Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimecres, 7 de novembre del 2007

El cas de la masia de Can Montmany i la premsa local de Sant Cugat


La realitat dels aconteixements i la descripció dels fets esdevé, sempre, un element de forta controvèrsia i de difícil solució, en tant que la descripció d’allò que volem explicar ja és, en si mateix, un simple acte de manipulació. El periodisme sempre s’ha trobat entre l’espasa i la paret, davant d’aquest fet. Així, sota el prisma de l’objectivitat, reprodueix aquells aconteixements que vol fer públics i, alhora, ho fa sota la seva visió i amb un total i absolut compromís envers els seus poders fàctics.

Vull reproduir aquí, el que jo conec sobre els fets de la Masia de Cant Montmany i la possible ubicació de pisos de protecció oficial en la seva zona. Com podreu veure, res a veure amb les explicacions que s’han donat des dels mitjans de comunicació com el Tot Sant Cugat o el Diari de Sant Cugat.

Durant el mes de gener del 2006, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’EMD de Valldoreix i els antics propietaris de la masia, van aprovar el conveni que permetia la cessió de la propietat a les dues administracions públiques, a canvi d’una compensació urbanística. Tot i això, aquest conveni –i la conseqüent modificació del Pla General Metropolita- no es va aprovar definitivament fins a la seva presentació al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb data del mes de març del 2006. Un cop es va realitzar aquest pas, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès havia d’enviar tot l’expedient corresponent a l’esmentat conveni, a més dels informes pertinents i un projecte d’habitatge públic, a la Generalitat de Catalunya.

El març del 2007 (un any després) la Generalitat de Catalunya (Comissió d’urbanisme) deixa damunt la taula -i sense aprovar- l’expedient de la masia de Can Monmany. Això, alhora, afectava a la regularització de les cases en zona verda de la Floresta, Can Cortés i Valldoreix. Quin ha estat el motiu?
Doncs l’argumentació de la seva desestimació rau en que, després d’un any, encara hi manca els informes que havia d’haver tramitat l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Es a dir, l’informe sobre l’impacte ambiental, l’informe sobre l’Agència de l’Aigua; l’informe sobre la Direcció General de Carreteres. Per acabar-ho d’adobar, tampoc es fa constar el tant per cent de reserva de sòl per fer l’habitatge públic.

Per tant, no es pot ni tramitar l’expedient perquè, des de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, no s’ha fet la feina que s’havia de fer. Res d’oposició per part de la Generalitat de Catalunya a l’aprovació del projecte perquè, senzillament, encara no se l’han pogut ni mirar!!!
Ara bé, mireu el que han dit els mitjans de comunicació de Sant Cugat: defensa aferrissada de la Sra. Conesa a la construcció d’habitatge públic a Valldoreix i insinuació de que l’equip de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix no hi està a favor. Alhora, s’escriu que la Generalitat de Catalunya fa endarrerir el projecte. Fixeu-vos: escriuen que el grup municipal d’ICV també es posiciona en contra, ja que ha manifestat en el Ple que existeixen tot un seguit d’irregularitats en la tramitació del projecte. Increible!!! Qui es pot imaginar que un partit com el d’ICV pugui estar en contra de realitzar habitatge de protecció oficial al nostre municipi?
Per acabar-ho d’adobar del tot, els veïns afectats per la regularització de les seves cases que, a hores d’ara, es troben en zona verda, comencen a queixar-se de l’actuació de la gent d’ICV, de l’EMD i de la Generalitat. Senyors! Els qui no han fet la feina són la gent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès!!! No han presentat el projecte com s’havia de fer!!! No saben tramitar un projecte d’aquestes característiques?
L’EMD de Valldoreix només és un afectat més, perquè veu que el termini màxim establert de vigència del Conveni de Can Montmany ja ha vençut i ,per tant, pot perillar una operació que aquesta administració va promoure decididament per l’interès general, per la protecció del medi ambient i del patrimoni arquitectònic

Deixem de manipular les coses segons els interessos polítics. L’EMD de Valldoreix, la Generalitat de Catalunya, la Candidatura de Progrés i Catalanista,…i tots els veïns de Valldoreix segur que estem a favor d’aquest projecte. Que no ho posi en dubte ningú!! El problema rau en la INCOMPETÈNCIA dels integrants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. No han sabut fer la feina que se’ls hi té encomanada, i de la que en són els màxims responsables.

Àlex Santigosa Almendros

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Sr. Santigosa :


Com a portaveu del “Col·lectiu d'Afectats pel Pla General Metropolità de 1976, cases fora d’ordenació” de La Floresta, vull puntualitzar que les nostres cases es van construir legalment i amb els permisos pertinents abans de l’any 1976 i que va ser el document del Pla General Metropolità de 1976 el que les va deixar fora d’ordenació al no incorporar-les al sòl urbà. En aquest sentit, el nostre únic objectiu és recuperar el caràcter urbà que els nostres habitatges gaudien abans de l’esmentat planejament.Mai no ens hem queixat de l'EMD encara que sí ho hem fet de l'Ajuntament i la Generalitat ( ja que són les administracions intervinents)


Respecte d'ICV li recordo que va ser l’únic partit que no va votar favorablement el nostre document ( el de les cases fora d’ordenació) al Ple, i a més a més, el Sr Boix, al seu blog, manifesta que Sant Cugat perdrà equipaments a causa del document de la legalització dels nostres habitatges, fet absolutament fals i que manifesta un gran desconeixement del contingut del document, ja que l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD no perden cap metre quadrat d’edificabilitat destinada a Equipaments per la permuta proposada a Can Monmany.Cordialment m’acomiado amb l’agraïment anticipat que el vostre mitjà de comunicació serveixi per a informar i difondre la nostre problemàtica per tal de portar a bon terme la injustícia que patim els veïns de La Floresta afectats per aquest fet des de mes de trenta anys.


Albert Nicolas, portaveu del “Col·lectiu d'Afectats pel Pla General Metropolità de 1976, cases fora d’ordenació” de La Floresta

Unknown ha dit...

Sr. Santigosa :


Com a portaveu del “Col·lectiu d'Afectats pel Pla General Metropolità de 1976, cases fora d’ordenació” de La Floresta, vull puntualitzar que les nostres cases es van construir legalment i amb els permisos pertinents abans de l’any 1976 i que va ser el document del Pla General Metropolità de 1976 el que les va deixar fora d’ordenació al no incorporar-les al sòl urbà. En aquest sentit, el nostre únic objectiu és recuperar el caràcter urbà que els nostres habitatges gaudien abans de l’esmentat planejament.Mai no ens hem queixat de l'EMD encara que sí ho hem fet de l'Ajuntament i la Generalitat ( ja que són les administracions intervinents)


Respecte d'ICV li recordo que va ser l’únic partit que no va votar favorablement el nostre document ( el de les cases fora d’ordenació) al Ple, i a més a més, el Sr Boix, al seu blog, manifesta que Sant Cugat perdrà equipaments a causa del document de la legalització dels nostres habitatges, fet absolutament fals i que manifesta un gran desconeixement del contingut del document, ja que l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD no perden cap metre quadrat d’edificabilitat destinada a Equipaments per la permuta proposada a Can Monmany.Cordialment m’acomiado amb l’agraïment anticipat que el vostre mitjà de comunicació serveixi per a informar i difondre la nostre problemàtica per tal de portar a bon terme la injustícia que patim els veïns de La Floresta afectats per aquest fet des de mes de trenta anys.


Albert Nicolas, portaveu del “Col·lectiu d'Afectats pel Pla General Metropolità de 1976, cases fora d’ordenació” de La Floresta