Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 30 de novembre del 2007

Els veïns de Can Magí acusen a l'Ajuntament de enganyar-los

Els veïns de Can Magí continuen enfadats amb el consistori arran del projecte d'equipaments previst per al barri. L'origen de la polèmica es remunta a fa uns sis mesos, quan l'ajuntament, en ple procés electoral, va anunciar que la pastilla municipal al barri de més de 60 mil metres quadrats destinats a serveis podria ser venuda a l'empresa privada per a ús terciari, per construir un parc empresarial. Segons Joan Abad, president de l'AA.VV de Can Magí, "això es va fer sense consultar els veïns, per motius electoralistes." Però el més greu de tot, segons Abad, és que "el projecte de sol·lució a trànsit de l'Avinguda de les Roquetes amaga un projecte urbanístic empresarial."
Abad afirma que abans de la publicació de la proposta d'ús de l'espai, l'ajuntament mai s'havia definit sobre el tipus d'equipaments que volia per a la pastilla. "L'últim cop van proposar-nos un projecte d'aparcament de camions de gran tonatge i no vam estar d'acord. D'això ja fa més de quatre anys. I després ens trobem amb la notícia d'aquest projecte, sense haver-nos consultat."
Fa tres anys, es va crear una comissió al consistori per desenvolupar un pla d'equipaments i, segons Abad, "l'estudi ha estat un fiasco. S'han perdut tres anys i diners, a més a més." Els veïns esperen poder reunir-se amb l'ajuntament properament per decidir, de forma consensuada, el destí de la pastilla d'equipaments del barri.

Font: http://www.eleminds.com/

dilluns, 26 de novembre del 2007

Document aprovat per l'Assemblea de la F.A.V. del 20 de novembre de 2007

Es objecte de l’ assemblea, que FAV - Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat celebra anualment, donar a conèixer allò que més ens preocupa i en la mesura del que és possible oferir solucions. Tot i que en el darrer any s’han fet coses, hem participat en la comissió organitzadora de la Festa de la Tardor i hi hem muntat parada, hem estat presents en la comissió de seguiment de l’Agenda 21, hem fet un seguiment dels problemes sanitaris, tornem a estar presents a Promusa, formem part del consell estratègic de ciutat, hem participat al consell de cultura i el de serveis socials, la percepció per part de la ciutadania del treball que hem fet és quasi nul·la. Això vol dir que el que hem fet, que no ha estat molt, no ho hem sabut transmetre no tan sols a la ciutadania en general sinó tampoc a les associacions que estan presents a la FAV.
Però quins són els problemes que pateix Sant Cugat ?

1. Organització del territori. Durant la legislatura 2003-2007 s’havia d’aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i
tot el que fa referència a participació ciutadana i desconcentració. Encara avui, novembre de 2007, continuem doncs amb un títol V e
absolutament sobrepassat i que no ha donat els resultats esperats pels ciutadans dels districtes. Cal plantejar les competències dels consells i implantar-los al centre de Sant Cugat . L’asimetria actual perjudica als veïns del centre al no tenir els òrgans que actualment tenen els districtes de Mira-sol, les Planes i la Floresta. El malestar actual de la majoria dels actuals membres dels consells és degut més a la falta de voluntat política de l’equip de govern que a les pròpies competències, que podrien ser suficients sempre i quan es tingui com a objectiu donar participació als ciutadans organitzats en associacions.
Darrerament s’han constituït de nou els tres consells de districte. Esperem que sigui una veritable eina de participació i que l’informació entre ajuntament i associacions sigui prou fluïda i generi confiança entre les dues parts, avui per avui i en la majoria dels casos molt deteriorada.

En un altra ordre de coses hem notat a faltar una falta d’entesa entre les forces politiques de Valldoreix. Malgrat la incongruència de la llei, que permet que la presidència de la EMD i la composició de la Junta Veïnal pertanyin o estiguin recolzades per forces politiques diferents, es fa imprescindible en aquests moments un govern d’unitat que sigui capaç de resoldre els problemes dels ciutadans

2. Pla d’equipaments. No s’ha fet en la legislatura passada, tot hi que estava previst. El creixement massa ràpid de Sant Cugat no ha anat acompanyat dels corresponents equipaments. Tenim barris que poden estar acabats el 2008 i dubtem que en aquestes dates tinguin un centre cívic, un equipament esportiu, un CAP, la biblioteca ,etc.etc.
I no podem oblidar la resta de barris que tenen també mancances: escola bressol al barri del Monestir, piscina a Mira-sol, cobriment de la pista esportiva de Sant Francesc, pista de lliure disposició als barris que no en disposen , donar un ús social al Casal de la Floresta, 2ª residència pública de gent gran...
Són molts els equipaments que falten i potser quatre anys més no siguin suficients. Cal doncs actualitzar un Pla d’Equipaments que ha quedat obsolet, fer-ho amb la participació de les entitats i fixar-ne les prioritats.

3. Dos equipaments sanitaris i llistes de’espera. El tercer CAP de Can Mates i l’Hospital Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal tenen ja els terrenys cedits a la Generalitat però encara estan les obres per començar. Tot el consistori i les entitats haurem de fer pressió perquè aquests dos equipaments siguin una realitat durant l’any 2008. I cal, també, que el consistori estigui amatent per a que el nou hospital disposi de llits suficients i tingui les especialitats quirúrgiques bàsiques.
Les llistes d’espera tant de metges de família com d’ especialitats han augmentat darrerament per l’increment de les targetes sanitàries i l’estancament de la contractació de nou metges i infermeres, tal com CAT-salut s’hi havia compromès . Falten serveis bàsics com radiologia els caps de setmana i urgències al CAP Valldoreix perquè el servei d’urgències del CAP La Mina està molt sovint col·lapsat.

4. Mobilitat, aparcaments i transport públic. El creixement de la Població, i com a conseqüència l’augment del parc d’automòbils, l’instal·lació de nous equipaments comercials:IKEA, sanitaris: l’Hospital de referència , educatius: ESADE, ens pot portar a un carreró sense sortida, al col·lapse circulatori.
Aparcaments dissuasoris a les estacions actuals i futures i una bona xarxa de transport públic s’hauran de posar en marxa.
Si no es te tot això en compte els que varen escollir Sant Cugat com un lloc tranquil per viure poden patir una forta decepció.
L’estudi de mobilitat de Sant Cugat i sobretot a les zones més afectades és una necessitat indefugible.
Estem convençuts que la resolució d’aquests problemes, juntament amb la conseqüent contaminació acústica, serà un dels grans reptes dels propers anys als quals haurem de fer front. La qualitat de vida a Sant Cugat pot estar en qüestió si no s’hi troben les solucions adequades.

5. Habitatge. Totes les enquestes ens diuen que el problema de la vivenda és una de les primeres preocupacions del ciutadans, sobretot dels joves. Promusa, a on les associacions de veïns hi tenim un representant al consell d’administració, està donant un bon servei però insuficient per la magnitud del problema. Cal fer més inversió en pisos de lloguer i en habitatges de propietat en règim especial sempre que no es posi en perill l’equilibri financer de l’empresa. Creiem que és possible.
En quant als projectes d’urbanització ens manifestem a favor de mantenir el percentatge del 74% a pagar pels veïns, si els tribunals de justícia no diuen el contrari, i a que les companyies de serveis es facin càrrec del soterrament de les seves línies. Ens preocupa molt en aquest moment la no execució voluntària per part de l’ajuntament de sentències que ja són fermes i que per tant ja no les poden recórrer.

6. Seguretat ciutadana. L’arribada dels mossos d’esquadra i la bona coordinació amb la policia local, han suposat una disminució de la delinqüència i els robatoris en habitatges que és el que més preocupa als veïns dels barris més allunyats del centre: Mira-sol, Can Trabal, la Floresta, Valldoreix…La participació de les associacions en les reunions amb l’Intendent del Mossos d’Esquadra, han estat positives en quant hem pogut exposar les nostres preocupacions.

El nou consistori haurà de pressionar per a que arribin els mossos que ens falten per arribar als 82 previstos i per a que la seguretat ciutadana sigui un servei públic eficient que faci del tot innecessària la vigilància privada.

7. Serveis socials. Es sempre la nostra obligació avançar-nos als problemes i l’arribada de nous immigrants, amb greus dificultats econòmiques, sobretot en el barri del Monestir, farà necessària una bona coordinació dels serveis socials de l’ajuntament amb les policies locals i nacional.

8. Política de residus. Estem convençuts que aquest és el gran repte per aquest i els propers consistoris. Tres han de ser els objectius d’una bona política: generar el mínim de residus possible , fer-ne una bona separació i disposar a nivell supra-municipal d’unes bones infraestructures: plantes de triatge, compostatge, ecoparcs.

Sant Cugat no ha assolit un nivell acceptable: no s’ha estes la recollida de la matèria orgànica, tenim una planta de compostatge que provoca males olors i que treballa en un 20% de la seva capacitat i sobretot es fa un manteniment pèssim dels contenidors tant de brossa com de paper i vidre.

Positiva ha esta la participació de FAV a la comissió de seguiment
de l’ Agenda 21 que ha permès portar a bon terme tot un seguit de projectes relacionats amb el medi ambient. La ciutadania, molt sensible als problemes de medi ambient, sempre ha anat uns passos endavant de l’ajuntament que ha tingut una actitud tímida i
fluctuant.

Tenim el convenciment que aquest document tindrà mancances però , a partir de la discussió i el treball dels membres de les associacions, arribaren al seu desenvolupament i contribuirem, aquest és la nostra intenció, a la resolució dels problemes que tenim plantejats. .

F.A.V. Federació d'Associació de Veïns de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat a 20 de novembre de 2007

divendres, 23 de novembre del 2007

Mobilitat... quina mobilitat ?

Un tema que sembla que torna a estar d'actualitat és el de la mobilitat. Fa unes setmanes tot just, l'Ajuntament, desenvolupant una política que més aviat sembla feta de signes que no pas de línies estratègiques de fons, pensades i desenvolupades, es va despenjar amb un parell de aconteixements: la festa de la mobilitat sostenible, que semblava pensada per afavorir la mobilitat en bicicleta.. i una noticia sobre que s'implantava a Sant Cugat un servei de Carsharing.. del que el propi Ajuntament era un dels primers usuaris.

Entenem, a partir de aquests signes, que el de la mobilitat és un debat que cal obrir una vegada més, o d'una vegada per totes. I quan parlem de mobilitat, en ple segle XXI, parlem de mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible es basa en el transport públic i en els mitjans de transport no-contaminants.. sense parlar de la necessitat de reduïr desplaçaments, generant teixits urbans densos, que permetin anar a peu... o a molt estirar, en bici. En aquest últim punt, tot i que, al final, sembla que amb els nous barris es vol crear una nova centralitat que evitarà ( o disminuirà) desplaçaments al que ara entenem com a centre, convindrem que el model de ciutat actual no ens afavoreix en absolut. A més de ser malbaratador d'aigua, car en serveis, i difícil de mantenir, hem generat un model de ciutat on massa sovint, per fer qualsevol cosa cal agafar el cotxe i anar al centre.. o al centre comercial, en el mes absolut estil americà, paradoxalment allunyat de les nostres tradicions, que molts s'omplen la boca dient defensar.

Això no vol dir sinó que, donat el nostre model de ciutat molt dispersa, el repte de la mobilitat a Sant Cugat és important, i que, conseqüentment, es suposa que caldrien idees i prioritats clares.

En primer llloc, cal passar revista a la situació dels nostres transports públics. Si hi ha una cosa que en aquests moments funciona bé, en aquest sentit, possiblement en tota l'àrea metropolitana de Barcelona, és la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Per cert, de la Generalitat. I no és, en absolut , nou, ni fruit de la planificació dels nostres actuals governants. Ens resol perfectament molts desplaçaments, tant a la metròpoli com ldesplaçaments interns als amb els barris de La Floresta, Les Planes, Valldoreix i Mira-sol. Ara, quin és el gran projecte de l'Ajuntament relatiu als FFCC de la Generalitat?.. soterrar-lo. La clàssica obra de dretes, pensada per que les constructores guanyin molts (però molts) diners -públics, per descomptat- amb moltes molèsties i escassos beneficis per els ciutadans. No recorda l'estil Gallardón, amb el soterrament de la M-30, que ha aconseguit inmensos beneficis per els constructors, i fer Madrid més invivible del que ja era? Per que si a Sant Cugat hi ha hagut sempre una cosa clara, han estat les vies del ferrocarril, molt anteriors a les cases que s´hi han construït, sempre posteriorment. I si es vol reduïr el soroll, hi ha solucions molt més barates i ràpides.

En canvi, es parla molt poc de una obra que segurament és fonamental per millorar la mobilitat, via transport públic, dels santcugatencs: la projectada connexió de la línia de Tibidabo fins a Sabadell, via una segona estació a Sant Cugat. A un cost molt més baix que el soterrament del que parlàvem abans, amb molèsties mímimes per els ciutadans, permetria pràcticament doblar la capacitat de la línia existent, ara sovint justeta, així com acostar el tren als ciutadans de la banda de Cerdanyola.. i del Centre Borja, futur ESADE – Creápolis, altre projecte emblemàtic del que desconeixem qualsevol previsió respecte de l'impacte que generarà en la mobilitat a Sant Cugat. D'entrada, donat el previsible perfil humà dels usuaris d'aquestes instal.acions, es fa dificil pensar que utilitzin el transport públic actualment existent..

Per acabar amb el tema del ferrocarril crec que tothom està d'acord amb el paper que pot jugar (clarament, encara no juga) la línia de RENFE en la connexió intercomarcal amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental: l'equivalent al 4t cinturó, en transport públic i ja fet. Només caldria ofertar freqüencies decents.. i possiblement apropar l'estació de Renfe als santcugatencs, mitjançant altre transport públic o, per que no, afavorint la connexió amb bici a l'estació, per medi d'un bon servei de lloguer i d'una planificació, també decent, d'una xarxa de carrils bici pensats per portar la gent d'un lloc a l'altre i no, com ara, per sumar kilòmetres (ah, l'indicador!) que van d'enlloc a cap banda. Però això ja comença a donar per un altre article..
Josep Julià
Fundació Sant Cugat

Tenim regidors al Govern de Sant Cugat ?

La resposta obvia és que sí, però la realitat sembla desmentir-ho moltes vegades.
Posaré un exemple recent: la inauguració del setè festival de poesia, que tingué lloc el proppassat 24 d’octubre al claustre del monestir. Van parlar la directora del festival, el representant de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat i l’alcalde, Sr. Recoder. Però vet ací, que tenim un regidor de Cultura que sembla lògic, deu haver tingut alguna cosa a dir en la posta en marxa del festival, la seva estratègia, en decidir a qui es donava la responsabilitat de portar-lo a terme, etc. Doncs bé, només la Marta Pesarrodona el va anomenar en el seu parlament. I aquest fet s’ha pogut constatar en d’altres ocasions culturals: inauguració d’exposicions a la casa de Cultura, premi Gabriel Ferrater, etc, i molt em temo que la manera de fer no només afecti als actes culturals sinó també als esportius, empresarials i de tota mena. En tots ells el protagonisme és exclusiu de l’alcalde.
Jo em pregunto quin paper fan els regidors de les diferents àrees del equip de govern, tenint en compte que alguns d’ells fins i tot regenten una tinència d’alcaldia. Tal com està el panorama potser podríem passar amb l’alcalde i uns quants bons tècnics que anessin fent la feina corresponent. No sé si ens sortiria millor, però de segur sí que seria més econòmic.

Roser Casamitjana

dimecres, 21 de novembre del 2007

Que pensen fer amb la brossa ¡¡

El Nadal de l'any 1962, a Sant Cugat hi va haver-hi una gran nevada. Be a Sant Cugat i a totes les comarques del voltant de Barcelona.
Des de les finestres del meu domicili es podia fotografiar unes vistes de tot el poble.

Avui dia nomes es pot veure el veïns dintre de les cases i si meres cap el carrer pous, hi tenim els contenidors de la brossa. N'hi ha per tota mena d'escombraries. Per paer, per orgànics, per vidre...
I com que hi ha ciutadans, que en podríem dir, poc considerats, l'aspecte que ofereixen, dia si i altre també, es el que es pot veure (no olorar) a les fotografies que adjunto.
Això al carrer Pous

Jaume Ambros


diumenge, 18 de novembre del 2007

Cròniques d'un contenciós - Capítols I i II

CAPÍTOL I - S'agafa abans a un mentider que a un coix.
En declaracions fetes al diari AVUI de data 16 de novembre, pàgina 38, un portaveu “anònim” de l’ajuntament de Sant Cugat afirma que el consistori no ha tornat encara els diners, corresponents a les contribucions especials, als veins dels sectors 14-18 de Miras-sol i Valldoreix Sud perquè, textualment “el TSJC encara no ha lliurat a l’ajuntament l’expedient de la sentencia ferma de la liquidació de les contribucions especials”.

Aquesta afirmació es una excusa "de mal pagador" totalment falsa, per retardar el procés, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va comunicar a las dues parts les sentències que va dictar núm. 738 amb data 29.06.07 i núm. 779 amb data 09.07.07, desestimant els recursos presentats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, contra les anteriors sentències dels Jutjats del Contenciós Administratiu números 3 i 7 de Barcelona.

A partir de la data 09.07.07 l’ajuntament ha tingut quatre mesos per executar la sentencia i retornar els diners mes el interessos als veins i no ho ha fet. Públicament i en privat els senyors Lluis Recoder, Jordi Joly i la senyoreta Mercè Conesa han manifestat, amb gran prepotència i menyspreu, que no tenien intenció de fer-ho, aquesta es la veritat.

Però no es preocupin que la gent ja els coneix prou be, els veïns continuaran escrupolosament el procediment judicial i mes aviat que tard la justícia posarà a cadascú al seu lloc.

CAPÍTOL II - Mancances i entrebancs.
El mateix dia a Radio Sant Cugat, un altre portaveu "anònim" diu:
"L'equip de govern reconeix que el procediment administratiu d'urbanització d'aquests barris, iniciat l'any 2002, va ser complex i va estar marcat per les mancances de recursos humans i tècnics. Segons el consistori, els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica".

S'obliden d'altres mancances: La falta de professionalitat en el seguiment de les obres, les gairebé inexistents mesures de seguretat durant la seva realització, els danys col·laterals a les propietats dels veïns, els entrebancs per crear la comissió de veïns per al seguiment de les obres i el seu cost (com es va fer al carrer Àvila).
Els talls de corrent elèctrica i nombroses fugues de gas per que els plànols municipals de instal·lacions son deficients, la caiguda d'arbres per repetir les rasses fins a tres cops per la mateixa vorera, etc. etc.
També els retards reiterats per lliurar documentació al jutjat, durant la tramitació del contencios, fins advertir-lo d'imposar-li una forta sanció econòmica.
Quan diu:
"els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica" s'oblida que el sector num. 9 té el mateix defecte de forma i per tant la pròxima sentència serà vinculant.
Pròxims capítols en preparació
Jaume Massanés i Papell

dimecres, 14 de novembre del 2007

Nota de premsa

Transcorreguts els dos mesos que el jutjat va donar de temps a l’ajuntament, aquest no ha volgut procedir a l’execució de la sentència ferma que l’obligava a retornar als veïns afectats per el contenciós administratiu dels sectors 14-18 de Mira-sol i Valldoreix Sud els imports pagats en el seu dia per les contribucions especials més els interessos corresponents.

Per això ahir es va celebrar una assemblea amb la presència massiva dels veïns afectats i dels representants del bufet d’advocats que ens representa. Es va acordar procedir de manera immediata a la reclamació de les quantitats individualitzades, en execució de sentència, a l’ajuntament.
Una copia d’aquests documents, amb el comprovant de recepció, s’entregaran també al jutjat per què recordi a l’ajuntament la obligació del seu compliment.

Si en el termini d’un mes l’ajuntament continua en la seva negativa de executar la sentència i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, es demanarà al jutjat que apliqui els seus medis coercitius per que es compleixi la sentència.

Finalment volem manifestar la indignació generalitzada dels veïns davant de l'actuació del nostre ajuntament.
Fer que es compleixi la sentència ens obliga, a més a més, a incrementar les nostres despeses d'advocats i procuradors donant-se la paradoxa que també estem pagant amb els nostres impostos els recursos i artificis dels advocats de l'ajuntament contra els nostres drets.

Sant Cugat del Vallès, 14 novembre 2007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECTORS 14-18 de MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.

dissabte, 10 de novembre del 2007

Agraïment

Ja em arribat a les 14.000 visites a la nostra (vostra) plana web. Moltes gracies a tothom ¡¡

La Redacció

dimecres, 7 de novembre del 2007

El cas de la masia de Can Montmany i la premsa local de Sant Cugat


La realitat dels aconteixements i la descripció dels fets esdevé, sempre, un element de forta controvèrsia i de difícil solució, en tant que la descripció d’allò que volem explicar ja és, en si mateix, un simple acte de manipulació. El periodisme sempre s’ha trobat entre l’espasa i la paret, davant d’aquest fet. Així, sota el prisma de l’objectivitat, reprodueix aquells aconteixements que vol fer públics i, alhora, ho fa sota la seva visió i amb un total i absolut compromís envers els seus poders fàctics.

Vull reproduir aquí, el que jo conec sobre els fets de la Masia de Cant Montmany i la possible ubicació de pisos de protecció oficial en la seva zona. Com podreu veure, res a veure amb les explicacions que s’han donat des dels mitjans de comunicació com el Tot Sant Cugat o el Diari de Sant Cugat.

Durant el mes de gener del 2006, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’EMD de Valldoreix i els antics propietaris de la masia, van aprovar el conveni que permetia la cessió de la propietat a les dues administracions públiques, a canvi d’una compensació urbanística. Tot i això, aquest conveni –i la conseqüent modificació del Pla General Metropolita- no es va aprovar definitivament fins a la seva presentació al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb data del mes de març del 2006. Un cop es va realitzar aquest pas, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès havia d’enviar tot l’expedient corresponent a l’esmentat conveni, a més dels informes pertinents i un projecte d’habitatge públic, a la Generalitat de Catalunya.

El març del 2007 (un any després) la Generalitat de Catalunya (Comissió d’urbanisme) deixa damunt la taula -i sense aprovar- l’expedient de la masia de Can Monmany. Això, alhora, afectava a la regularització de les cases en zona verda de la Floresta, Can Cortés i Valldoreix. Quin ha estat el motiu?
Doncs l’argumentació de la seva desestimació rau en que, després d’un any, encara hi manca els informes que havia d’haver tramitat l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Es a dir, l’informe sobre l’impacte ambiental, l’informe sobre l’Agència de l’Aigua; l’informe sobre la Direcció General de Carreteres. Per acabar-ho d’adobar, tampoc es fa constar el tant per cent de reserva de sòl per fer l’habitatge públic.

Per tant, no es pot ni tramitar l’expedient perquè, des de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, no s’ha fet la feina que s’havia de fer. Res d’oposició per part de la Generalitat de Catalunya a l’aprovació del projecte perquè, senzillament, encara no se l’han pogut ni mirar!!!
Ara bé, mireu el que han dit els mitjans de comunicació de Sant Cugat: defensa aferrissada de la Sra. Conesa a la construcció d’habitatge públic a Valldoreix i insinuació de que l’equip de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix no hi està a favor. Alhora, s’escriu que la Generalitat de Catalunya fa endarrerir el projecte. Fixeu-vos: escriuen que el grup municipal d’ICV també es posiciona en contra, ja que ha manifestat en el Ple que existeixen tot un seguit d’irregularitats en la tramitació del projecte. Increible!!! Qui es pot imaginar que un partit com el d’ICV pugui estar en contra de realitzar habitatge de protecció oficial al nostre municipi?
Per acabar-ho d’adobar del tot, els veïns afectats per la regularització de les seves cases que, a hores d’ara, es troben en zona verda, comencen a queixar-se de l’actuació de la gent d’ICV, de l’EMD i de la Generalitat. Senyors! Els qui no han fet la feina són la gent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès!!! No han presentat el projecte com s’havia de fer!!! No saben tramitar un projecte d’aquestes característiques?
L’EMD de Valldoreix només és un afectat més, perquè veu que el termini màxim establert de vigència del Conveni de Can Montmany ja ha vençut i ,per tant, pot perillar una operació que aquesta administració va promoure decididament per l’interès general, per la protecció del medi ambient i del patrimoni arquitectònic

Deixem de manipular les coses segons els interessos polítics. L’EMD de Valldoreix, la Generalitat de Catalunya, la Candidatura de Progrés i Catalanista,…i tots els veïns de Valldoreix segur que estem a favor d’aquest projecte. Que no ho posi en dubte ningú!! El problema rau en la INCOMPETÈNCIA dels integrants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. No han sabut fer la feina que se’ls hi té encomanada, i de la que en són els màxims responsables.

Àlex Santigosa Almendros

Soterrament i Pantalles

Sobre el tema de soterrar la línea del FGC per el seu pas per Sant Cugat m’agradaria fer unes consideracions i una pregunta final.
a) Com pot l’Ajuntament i una associació de veïns dir que està previst pel 2015 quan el “Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya” (PITC) no preveu aquesta actuació ni abans del 2015, ni tampoc després.
Ho podeu consultar en aquest link:

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp


b) La Generalitat no podria fer ara per ara el soterrament, entre altres coses, perquè contravé el Pla General Metropolità de 1976 (encara vigent).

c) Tècnicament és pràcticament inviable perquè la composició del terreny és, com es coneix en l’àmbit geològic, “fetge de vaca”. Per entendre'ns, el mateix que va causar la desgràcia del barri del Carmel, o, més d'actualitat, el que troba l'AVE al seu pas per Barcelona, causant tants esvorancs i problemes als usuaris de Rodalies.

d) Els veïns de la zona no entenen com l'Ajuntament i l'associació estan fent aquestes declaracions, sense haver-los-hi consultat el seu parer. I és què ningú ha contactat amb ells per saber què en pensen sobre el tema i sobre les actuacions iniciades.
Si ho haguessin fet, sabrien que la majoria d’aquests veïns ni volen el soterrament, ni volen pantalles acústiques.
De fet segons els estudis realitzats per els Ferrocarrils de la Generalitat confirmen que l’impacta acústic dels combois al seu pas per Sant Cugat són acceptables dins del marc legislatiu actual.

e) El fet de posar mampares acústiques per reduir els soroll sols tindria utilitat a les plantes baixes i potser el primer pis de les cases, la resta seguiria igual.

La pregunta a fer és: El perquè de aquestes reivindicacions i a qui beneficien realment ?

Josep Carles Canut

diumenge, 4 de novembre del 2007

La Riera de Sant Cugat

Arriba una de les èpoques més boniques de l'any, la tardor. La caiguda de les fulles i el color de la naturalesa fan d'aquesta època un de les més boniques de l'any. Al nostre Barri, un dels llocs més bonics és sens dubte, el Parc de la Pollancreda. Un pot anar allà a admirar la tardor amb tot el seu colorit. Recentment s'està produint un canvi a l'arbratge, substituint un tipus d'arbre per d'altres, més adequats a la tipologia del terreny, segons Eduard Pomar, anterior Regidor de Medi Ambient.
Tanmateix, i el ple segle XXI, el segle del medi ambient, del canvi climàtic i del presumpte rigor ecològic, una olor molt forta envaeix aquest parc, sobretot determinats dies i a determinades hores. I és que, a la nostra ciutat model, quan la Rambla del Celler deriva al carrer de Josep Puig i Cadafalch, apareix una riera (la Riera de Sant Cugat), que transcorre per tot el municipi de manera coberta, en part gràcies a fons aportats al seu dia per la Comunitat Econòmica Europea. Es coneix que al seu dia els fons es van acabar, o la ciutat s'acabava allà, i fins allà es va arribar. Per tant, a l'inici del parc aflora la Riera, amb una particularitat molt important. Aquesta riera no només recull aigua de pluja, de fonts, o d'abocaments més o menys normals, si no que recull també aigües fecals que provenen de diversos edificis que en altres èpoques, van connectar les seves aigües fecals a la Riera en lloc de fer-ho a la xarxa de clavegueram.
Per allà per l'any 2000 va començar a funcionar la nostra Associació, ja que diversos temes concernents al Barri, van ajuntar un grup de persones preocupades per millorar la qualitat de vida del Barri de Torre Blanca. Un dels temes que es van posar sobre la taula, va ser el de la Riera de Sant Cugat. Des d'aquell dia comencem a posar-nos les piles perquè el nostre Ajuntament solucionés un problema greu per als temps en que vivim. No és de rebut, i menys a Sant Cugat, que les famílies hagin de passejar entre olors d'abocaments fecals, i entre els propis abocaments.
El nostre Ajuntament mai no s’ha pres amb la serietat necessària aquest problema. S'han limitat a intentar formigonar el llit de la riera en la seva part descoberta perquè tot flueixi millor (amb esbronc de l'Agència Catalana de l'Aigua inclosa), o a fer nyaps intentant la interconnexió de la pròpia Riera amb el col·lector de fecals que transcorre sota la mateixa. Moltes vegades han donat el problema per solucionat quan en realitat segueix allà. Aquesta situació ja la va denunciar el SEPRONA, divisió de la Guàrdia Civil encarregada de vetllar per la protecció de la naturalesa, denúncia, que pel que sembla va servir de poc. Recentment hem pogut veure com s'està substituint la cobertura de la Riera, almenys en la part adjacent al Pavelló Esportiu de la Rambla del Celler. Hagués estat un molt bon moment per rectificar part d'aquestes connexions, i ho preguntarem al nostre Alcalde en la pròxima reunió que tenim sol·licitada. En resum, que no sembla per a ells un problema prioritari.
Des d'aquestes pàgines sempre atentes a l'actualitat de tots els barris del nostre municipi volem desitjar a tots una molt bona FESTA DE TARDOR, i aprofitem per recordar-vos a tots que la nostra Associació està defensant altres coses com la problemàtica que suposarà la implantació d'ESADE, la ubicació de les BARRAQUES en la Festa Major 2008, la neteja del Barri, els aparcaments.....Que associar-se es pot fer per Internet des de la web http://www.torre-blanca.org/, o en persona lliurant les dades bancàries o els diners en metàl·lic a Montse o a Raquel en la Masia Torre-Blanca (Av. Plà del Vinyet, 81-85). Elles mateixes us podran informar dels dies de reunió si voleu exposar o preguntar per algun tema. Ah! I a més de només ser 20 euros a l'any, som una associació sense cap vinculació a cap partit polític. Bona FESTA DE TARDOR !!

Francesc Petro Riboldi
Antoni Ortego Marti
Associació de Veïns de Torre Blanca

dijous, 1 de novembre del 2007

Vial de Cornisa...... qui espera desespera

Els afectats pel "VIAL DE CORNISA", estem molt insatisfets amb els nostres polítics, d'una banda ens tenen afectades les nostres propietats durant anys , sembla ser que per fi tots els polítics estan d'acord en la inviabilitat de l’esmentat "Vial" i tenen decidit no portar-lo a terme, (així ho han manifestat, fins al mateix conseller Joaquim Nadal ) tanmateix els afectats continuem amb l'afectació, i les nostres propietats no tenen cap valor, no podem vendre, perquè l'afectació les desvalora, no podem edificar, ni ampliar la nostra edificació, (en el meu cas m'afecta el 100% de l'habitatge i el 50% del terreny), que esperen els nostres polítics per aixecar l'afectació sobre els terrenys afectats per l'esmentat vial si no es pretén executar ?, tan difícil és elevar un acord Municipal o Supramunicipal que notifiqui oficialment la desprogramació i per tant alliberar els ciutadans de semblant gravamen que han patit durant més de 20 anys.....quants anys més haurem d'esperar ..? HO VEURAN ELS NOSTRES FILLS ?

A. Cernuda