Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimecres, 17 d’octubre del 2007

Contaminació acùstica i ambiental

Des del passat 4 de maig de 2006, en què varem entrar al registre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya una denúncia sobre la contaminació acústica i ambiental que es pateix en el darrer tram del carrer Lluís Companys (entre el carrer Rosselló i la plaça Lluís Millet –plaça de l’estació) a causa de la quantitat d’autobusos que hi passen i s’aturen en la parada que allà hi tenen. NO HEM REBUT UNA RESPOSTA D’ACTUACIÓ. Ara bé el conflicte dels autobusos ja fa més de 3 anys que s’arrossega.

Després d’insistir-hi reiterades vegades el febrer de 2007 se’ns va facilitar una còpia del nivell de medició de la contaminació acústica i que no s’havia efectuat cap mesurament a nivell ambiental. Que la única cosa que podia fer l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament era adreçar-ho a l’àrea de mobilitat del mateix ajuntament perquè prengués les mesures necessàries. COM ACTUARÀ UNA ÀREA DE L’AJUNTAMENT EN CONTRA DUNA ALTRA?

Aquesta informació la varem adreçar mitjançant a la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ja que l’ajuntament no els facilitava la informació requerida.

El motiu de la nova denúncia, és posar en evidència l’índex de contaminació acústica i ambiental del carrer citat. I donada la instal·lació en el seu moment d’una parada final i de regulació d’autobusos urbans i interurbans, per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant del número 4 del carrer Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.

L’ajuntament no ha pres cap tipus mesures, tot incomplint la pròpia ordenança vigent en qüestió. Aquesta parada, al ser de regulació, funciona les 24 hores del dia, s’arriben a acumular 6 vehicles i que això sotmet als veïns i veïnes sota una pressió constant de contaminació acústica i ambiental (emissió de gasos i sorolls constantment). L’estudi de contaminació acústica integrat dintre del mapa de sorolls de la ciutat que ha realitzat l’ajuntament obté uns índex de soroll per sobre els permesos per la pròpia ordenança municipal. Que la presa de dades es va produir de manera incorrecte, mentre els autobusos eren desviats pel túnel impedint que es produís una medició correcte, tot i que els índex donaren elevats. Que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès està vulnerant els drets fonamentals de les persones, deixant en indefensió als ciutadanes davant d’una institució com és l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sense cap tipus d’informació i exposant-los a perjudicis de salut mental i física, donada la deixadesa amb què s’està tractant la problemàtica, amb més de 3 anys de conflicte.

Per tot això hem tornat a fer les pertinents denuncies a les Sindicatures de Greuges de Catalunya, de Sant Cugat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, perquè:

S’insti a fer un nou estudi particular de medició ambiental complet, control de contaminació acústica, i els controls adequats d’emissió i immissió pertinent dels gasos. Que un cop analitzades les dades del problema, es dictaminin quines són les mesures correctores a aplicar. I que es sol·licitin a l’administració local les responsabilitats que se’n poguessin derivar. Que s’agilitzi la solució del problema el més aviat possible donada la durada ja de la situació, per no allargar més el patiment dels veïns, veïnes i vianants. Que s’estableixi un calendari per portar a terme les anomenades mesures correctores. Que l’ajuntament de Sant Cugat doni resposta per escrit de totes les demandes realitzades.

Sant Cugat del Vallès a 13 d’octubre de 2007

Pere Soler
President
Associació Veïnal del Centre-Estació – Sant Cugat del Vallès
Tel. 651818664
avcentreestacio@yahoo.es