Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimarts, 11 de setembre del 2007

Silenci vergonyos ¡¡

PER FI TENIM ESTUDI D’OLORS!

Fa ja més de tres anys , arran de les queixes d’alguns veïns de Mas Gener, del sector de l’avgda. Pompeu Fabra i del barri de Vallhonrat de Rubí, l’A.V. de Sant Joan va demanar a l’ajuntament que encarregués un estudi per saber d’on provenien les males olors. Ens van dir que es faria amb prontitud però……

Moltes coses van passar, estudis que asseguraven haver encarregat a l’UPC i que no van existir mai, queixes reiterades de veïns, intervencions en el consell de districte...Per finalment tenir aquest estudi que comentaré i que el tenim gràcies al grup municipal d’ICV que ens l’ha passat. Al Cèsar el que és del Cèsar.....

Estudi trimestral de la immissió d’olor a l’entorn de la planta de compostatge i deixalleria de sant Cugat del Vallès. Olors associades a la planta de compostatge. L’enunciat de l’estudi ens permet fe d’entrada uns aclariments:
Immissió: els “assessors” d’aquí endavant oloradors, deu en total, oloraran durant 10 minuts i en faran 60 mesures en 50 punts i en dies diferents.
Els 50 punts estan distribuïts de la següent manera: 13 a Can Calopa, 20 a Vallhonrat, 17 a Mas Gener ( 4 a la zona de Pompeu Fabra.).
Els oloradors han estat alliçonats per percebre: 5 tipus d’olors diferents associades a la planta de compostatge: olor àcida, olor a compost, a escombraries, a biofiltre i a lixiviats.
Les mesures d’immissió van començar el 18 de setembre i va tenir una duració de 12 setmanes.
Quan l’olorador percep una olor l’ha de classificar segons l’intensitat: olor molt feble,feble,clarament distingible,olor forta i molt forta i la freqüència, percentatge temporal en que l’olorador la percep com a totalment identificable.

Analitzem ara quins varen ser els resultats en els tres punts esmentats.

Can Calopa. S’han percebut olors procedents de la planta a tots els punts de mesura a excepció del punt 4 ( davant de l’escorxador ).La intensitat oscil·la de feble a molt forta, depenent de la distància del punt emissor i la freqüència sobrepassa el 15% en 8 dels 13 punts. Les olors percebudes han estat : compost, acida ( piles de fermentació ) i a escombraries ( procedents dels camions de recollida de residus ).

Vallhonrat. S’ha percebut olor a compost en 8 dels 20 punts de mesura., amb valors de freqüència temporal inferiors al 5% i intensitats entre feble i molt feble. En canvi són ressenyables olors no associats a la planta que procedeixen del polígon industrial de Can Calopa i dels camions de recollida de residus o contenidors de brossa. L’intensitat oscil·la de molt feble a forta, segons els punts observats. Els percentatges d’olor són inferiors al 3%.

Mas Gener- zona Pompeu Fabra. S’han obtingut percepcions d’olor de qualitat similar a la procedent de la planta de compostatge a 10 dels 17 punts de mesura al llarg de dos episodis d’olor generalitzat, els dies 15 d’octubre i 29 de novembre i de manera puntual a tres de les mesures realitzades. Només en una mesura realitzada a l’alba s’ha percebut olor a compost a tots els punts de Mira-sol. En tots els altres punts l’origen de l’olor a escombraries i en algun cas a compost i vegetació podria ser, ja que no coincideixen amb les medicions a Can Calopa i Vallhonrat, la planta de triatge de TMA de Can Fontanals o a restes domèstiques de vegetació. La intensitat varia de molt feble a distingible. En horari nocturn s’ha percebut olor procedent de la planta de TMA a dues de les mesures a la zona Pompeu Fabra.

Conclusions ? Permeteu-me ser breu i un xic malèvol.

- La planta de compostatge fa pudor treballant en un 10% de la seva capacitat. Si treballés al 100% les olors multiplicades per 10 convertirien l’aire de les zones estudiades en irrespirable.

- Es descobreix un nou focus de males olors provinent de la planta de triatge i transferència de TMA a Can Fontanals.

- Tant la planta de compostatge com la de triatge estan gestionades per TMA.

Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol

------------------------------------------------------------------------------------------------
Senyors: els qui van guanyar les eleccions municipals a Mira-sol:

Tarden mes de tres anys en buscar l'arrel del problema.
Diuen mentides i es queden tan amples.


http://www.radiosantcugat.cat/index.php/informat/Municipal/3738.htm


Es gasten els diners dels contribuents en contractar "experts de nassos".
No feia falta, la conclusió és la mateix que ja denunciaven abans els mateixos veïns.
Callen i amaguen la informació als mateixos veïns i a les associacions de Mira-sol i Mas Gener.
Evidentment tampoc no diuen res de la solució.

Tenim els polítics que ens mereixem ?

Jaume Massanés i Papell