Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dijous, 25 d’octubre del 2007

Festa de Tardor de Sant Cugat 2007


El nostre manifest ¡¡

Sant Cugat ha crescut espectacularment durant els darrers vint anys, a més que duplicat la seva població. Durant els propers anys veurem el tancament urbanístic i demogràfic d’aquest creixement: Can Mates i Can Vulpalleres. Això hauria d’estabilitzar la població local entorn als 90.000 habitants, xifra sobre la qual hi ha un ampli consens institucional, però tot fa preveure que ens podem situar més a prop dels 100.000.

Així, doncs, quan diem prou creixement a qualsevol preu, no ens referim a un creixement ja programat i endegat, no tindria sentit oposar-se a quelcom que no té marxa enrere. Cal entendre la nostra afirmació en el sentit que una ciutat no s’acaba un cop posats els totxos i venudes les cases. Aquesta és la part material d’un procés més llarg i complex. Hem crescut durant vint anys de forma ininterrompuda, ara, quan sembla que aquest creixement comença a tocar sostre, ens hem de centrar en discutir com organitzem aquest creixement, com organitzem la ciutat.

Aquest creixement ha incorporat nova població santcugatenca, homes i dones que han vingut atrets per les característiques de la nostra ciutat i amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida. Benvinguts sigueu. Ja formeu part de la nostra ciutat i molts ja us heu incorporat activament a la seva vida associativa. Ens cal, però, a tots plegats, fer d’aquesta ciutat un projecte col·lectiu, amb el qual ens hi sentim identificats i motivats per comprometre’ns-hi d’una manera o altra. I la vida associativa és un aspecte fonamental per fer-ho possible.

Una ciutat és viva quan ho és el seu teixit associatiu. La Festa de Tardor des dels seus inicis ha estat la festa de l’associacionisme, la festa de tots els que durant l’any fem un esforç important per dotar la nostra ciutat de nervi i empenta. La festa a la qual tothom hi és convidat.
És un moment d’encontre de la ciutadania. Un encontre per conèixer-nos millor, per recordar que és a les nostres mans la possibilitat de seguir fent d’aquesta ciutat allò que ens proposem.

En el Pla de Cultura que es va aprovar fa dos anys, en l’elaboració del qual hi participàrem activament les entitats, es parla de fer de la cultura un factor de cohesió social i, al seu torn, es reconeix que les entitats han de ser el motor de l’acció cultural. Efectivament, la cultura ha de ser un factor de primer ordre a l’hora de generar complicitats entre nosaltres, sense les quals és difícil parlar de ciutat. I l’associacionisme n’és l’expressió més acabada i compromesa.

Hem crescut espectacularment en urbanisme i població. Ara ens cal posar l’accent en fer ciutat. Volem créixer en associacionisme. Volem créixer en participació en la gestió de la cosa pública. Volem créixer en compromís amb el projecte de ciutat, amb civilitat, serveis per a tothom i amb atenció a les persones. Ningú ha de sentir-se exclòs en la nostra comunitat. Volem créixer en cohesió social. Volem créixer en respecte a la diversitat. En definitiva, volem créixer en tot allò que ens fa més santcugatencs i santcugatenques.

Visca la Festa de Tardor!

Comissió Festa de Tardor
Sant Cugat, novembre del 2007

dimecres, 17 d’octubre del 2007

Contaminació acùstica i ambiental

Des del passat 4 de maig de 2006, en què varem entrar al registre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya una denúncia sobre la contaminació acústica i ambiental que es pateix en el darrer tram del carrer Lluís Companys (entre el carrer Rosselló i la plaça Lluís Millet –plaça de l’estació) a causa de la quantitat d’autobusos que hi passen i s’aturen en la parada que allà hi tenen. NO HEM REBUT UNA RESPOSTA D’ACTUACIÓ. Ara bé el conflicte dels autobusos ja fa més de 3 anys que s’arrossega.

Després d’insistir-hi reiterades vegades el febrer de 2007 se’ns va facilitar una còpia del nivell de medició de la contaminació acústica i que no s’havia efectuat cap mesurament a nivell ambiental. Que la única cosa que podia fer l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament era adreçar-ho a l’àrea de mobilitat del mateix ajuntament perquè prengués les mesures necessàries. COM ACTUARÀ UNA ÀREA DE L’AJUNTAMENT EN CONTRA DUNA ALTRA?

Aquesta informació la varem adreçar mitjançant a la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ja que l’ajuntament no els facilitava la informació requerida.

El motiu de la nova denúncia, és posar en evidència l’índex de contaminació acústica i ambiental del carrer citat. I donada la instal·lació en el seu moment d’una parada final i de regulació d’autobusos urbans i interurbans, per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant del número 4 del carrer Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.

L’ajuntament no ha pres cap tipus mesures, tot incomplint la pròpia ordenança vigent en qüestió. Aquesta parada, al ser de regulació, funciona les 24 hores del dia, s’arriben a acumular 6 vehicles i que això sotmet als veïns i veïnes sota una pressió constant de contaminació acústica i ambiental (emissió de gasos i sorolls constantment). L’estudi de contaminació acústica integrat dintre del mapa de sorolls de la ciutat que ha realitzat l’ajuntament obté uns índex de soroll per sobre els permesos per la pròpia ordenança municipal. Que la presa de dades es va produir de manera incorrecte, mentre els autobusos eren desviats pel túnel impedint que es produís una medició correcte, tot i que els índex donaren elevats. Que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès està vulnerant els drets fonamentals de les persones, deixant en indefensió als ciutadanes davant d’una institució com és l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sense cap tipus d’informació i exposant-los a perjudicis de salut mental i física, donada la deixadesa amb què s’està tractant la problemàtica, amb més de 3 anys de conflicte.

Per tot això hem tornat a fer les pertinents denuncies a les Sindicatures de Greuges de Catalunya, de Sant Cugat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, perquè:

S’insti a fer un nou estudi particular de medició ambiental complet, control de contaminació acústica, i els controls adequats d’emissió i immissió pertinent dels gasos. Que un cop analitzades les dades del problema, es dictaminin quines són les mesures correctores a aplicar. I que es sol·licitin a l’administració local les responsabilitats que se’n poguessin derivar. Que s’agilitzi la solució del problema el més aviat possible donada la durada ja de la situació, per no allargar més el patiment dels veïns, veïnes i vianants. Que s’estableixi un calendari per portar a terme les anomenades mesures correctores. Que l’ajuntament de Sant Cugat doni resposta per escrit de totes les demandes realitzades.

Sant Cugat del Vallès a 13 d’octubre de 2007

Pere Soler
President
Associació Veïnal del Centre-Estació – Sant Cugat del Vallès
Tel. 651818664
avcentreestacio@yahoo.es

dissabte, 13 d’octubre del 2007

Algunes reflexions més sobre El Consell de Cultura

En el número 42 (25 de juliol) del butlletí Un altre Sant Cugat ens referíem a la posada en marxa del nou Consell de Cultura, d’acord amb allò que preveu el Pla de Cultura aprovat quasi dos anys abans. Des d’aleshores, el Consell ha feta una altra reunió (13 de setembre) i el dia que s’escriu aquest article (8 d’octubre) se’n farà una altra. Paral.lelament, els representants de les entitats hem anat estudiant els temes que considerem han de centrar el treball del Consell.

En la reunió del dia 13 no vam avançar gaire, en part per raons òbvies: el regidor tot just acaba d’aterrar i està posant en ordre les idees. Des de la regidoria de cultura i esports se’ns va dir que s’estava treballant el pressupost i programa per al 2008, ja que el 2007 es dóna per tancat, i que en la seva definició el Consell seríem una part activa, la qual cosa vol dir que es tindran en compte els nostres suggeriments i propostes, quelcom que de fet ja queda recollit en el reglament de l’esmentat òrgan (el Consell ha de ser informat del pressupost municipal i de les actuacions de l’Ajuntament en matèria cultural i ha d’emetre informe sobre el programa d’actuació que acompanya el pressupost municipal. Art. 7.1 i 7.2).

Per la nostra part, els representants de les entitats hem anat treballant el tema i hem decidit convocar una Assemblea d’entitats per al dia 24 d’octubre, en ella farem balanç de la feina feta fins ara i posarem a discussió el que considerem han de ser les prioritats per al curs 2007/2008. Prioritats que han quedat esbossades en un primer document de treball i que, d’acord amb un lectura molt meva, passo a resumir (entre parèntesi esmento els apartats del Pla de Cultura que s’hi refereixen)::

· Seguiment de la posada en marxa de l’Institut de Cultura (1.2)
· Fer un mapa o inventari d’equipaments culturals (1.2, 2.1 i 2.2)
· Elaborar un Llibre Blanc de l’Associacionisme (2.1)
· Millora de l’espai reservat a les entitats de la pàgina web municipal (2.2)
· Actualitzar i millorar el registre d’entitats (2.2 i 2.3)
· Debatre i establir els criteris de signatura de convenis Ajuntament-entitats i de subvencions a entitats i associacions (2.2)
· Editar un llibret o similar per informar sobre les entitats existents i les seves activitats i serveis (3.3)
· Agilitzar l’aprovació del Catàleg de Béns Immobles de Sant Cugat, per tal de disposar d’un instrument que permeti fer una política sobre el patrimoni històric (3.3)
· Planificar i concretar una política sobre l’Arxiu Històric (3.3)
· Definir que cal entendre per Programa de difusió del coneixement contemporani (aspecte previst en l’apartat 4.3 del Pla de Cultura).
· Paral·lelament, cal rebre informació i fer un seguiment d’un seguit d’equipaments en obres, de projectes o d’immobles que estan esperant una destinació (cultural?): adequació Casa de Cultura, rehabilitació Celler Cooperatiu, destinació definitiva Casa Aymat, ampliació del Museu, estat execució nova Biblioteca ( Mira-sol), ampliació Escola de Música, execució pla funcional del casino de la Floresta, obres Casal de Mira-sol, destinació de l’antic edifici de l’Ajuntament i previsions dels centres culturals per a les noves zones de creixement (Can Mates i Can Vulpalleres).

En definitiva, es tracta d’incidir en els aspectes que tenen a veure amb el suport al teixit associatiu, amb els instruments per desenvolupar determinades polítiques culturals i amb la dotació de les infraestructures necessàries perquè tot plegat sigui possible. Seguirem informant, és la nostra obligació.

Jordi Casas
Membre del Consell de Cultura i de la Junta de la Fundació Sant Cugat

dijous, 11 d’octubre del 2007

L’altre cara de les terrasses

Aquest estiu s’han publicat diversos articles en que propietaris de bars i restaurants es queixen de l’horari de tancament de les terrasses dels seus negocis, al.legant pèrdues econòmiques, i fins i tot, motius filosòfics i folklòrics en quan a la seva existència.

Doncs bé, volem posar de manifest que a TOTS ens agrada gaudir de les terrasses i passar-hi una bona estona; no obstant, “estimem” i “volem” terrasses que compleixin la normativa, respectin els horaris i en definitiva, deixin descansar i dormir als veïns.

A Sant Cugat existeixen terrasses que envaeixen espais privatius i no públics de l’immoble a on estan ubicades.

Terrasses situades a voreres d’amplada molt inferior als dos metres i mig que estableix l’Ordenança Municipal, amb un espai de pas inferior a 1,5 m., que obliga als vianants a envair la zona de circulació de vehicles, amb el perill que això comporta, obligant als vehicles que volen accedir al Parking de la Comunitat a fer mil i una estratègies per no endur-se un cotxet de nadó o una bicicleta dels seus ocupants.

Terrasses que incompleixen reiteradament els horaris de tancament.

Terrasses que incompleixen amb el número de taules autoritzades i amb la seva ubicació, col·locant-les fins i tot al mig del pas de vianants.

Terrasses de locals que no disposen de sortida de fums tal i com s’exigeix legalment; fums que són expulsats a la zona comunitària de l’immoble, obligant al veïns a romandre tot l’any amb les finestres tancades.

Terrasses de locals que no tenen cura del medi ambient, abocant diàriament l’oli brut de la cuina al clavegueram del carrer i deixant caixes i cartrons dispersats per la via pública.

Terrasses, el soroll de les quals, excedeix els límits establerts a l’Ordenança Municipal segons sonometria efectuada pel propi Ajuntament.

Terrasses, moltes vegades, ubicades en els baixos de vivendes, els dormitoris de les quals estan situats a escassos metres d’elles, obligant als propietaris a instal.lar doble vidre amb cambra d’aire per aillar-se del soroll.

Com podeu suposar, no resulta gens fàcil conviure amb aquest tipus de terrasses, que no són precisament les descrites en el poema dedicat a elles el passat 14/09/2007, al Tot Sant Cugat, per un dels seus propietaris, sota el títol “Estimades Terrasses”.

Els santcugatencs apostem per unes terrasses cíviques, correctament ubicades, que compleixin amb els horaris, amb el número de taules autoritzades, amb la normativa medi ambiental i acústica, i que en definitiva, DEIXIN VIURE ALS VEÏNS.


Veïns de Torreblanca

diumenge, 7 d’octubre del 2007

Continua la manipulació

A pocs dies que s'executi la sentència relativa a la nul·litat del contenciós administratiu interposat per l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès als sectors 14-18 de Mira-sol Sud-Valldoreix, els tinents d’alcalde Mercè Conesa i Jordi Joly continuen fent declaracions intoxicant la realitat i enfrontant als ciutadans.
La Plataforma del Contenciós ha fet un comunicat de resposta que podeu veure a la següent plana web:

http://jaumemassanes.blogspot.com/2007/10/xxxxxxxx.html

PLATAFORMA VEINAL CONTENCIOS ADMINISTRATIU SECTORS 14-18 DE MIRA-SOL SUD/VALLDOREIX

divendres, 5 d’octubre del 2007

Manifest del veïns de Valldoreix

A les darreres eleccions municipals el poble va escollir Presidenta de l’EMD de Valldoreix a la Sra. Montserrat Turu, a 5 vocals de la candidatura Actuem+CiU i a 3 vocals de la Candidatura de Progrés i Catalanista (ICv, PSC-CpC, ERC i veïns).
El pacte entre les dues formacions és possible perquè el poble així ho vol i els programes tenen molts més punts de confluència que de discrepància. Coincideixen en: millorar la neteja, augmentar la seguretat, solucionar el pàrking de l’estació, eliminar el Vial de Cornisa-Enllaç, estalviar energia, fomentar el transport públic, fer ponts sobre les rieres, millorar la recollida d’escombraries, eliminar les torres d’alta tensió, urbanitzar tots els carrers, construir la nova plaça de la vila.
El pacte és desitjable perquè s’evitaran situacions de bloqueig a les actuacions que el poble necessita: comprar una màquina per escombrar els carrers i ampliar l’equip de la Brigada d’Obres i Serveis amb conductors que treballin matí i tarda, acabar la urbanització dels carrers de Valldoreix, contractar vigilants, millorar l’enllumenat per estalviar energia i disminuir contaminació lumínica ....), aconseguir més diners per a la prevenció d’incendis; dotar la nova biblioteca de personal, mobiliari, ordinadors i llibres...... L’EMD disposa dels diners per fer front a les despeses però, aquestes accions no s’aproven.
El pacte és urgent: encara no s’han aprovat els pressupostos del 2007 i es funciona amb els prorrogats del 2006, que no permet utilitzar les partides d’inversions. S’ha de fer una distribució de carteres i responsabilitats entre els vocals de les dues formacions. No té cap sentit prolongar aquesta situació que no beneficia a ningú.
El pacte és necessari: l’ha decidit el poble amb la seva votació. Hem escollit una Presidenta i uns vocals per treballar per la millora del serveis i l’entorn en què vivim. La Presidenta té una responsabilitat en front del poble que l’ha votat i unes obligacions que li marquen les lleis. Els vocals també han de respondre davant dels seus electors tirant endavant els programes amb els quals s’han compromès i treballant pel bé dels veïns.
Els veïns exigim als vocals i a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix que signin el pacte de govern municipal per a tota la legislatura, dins del present mes d’octubre, perquè és possible, desitjable, urgent i necessari.

Signat:
Veïns que recolzem la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix.
Valldoreix 04/10/07