Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimecres, 14 de novembre de 2007

Nota de premsa

Transcorreguts els dos mesos que el jutjat va donar de temps a l’ajuntament, aquest no ha volgut procedir a l’execució de la sentència ferma que l’obligava a retornar als veïns afectats per el contenciós administratiu dels sectors 14-18 de Mira-sol i Valldoreix Sud els imports pagats en el seu dia per les contribucions especials més els interessos corresponents.

Per això ahir es va celebrar una assemblea amb la presència massiva dels veïns afectats i dels representants del bufet d’advocats que ens representa. Es va acordar procedir de manera immediata a la reclamació de les quantitats individualitzades, en execució de sentència, a l’ajuntament.
Una copia d’aquests documents, amb el comprovant de recepció, s’entregaran també al jutjat per què recordi a l’ajuntament la obligació del seu compliment.

Si en el termini d’un mes l’ajuntament continua en la seva negativa de executar la sentència i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, es demanarà al jutjat que apliqui els seus medis coercitius per que es compleixi la sentència.

Finalment volem manifestar la indignació generalitzada dels veïns davant de l'actuació del nostre ajuntament.
Fer que es compleixi la sentència ens obliga, a més a més, a incrementar les nostres despeses d'advocats i procuradors donant-se la paradoxa que també estem pagant amb els nostres impostos els recursos i artificis dels advocats de l'ajuntament contra els nostres drets.

Sant Cugat del Vallès, 14 novembre 2007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECTORS 14-18 de MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.