Sisè.- Millorar el servei d’atenció al ciutadà per aconseguir donar una resposta als seus escrits en un termini de temps que no superi els deu dies.

Sant Cugat, juny de 2009

divendres, 5 de juny del 2009

La Floresta no és Sant Cugat ?


Parada d'autobus al mig de la vegetació, sense marquesina ni informació d'horaris.

El manteniment brilla per la seva absència i el respecte per als seus habitants també.

Sant Cugat ciutat de cinc estrelles ?

Usuaris de l'autobus