Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

diumenge, 18 de novembre de 2007

Cròniques d'un contenciós - Capítols I i II

CAPÍTOL I - S'agafa abans a un mentider que a un coix.
En declaracions fetes al diari AVUI de data 16 de novembre, pàgina 38, un portaveu “anònim” de l’ajuntament de Sant Cugat afirma que el consistori no ha tornat encara els diners, corresponents a les contribucions especials, als veins dels sectors 14-18 de Miras-sol i Valldoreix Sud perquè, textualment “el TSJC encara no ha lliurat a l’ajuntament l’expedient de la sentencia ferma de la liquidació de les contribucions especials”.

Aquesta afirmació es una excusa "de mal pagador" totalment falsa, per retardar el procés, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va comunicar a las dues parts les sentències que va dictar núm. 738 amb data 29.06.07 i núm. 779 amb data 09.07.07, desestimant els recursos presentats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, contra les anteriors sentències dels Jutjats del Contenciós Administratiu números 3 i 7 de Barcelona.

A partir de la data 09.07.07 l’ajuntament ha tingut quatre mesos per executar la sentencia i retornar els diners mes el interessos als veins i no ho ha fet. Públicament i en privat els senyors Lluis Recoder, Jordi Joly i la senyoreta Mercè Conesa han manifestat, amb gran prepotència i menyspreu, que no tenien intenció de fer-ho, aquesta es la veritat.

Però no es preocupin que la gent ja els coneix prou be, els veïns continuaran escrupolosament el procediment judicial i mes aviat que tard la justícia posarà a cadascú al seu lloc.

CAPÍTOL II - Mancances i entrebancs.
El mateix dia a Radio Sant Cugat, un altre portaveu "anònim" diu:
"L'equip de govern reconeix que el procediment administratiu d'urbanització d'aquests barris, iniciat l'any 2002, va ser complex i va estar marcat per les mancances de recursos humans i tècnics. Segons el consistori, els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica".

S'obliden d'altres mancances: La falta de professionalitat en el seguiment de les obres, les gairebé inexistents mesures de seguretat durant la seva realització, els danys col·laterals a les propietats dels veïns, els entrebancs per crear la comissió de veïns per al seguiment de les obres i el seu cost (com es va fer al carrer Àvila).
Els talls de corrent elèctrica i nombroses fugues de gas per que els plànols municipals de instal·lacions son deficients, la caiguda d'arbres per repetir les rasses fins a tres cops per la mateixa vorera, etc. etc.
També els retards reiterats per lliurar documentació al jutjat, durant la tramitació del contencios, fins advertir-lo d'imposar-li una forta sanció econòmica.
Quan diu:
"els següents processos d'urbanització han estat tramitats de forma 'més ajustada al que estableix la normativa jurídica" s'oblida que el sector num. 9 té el mateix defecte de forma i per tant la pròxima sentència serà vinculant.
Pròxims capítols en preparació
Jaume Massanés i Papell