Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dijous, 31 de gener del 2008

On son els policies promesos pel senyor Puig

Si no recordo malament, dins del programa electoral del Sr. Puig, i a les seves rodes de premsa i actes públics, ens va prometre que el seu company de partit, Sr. Lluis Recoder, li va assegurar que compliria amb el ràtio dels 6 policies locals que ens pertocava (i ens pertoca) a Valldoreix. Segons sembla, aquelles promeses foren molt ben rebudes pels seus seguidors, i molt ben oblidades per tots aquells qui li han donat suport.
Siguem honestos, i diguem la veritat: de tot allò, Sant Cugat no ens donarà res de res! Seguirem amb el nostre gran amic, i excel·lent professional, Lluis i, veurem la gran parafernàlia dels Mossos d'Esquadra parant els cotxes a Can Cadena, i oblidant-se que els robatoris es fan a dins del poble (i no a l'entrada).

Tot plegat, serà com la gran solució a l'aparcament del CAP, oi?

UNA GRANDÍSSIMA PRESA DE PEL!!!!!

Gràcies, Sr. Puig. Veig que en vostè tampoc es pot confiar.
Manel Jiménez - http://progressistesvdx.blogspot.com/

dilluns, 28 de gener del 2008

Un discurs que ja cansa

En l’article que publica el Diari de Sant Cugat amb data 25 de gener on fa ressò de que l’ajuntament torna les contribucions especials dels sectors 14-18 de Mira-sol Sud i Valldoreix, el senyor Recoder torna a repetir el mateix discurs:

“Amb el retorn d’aquests diners no podrem fer front amb la urgència que voldríem a la urbanització d’altres sectors que encara estan pendents”

Aquesta manifestació demostra un mal estil, impropi d’un alcalde democràtic, i que, per als veïns dels districtes, no té cap credibilitat perquè tothom coneix prou bé el tracte i les "urgències" que ha donat sempre als districtes i determinats barris.
En un moment on tenim irregularitats de quasi 9 milions d’euros amb TMA, on encara recordem i busquem el milions d’euros perduts per la mala gestió recaptatòria d’Impulsis i un llarg etc. etc. li aconsellaria ser més prudent.

Diu també:

“El recurs va ser estimat pel TSJC per un defecte estrictament formal”

No ho minimitzi senyor Recoder, cal recordar-li la gravetat del “defecte estrictament formal”. Ni més ni menys que no fer pública la llista de persones i de les quantitats a pagar per les contribucions especials. Vostè sabrà el motiu, nosaltres ho desconeixem.
Recordar-li també que la declaració de nul·litat de les contribucions va aturar provisionalment (?) la resta de al·legacions que els veïns van fer en el segon contenciós: percentatges abusius, el cost per el soterrament de línees telefòniques i elèctriques, el cost del projecte fet per Promusa, l’ increment injustificat dels costos respecte a altres sectors, etc. etc.

Senyor Recoder, el que realment és lamentable, és que per una mala gestió, per un excés de prepotència i una nul·la capacitat de negociació amb els veïns, vostès han perjudicat greument les arques municipals. Aquesta és la veritat i algú hauria de ser conseqüent amb la seva part de responsabilitat.

Jaume Massanés i Papell

divendres, 25 de gener del 2008

Que deu està fent el Síndic que tenim ?

No se si us ho pregunteu o no. Els que no m’han necessitat es probable que no i els que heu vingut a veure’m ho sabeu una mica mes.

Agraeixo a Un altre Sant Cugat, que em doni la oportunitat d’explicar-ho als seus lectors. He observat que els lectors d’aquests butlletins presenten moltes queixes i que la web recull molt sovint el malestar dels veïns y les seves associacions.

Em sembla, doncs, que es un lloc molt adient per explicar-me i un cop fet i obtinguda, si me la doneu, la vostre confiança i complicitat, em posaré al vostre servei perquè plegats puguem tenir una ciutat mes justa, mes solidaria amb un conviure mes amable sense cap mena de rancúnies.

El Ple de l’Ajuntament del 19 de març em va elegir Síndic de Greuges, el 27 un decret de l’Alcaldia em va nomenar i el 3 de maig vaig prendre possessió del càrrec i condicionàrem el nou local tenint-lo, tot a punt, el 11de juny dia que obrirem al públic i rebérem les primeres visites.

Hem obert 86 expedients de greuge, n’ hem tancat 51, 21 donant la raó a l’Ajuntament qualificant-los com que no hi ha greuge i 26 favorables al ciutadà, 11 per mediació i 15 favorablement al ciutadà d’acord amb l’Ajuntament. Tenim oberts en aquests moments 35 expedients, 3 dels quals ja hem rebut l’informe demanat i pendents de resolució per part del Síndic, 3 mes els tenim congelats en espera de resolucions judicials doncs el Síndic no pot actuar si estan en mans de la judicatura, 1 expedient en espera de resolució del Síndic de Greuges de Catalunya, per acord mutu, 2 expedients estan en espera de rebre els informes demanats a l’EMD.
En quan a l’àmbit 12 son de Territori, 11 de Seguretat Ciutadana , 2 de Promusa, 2 sobre Responsabilitat Patrimonial, 2 del Cementiri, de diverses ordenances municipals i altres de Serveis Urbans.

Desprès d’aquests mesos d’actuació el Síndic es mes conegut i te una columna setmanal al Diari de Sant Cugat, també una xerrada mensual a la ràdio i sortirà setmanalment a Tot Sant Cugat mitja pàgina on el Síndic farà reflexions i on es donarà pública informació. Tenim uns díptics informatius, una Web, http://www.sindic.santcugat.cat/ i dos adreces de correu electrònic sindic@santcugat.cat i sindicatura@santcugat.cat on es pot buscar informació i contactar amb el Síndic de Greuges.

El Síndic atén qualsevol queixa dels ciutadans en defensa dels seus drets i llibertats quan consideren que els hi son vulnerats per l’administració. S’atén sense cap mena de discriminació per origen, llengua, cultura o religió. Tothom es benvingut i trobarà el mateix tracta per part del Síndic que es posarà al seu costat per entendre be el problema per investigar-lo i un cop obtinguda la informació de l’Ajuntament resoldre’l amb tot el rigor possible. El Síndic intentarà fer de mediador creient que la mediació es la millor solució com així ha constatat al llarg d’aquest vuit mesos d’actuació. El Síndic sovint acompanya al ciutadà al lloc, origen de la queixa per veure’l i poder entendre-ho tot millor. Al llarg de l’expedient resta en contacta amb al ciutadà fins la resolució final que li envia, tanquen la queixa i enviant la seva resolució a l’Alcaldia.

En un inici les relacions amb l’Ajuntament grinyolaven una mica, com es lògic al crear una nova institució. Ara els procediments de comunicació i relacions entre la Sindicatura i l’Ajuntament s’han establert i funcionen be, encara que hi ha pendent de consensuar unes normes complementàries, presentades per la Sindicatura, d’interpretació del reglament del Síndic amb la finalitat d’evitar disfuncions i sigui ben interpretat.

El Síndic es relaciona directament amb l’Alcalde i el seu Gabinet que fan córrer els expedients a les àrees a qui corresponen les actuacions i del propi Alcalde rep els informes que demana específicament per cadascú dels expedients que s’obren.

En la tramitació el Síndic tot sovint demana entrevistes amb les regidories i els seus caps tècnics per esbrinar la seva posició i la possibilitat de que una intermediació pugui solucionar el problema entre les parts, en principi enfrontades.

El Síndic t’escolta, t’informa, et defensa. Si em necessites vine a veure’m.
Jaume Clavell
Si voleu conèixer-lo millor visiteu aquesta web:

dimarts, 22 de gener del 2008

Relacions Ajuntament/entitats: quin tipus de col•laboració?

La Fundació Sant Cugat té entre els seus objectius la promoció del debat ciutadà i la generació d’opinió pública sobre temes locals. En aquest sentit, creiem necessari fer una reflexió arran de la inquietud associativa que ha generat l’acord entre l’Ajuntament i el Club Muntanyenc, pel qual el primer ha adquirit una part de la seu del segon. Al debat ciutadà que això pot generar i que nosaltres creiem necessari, aportem les següents consideracions:

1.- L’Ajuntament aprovà el passat 21 de desembre la compra, condicionada a la venda d’un edifici municipal, de prop de 900 metres quadrats de l’actual seu del Club Muntanyec. Aquesta compra ha d’ajudar l’esmentada entitat a superar la greu crisi econòmica generada pel deute acumulat arran de la construcció de la nova seu.

2.- Aquest acord ha produït una resposta per part d’un seguit d’entitats. Aquesta resposta s’ha fet arribar per escrit a l’Ajuntament i, posteriorment, s’ha complementat amb les declaracions dels presidents de dues de les entitats més significatives de la ciutat, Ateneu i Unió Santcugatenca. El primer document reclama una major ajut econòmic de l’Ajuntament a les entitats i concreta aquesta sol.licitud per al 2008: una partida pressupostària de 300.000 euros. Les dues entitats esmentades han plantejat demandes econòmiques concretes, tot donant a conèixer el seu endeutament.

3.- Paral.lemanet a aquests fets, el Tinent d’Alcalde d’Economia ha fet públic que s’espera una disminució dels ingressos municipals lligats al procés urbanístic i ha anunciat la necessitat de fer una política de contenció pressupostària, en concret ha insinuat que el pressupost de 2008 no augmentarà respecte al del 2007. Per tant, tot fa preveure que l’Ajuntament tindrà dificultats per respondre positivament a totes les exigències pressupostàries.

4.- És indiscutible la necessitat del suport econòmic municipal a l’associacionisme. L’associacionisme és un instrument important de construcció de ciutat i generació de cohesió social. A més, la vocació de servei públic de moltes entitats i l’oferta de serveis en la qual la concreten, omplen espais no coberts per l’Administració pública i la iniciativa privada.

5.- El Pla de Cultura, aprovat el juny del 2005 i que representa un projecte comú entre l’Ajuntament i el teixit associatiu per impulsar un política cultural de llarg abast, contempla diversos mecanismes de suport municipal a les entitats i associacions: elaboració d’un llibre blanc de l’associacionisme, impulsar l’espai de la pàgina web municipal reservat a les entitats, editar un llibret o similar per donar a conèixer les entitats i les seves activitats, actualitzar el registre municipal d’entitats,...

6.- El Consell de Cultura ja ha abordat algunes d’aquest qüestions, en concret està fent un seguiment de l’evolució dels equipaments municipals (en fase de reforma, amb un projecte de reforma o de nova planta) i ha discutit i modificat els criteris a tenir en compte en la concessió d’ajuts econòmics per part de l’Ajuntament a entitats i associacions (Consell del passat 11 desembre).

7.- En aquest context, sembla important plantejar el següents elements de reflexió:

a) Les entitats i associacions no poden dependre de l’Ajuntament per al seu funcionament. Han de trobar un equil.libri entre l’autonomia financera a la qual han d’aspirar, com a agrupació de persones constituïda lliurament per a l’assoliment de determinats objectius, i el suport públic que mereix la funció social que moltes d’elles desenvolupen. Un plantejament erroni pot produir problemes de difícil solució. Arribar a situacions en les quals el marge de maniobra és pràcticament inexistent i la urgència evident, com ha succeït amb el Club Muntanyec, no permeten fer en paral.lel una reflexió participativa i aprofundida.
b) Les prioritats de l’associacionisme, o d’algunes associacions en concret, pot ser que no coincideixin amb els de l’Ajuntament, la qual cosa sol evidenciar-se en l’elaboració dels pressupostos municipals. Per això és important potenciar mecanismes de diàleg, coordinació i cooperació entre l’Ajuntament i les entitats i entre aquestes. En aquest sentit, són fonamentals la coordinació d’activitats, l’elaboració d’una agenda conjunta, la sinergia entre entitats (especialment pel que fa a aprofitament de patrimoni), la utilització dels mitjans de comunicació institucionals i d’altres iniciatives del mateix o similar caràcter. De fet, el Pla de Cultura es refereix, d’una manera o altra, a totes elles.
c) S’ha de tendir, com preveu el Pla de Cultura, a una col.laboració Ajuntament/entitats basada en la figura del conveni Els criteris d’atorgament d’ajuts econòmics s’han de basar, fonamentalment, en la funció i extensió social de les activitats o serveis de l’entitat sol.lcitant i en els objectius marcats pel Pla de Cultura i el desenvolupament i determinació de prioritats que en faci el Consell de Cultura.
d) L’associacionisme no es pot basar en la cultura de la subvenció. Allò que ha de demandar en primer lloc i fonamentalment a l’Ajuntament, és la construcció d’equipaments i infraestructures que facilitin la seva tasca i ajudin a potenciar-la. En aquest sentit, és fonamental que l’Ajuntament elabori un Pla d’equipaments que, entre altres coses, defineixi i/o concreti el futur i la funció d’un seguit d’edificis municipals: Casa de Cultura reformada (per a quan un vertader hotel d’entitats?), Celler Cooperatiu, antic edifici de l’Ajuntament, Can Quitèria, “Casino de la Floresta”, sala d’assaigs per a músics i conjunts i els centres cívics i les zones esportives previstes per als nous barris de Can Vulpalleres i Can Mates.

8.- Sant Cugat ha crescut en els darrers anys, i segueix creixent, d’una forma excepcional (quasi un 60% dels santcugatencs fa menys de vint anys que hi viuen i quasi un 40% menys de deu), la qual cosa implica un gran esforç institucional i associatiu per incorporar els nous santcugatencs a la vida ciutadana i assolir una ciutat socialment i culturalment cohesionada. Cal una reflexió conjunta Ajuntament/associacions que serveixi per definir un “full de ruta” de col.laboració permanent i en vagi concretant els mecanismes. Una col.laboració que vagi més enllà de la relació basada en la subvenció.


Sant Cugat, gener del 2008
Junta de la Fundació Sant Cugat

dissabte, 19 de gener del 2008

Poca sensibilitat per a les entitats de Sant Cugat

L’ajuntament multa a l’Associació Veïnal del Centre-Estació de Sant Cugat per enganxar cartells de Festa Major, amb el seu propi logo.

El passat 30 de maig de 2007 membres de la nostra entitat estaven repartint cartells de les activitats de la Festa Major als comerços, només a aquells que es prestaven a fer-se ressó de les nostres activitats, en aquest sentit molts dels establiments “amb el seu consentiment” ens deixaven enganxar els cartells a les seves façanes, amb cinta adhesiva, per facilitar la seva retirada. D’altres cartells, alguns, molts pocs, els nostres voluntaris i col·laboradors els van col·locar en alguna paret, farcida de cartells d’entitats i del propi ajuntament o de la radio local.

De sobte un agent de la policia, vestit de paisà, es va identificar, i va indicar que el que estaven fent no s’ajustava a la normativa de civisme, quedant amb un advertiment. A partir d’aquell moment les persones es varen dedicar a retirar cartells dels que havien posat prèviament, i demanant als comerços d’enganxar els cartells en el vidre dels establiment per la part interior. Cosa que els comerços seguien insistint que els posessin a la façana.

La sorpresa ha estat rebre cinc mesos després una notificació d’Incoació d’Expedient Sancionador sobre la nostra associació, com si es tractés d’una associació de malfactors, i ha causat molta indignació a les persones que van protagonitzar el fet. Havent satisfet l’import de dita sanció el volem exposar que:

1er. Ens sembla sorprenent que l’ajuntament actuï amb aquesta contundència davant d’una entitat que l’únic que estava fent era anunciar activitats de la Festa Major.

2n. Aquesta activitat portava el recolzament del propi ajuntament, i que es podia realitzar, en part, per la subvenció econòmica que l’ajuntament va aportar a través de la Comissió de Festa Major.

3r. Es tracti la nostra entitat com si es tractés d’un grup d’incívics, sense respecte pel mobiliari urbà. Amb la mateixa contundència que els grafitis, o les escopinades al carrer, les caques de gos...

4tè. La nostra entitat sempre ha intentat actuar amb el màxim de civisme en totes les seves activitats, evitant les actuacions incíviques, retirant els cartells o panells a posteriori de les activitats, ajudant als serveis de neteja, a les brigades municipals i realitzant tots els requeriments necessaris que l’ajuntament de Sant Cugat ens ha demanat en cada una de les activitats realitzades.

5è. En una reunió primer amb l’alcalde i a posteriori amb la regidoria de Serveis Urbans varem parlar de la instal·lació de panells o de noves pilones per tal que les entitats disposessin de nous espais d’informació, sense saber que en aquells moments la nostra associació era sospitosa d’haver incomplert la normativa de civisme en aquest sentit.

6è. Hi ha moltes altres entitats que fan una ostentació molt superior del seu incivisme, cartells enganxats amb mètodes més incòmodes de treure, llocs inapropiats, sense permís dels propietaris dels establiments... que el propi partit al govern en la seva cantada anual d’havaneres utilitza el mateix mètode i en aquest cas, voldríem saber si s’ha actuat en el mateix sentit. Així com un nombre important d’empreses.
Per això volem declarar que: 1er. No és l’import de la sanció, sinó la política de suport a les entitats la que es qüestiona, sense avís previ, sense notificació. Sense que en la notificació no faci esment a les al·legacions possibles que es puguin presentar. Sense que a la web municipal estigui l’ordenança de civisme per recórrer a una informació àgil per saber que diu l’article incomplert en qüestió i el seu context. 2on. La manca de sensibilitat i celeritat en aquest cas per Seguretat Ciutadana ha estat palesa. L’excés de temporalitat en la notificació, ha posat en evidència que la bona relació que hi ha d’haver entre l’ajuntament i les entitats del poble que (que han de fer xarxa) no es practica des de tots els estaments de l’administració.
3er. Per altra banda havent pogut recórrer a la sanció no hem volgut fer-ho explícitament ja que el pròpia alcalde, en una reunió celebrada el passat 18 de juliol de 2008, ens va condicionar a què els era totalment impossible respondre a totes les al·legacions, escrits i demandes dels ciutadans i de les entitats, per això i davant la possibilitat que l’expedient sancionador evolucionés administrativament varem preferir satisfer la demanda econòmica imposada pel nostre municipi.

4art. Que la nostra associació té la sensació d’estar en un estat permanent d’exclusió per part de l’ajuntament, traves per accedir a informació, no estar convidada en reunions informatives del nostre àmbit d’actuació, no rebem resposta de la majoria d’escrits, i se’ns menysprea com interlocutors, en comptes de valorar les aportacions que des del si de la nostra entitat aportem a la nostra ciutat...

5è. Sabem que no som els únics que hem estat sancionats, i per darrer, volem saber si tots els expedients sancionadors estan a exposició pública, ja que hi ha moltes activitats del propi ajuntament que ha fet ús d’aquest sistema i que no en tenim constància que hagin estat sancionat, com a mostra algunes d’elles en els annexes.

6è. Instem a totes les entitats a fer públic, aquest tipus de sancions, i demanar a l’ajuntament que cohesioni a les entitats i no que les sancioni, que les faci participatives i que no les aparti.
Sant Cugat del Vallès a 22 de gener de 2008

Pere Soler
Associació Veïnal del Centre-Estació

dimarts, 15 de gener del 2008

Els santcugatencs tenim el dret de saber com es gestionen els nostres impostos.

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I PSC-CPC INSTANT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DEL DEUTE MUNICIPAL A FAVOR DEL GRUP EMPRESARIAL TMA DES DE 1998 FINS EL 2008.

El dia 22 de maig de 2007 es va signar un conveni de reconeixement de deute municipal a favor del grup empresarial TMA (conformat en aquest cas per la societat mercantil Tecnologia Medio Ambiente Grup F. Sánchez, SL i a la societat mercantil Espais Verds del Vallès, S.A.) per valor de 3.554.217,47 €. Aquest conveni fou aprovat per decret d’Alcaldia núm. 909/07, fent referència que l’informe de l’interventor municipal de data 22 de maig de 2007 efectuaria la fiscalització a posteriori i prèviament a la seva ratificació plenària.
El grup TMA te unes dates d’adjudicació concursal i contractes signats tals com: la neteja de les dependències municipals des de l’any 1991 fins el 2007, la neteja del clavegueram des del 2001, la recollida dels Residus Sòlids Urbans des de 1993, prorrogat el 1996 fins el 2008, les recollides selectives des del 2002 i el manteniment de parcs i jardins des de l’any 2002.
El novembre de 1998 per comissió de govern es va aprovar un reconeixement de crèdit i major despesa per import de 283.103 € anuals pels majors serveis prestats com ajust temporal, consolidant-se com a despesa.
El 23 de febrer de 2004 la Junta de Govern Local aprovà una proposta d’acord de reconeixement de deute municipal pels serveis prestats a favor de l’empresa concessionària de RSU per un import total de 2.599.155 €, pels següents conceptes : diferència de RSU de l’any 2000 a 31 gener de 2004, diferència per les revisions de preus pel període 1997-2002, diferències pel servei de recollida selectiva de residus i el pagament d’interessos de demora de l’any 1998 a 2004.
En els informes que acompanyen als expedients aprovats al ple es fa esment a comportaments administratius que han estat lesius per la bona marxa del nostre ajuntament i les seves finances. En l’informe d’intervenció de 13 de desembre de 2007 s’esmenta en la seva plana 3 que “aquest seria un servei prestat pel concessionari que la formalització dels serveis prestats, la necessària consignació pressupostària per poder fer front a aquesta despesa i el corresponent pagament un cop més han estat desfasats, no informats degudament a l’àmbit d’Economia i pendent de ser aprovats en el seu moment, tant els canvis tècnics com la seva corresponent trasllat als pressupostos municipals”.
També en l’informe de l’interventor es fa esment a “en cap cas cal oblidar que històricament com s’ha esmentat anteriorment aquest ajuntament ha portat a terme de maneres repetides uns reconeixement de deutes i posterior consignacions de crèdits pressupostaris a favor de les empreses del Grup TMA que denoten que hi ha uns certs i importants desajustaments en el control, seguiment i formalització documental dels serveis prestats per part d’aquest concessionari i el corresponent trasllat dels seus costos als pressupostos municipals per posteriors pagaments”.
Atès el funcionament lesiu per la marxa normal de la nostra administració municipal.
Atès els dubtes que pot generar en la ciutadania un reconeixement de deute d’aquesta importància.
Ateses les recomanacions de funcionament pel que fa al control de les concessions i la demanda de que no es realitzin nous reconeixements de deutes municipals per part de l’interventor municipal.
Atès que aquestes actuacions negatives han estat produïdes per responsables tècnics i polítics dels successius equips de governs municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la sessió de 21 de gener de 2008 acorda :
1.- Constituir en el termini màxim de 2 mesos una Comissió d’Investigació formada per 1 representant de cadascun dels Grups Municipals, que analitzarà i determinarà les causes i si s’escau les responsabilitats tècniques i/o polítiques que han generat el reconeixement de deute a favor del concessionari Grup TMA en els darrers 10 anys, per valor de 7.568.887€ a la que es podria sumar 900.000 €, subjectes encara a discussió tècnica.
2.- Dita Comissió comptarà amb el suport dels serveis tècnics municipals i d’Intervenció i Secretaria General i podrà demanar la compareixença d’aquelles persones o empreses que tinguin alguna cosa a veure amb la qüestió analitzada.
3.- Aquesta Comissió d’Investigació elevarà un informe al Ple de la Corporació per tal d’ésser aprovat com a conclusió d’aquesta en el termini de 6 mesos a partir de la constitució de dita Comissió.
Sant Cugat del Vallès, 14 de gener de 2008

Mes informació:

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2700951

divendres, 11 de gener del 2008

Apa, bon vent i fins l'any que ve?

Apa, els Nadals ja s'han acabat. Apa, ara toca tornar a la vida 'normal'. Ai, sí, la vida normal... S'han acabat les reunions familiars, s'ha acabat gaudir d'aquells moments de pau i d'harmonia, en alguns casos, d'hipocresia, en molts altres, de suportar el cunyat estúpid, la sogra ferotge, de picar l'ullet a la cosineta, de mossegar-se la llengua per no dir res que provoqui un daltabaix, de veure els avis a la llar i gaudir de la vida familiar a casa amb els nostres fills...
Sí, cal tornar a la 'guerra' del dia a dia. Cal desprendre's dels nostres fills, que no ens molestin, que tornin al col·legi i deixin d'emprenyar. Tornem els avis a la residència, que és on corresponen. I la cunyada, amb una mica de sort, no la tornarem a veure fins al Nadal de l'any que ve... Tornem a preocupar-nos per fer tants diners com puguem, per ser els més rics del cementiri, per no tenir temps a gaudir-los mai, acumulem més béns i més bens... que no ens serviran de res... No cal pagar peatge quan traspassem el mar fins al més enllà, amb el famós barquer...
Apa, sí, tornem al 'dia a dia', tant se'ns refot el dia a dia de l'avi que pateix perquè no veu els seus fills, criats amb tanta suor, amb tanta sang. Apa, sí, tornem al 'dia a dia', que els de la família que tenen problemes i que no poden sortir-se'n sols ja aniran al psicòleg perquè els arreglin. Apa, sí, tornem al 'dia a dia', i quan veiem a algú necessitat pel carrer, pensarem que "s'ha acabat el Nadal, i compte que ve un terrible més on la Visa està rebentada."
Senyors, el 'dia a dia' de molts habitants del planeta és extremadament dur, inclosos alguns dels éssers estimats més propers. Fem-los costat a tots, en el dia a dia. És molt fàcil ser afectuós i solidari quan tenim festa. Si no canviem aquesta tendència imposada externament, els Catalans no hem estat ma així, mai canviarem el món. Penseu-hi. O és que tardareu a fer-vos vells i necessitats, i llavors sí hi pensareu i us adonareu del vostre error? Siguem altruistes, pensem en el pròxim. Una mica d'empatia, si us plau... I menys egoisme.

I el que dic també val per a Sant Cugat, especialment per aquells santcugatencs que fan servir la ciutat com un 'kleenex de dormitori', només servint-se d'ella els caps de setmana però no implicant-se en el transcórrer de la seva vida, sense anar a votar i sense participar en el seu creixement, en tots els sentits. La solidaritat també es pot entendre en clau de ciutat, i el concepte de 'ciutat de marca' el transmutaria jo al de 'ciutat kleenex', i no ens agrada oi?, que ens facin servir i ens llencin a les escombraries com un drap brut? Doncs a Sant Cugat tampoc !
Apa, bon vent i fins l'any que ve? Sí, al consumisme fastigós, sense solta ni volta, tal volta...

Toni Rabascall

http://www.eleminds.com/