Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 28 de desembre del 2007

Ja n'hi ha prou senyor Recoder ¡¡

Quan jo creia que ho havia sentit tot de vostè sobre la sentencia del TSJC, que obliga a retornar als veins les contribucions dels sectors 14-18 de Mira-sol i Valldoreix Sud, escolto les seves paraules a la radio del passat 20 de desembre on textualment diu: “Els nostres advocats diuen que no s’han de retornar els interessos tal com demanen els veins”.
Es evident que vostès estan per sobra de la llei, que saben mes que tots els juristes junts, encara que les sentencies de febrer del 2006, declarant la nul·litat de les contribucions i la posterior desestimació del seu recurs per el TSJC amb data del 29 de juny d’aquest any, diuen clarament “con la consiguiente devolución a los afectados de las cantidades ingresadas por este concepto mas los intereses legales”. No ho demanem els veins, ho diuen els tribunals.

Senyor Recoder, vostè falta a la veritat i esta manipulant els fets amb declaracions i artificis per tal de retardar el compliment de la sentencia i això es molt greu, inclús punible legalment.
Han arribat a dir públicament, quatre mesos desprès de la sentencia, que no havien rebut la notificació quan vostè sap perfectament que van comunicar mitjança un ofici la recepció de la sentencia al jutjat numero 7 de contribucions especials amb data del 10 d’octubre.
Vostè te massa orgull per reconèixer que esta perdent tots els contenciosos i els seus corresponents recursos per la feina mal feta i per actuar amb prepotència davants dels veins.

No te cap recança per gastar “diners de tots els santcugatencs” en advocats per presentar recursos que no porten enlloc. Això si, tant vostè com altres membres del seu govern municipal no tenen cap pudor democràtic ni moral per dir que els veins afectats som uns insolidaris i que la devolució de les contribucions frenarà altres projectes de ciutat. Potser cal que li recordi alguna moció escandalosa del darrer Ple de desembre.

Senyor Recoder vostè esta fregant el ridícul, si us plau, respecti la justícia i acati la sentencia retornant el import de les contribucions mes els interessos legals corresponents. Desprès si vostè vol tornar a reiniciar tot el procés esta en el seu dret, però aquesta vegada estigui segur que ho farem ben fet amb “llum i taquígrafs”. 

Jaume Massanés i Papell
Veí afectat.

dissabte, 22 de desembre del 2007

Exigim el Dret a Saber ¡¡

En el Ple Municipal Ordinari del mes de desembre es va produir un dels escàndols més sonats en la vida política de la nostra ciutat.
L’ajuntament reconeixia un deute amb la empresa TMA-Grup Sanchez de 3,5 milions d’euros i encara s’estava negociant un altre de 900.000 euros més.

Recordem que aquesta empresa és la adjudicatària des de fa temps de les concessions administratives del servei de recollida d’escombreries, tan selectiva com no selectiva, de la gestió de la planta de compostatge, del manteniment de parcs i jardins i fins fa poc de la neteja d’edificis municipals.

Quan es van demanar explicacions a l’equip de govern de CIU el tinent d’alcalde d’Economia Jordi Joly va defensar que ni els membres de l'Equip de Govern ni els directors d'àrea veuen les factures i van carregar les culpes als tècnics i a intervenció. I, a més a més, va dir als membres de la oposició que "això de veure les factures ho faran vostès en els seus ajuntaments però a Sant Cugat això no es fa".
Quan tothom s’estava recuperant d’aquesta afirmació diu que aquesta irregularitat és deguda al creixement de la ciutat però garanteix que no tornarà a passar una situació similar.

Ens demana confiança quan:

- El conveni de reconeixement de deute se signa “en petit comitè” cinc dies abans de les darreres eleccions municipals.
- El pressupost de construcció del nou ajuntament va passar de 6 a 9 milions d’euros.
- El pressupost per afrontar la despesa de la seguretat social dels treballadors s’ha desviat aquest any en 600.000 euros i no expliquen perquè.
- L’any 2004 ja es va reconèixer un deute amb TMA de 2,5 milions d’euros que estem pagant cada any (600.000 aprox.anual), ara tindrem que sumar-li els 800.000 euros anuals per el nou deute.
- La infrautilització de la planta de compostatge de Can Calopa que actualment funciona entre un 15 i un 20 % de la seva capacitat. Aquest fet provoca un desequilibri econòmic de més de 690.000 euros que la concessionària reclama a l'Ajuntament.
- La pèssima gestió recaptatòria de Impulsis va suposar deixar de cobrar molts impostos. Hi ha qui ho valora en uns 8 milions d’euros
- Any darrera any patim increments de l’IBI a canvi de res. El 2008 més d’un 57% de nosaltres tindrem un fort increment de les quantitats a pagar.
- Etc....... un llarg etc.......

Ens ve a la memòria quan l’any 2004 ens van vendre el programa “Sant Cugat Eficient” que tenia com objectius millorar i optimitzar la gestió de l’ajuntament i aconseguir estalvi econòmic.

Ha arribat el moment de dir prou. Ha arribat el moment de demanar responsabilitats al politics de les àrees implicades des del any 1999. Ha arribat el moment de que cap polític amagui el cap sota l’ala. Els santcugatencs exigim el Dret a Saber ¡¡

Ens sentim enganyats i per això recolzem la proposta que dos partits de l’oposició han fet per la creació immediata d'una comissió d'investigació. Es ara quan necessitem una oposició ferma i vigilant, s’ha acabat l’oasi.

"Un Govern sense una oposició eficaç, és un govern al qual els errors els surten gratis, però molt cars per a la societat".


La Redacció

dimarts, 18 de desembre del 2007

Nota de Premsa

Donat que l’Ajuntament continua en la seva negativa d’executar les Sentències, i de no procedir al retorn de les quantitats reclamades, els nostres advocats ja han començat a presentar davant l’Ajuntament les reclamacions administratives de cada veí afectat, reclamant el compliment immediat i efectiu de les Sentències.

En cadascuna d’elles es detallen els pagaments realitzats i els interessos legals a retornar calculats fins el dia 7 de desembre de 2.007. Lògicament aquests interessos aniran en augment depenent de la data en que l’Ajuntament faci efectiva la devolució.

Si en el termini d’un mes l’Ajuntament continua amb la seva negativa d’executar-les i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, s’instarà davant dels Jutjats la seva execució forçosa.

En relació a aquesta execució s’ha de fer un aclariment ja que l’Ajuntament al·lega per defensar els seus interessos que no ha donat compliment a les Sentències perque els corresponents Jutjats no han comunicat l’obligació de donar compliment a les mateixes.

No obstant, de conformitat amb el contingut de l’article 104 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, els Jutjats, mitjançant dues notificacions, que us remetem adjunts, comuniquen a l’administració els deure de complir amb les Sentències un cop rebin l’expedient administratiu.

Hem trucat directament al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, on s’ha seguit el recurs contra l’acord de contribucions especials, i ens han confirmat que el dia 10 d’octubre de 2.007 van rebre ofici de l’Ajuntament en el que es manifestava que s’havia rebut l’expedient administratiu i que es procedirien a realitzar les actuacions oportunes per executar la sentència.

És a dir, l’expedient el tenen des de molt abans del 10 d’octubre.


Sant Cugat del Vallès, 18 de desembre de 2.007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. SECTORS 14-18 DE MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.

dilluns, 17 de desembre del 2007

Tracte de favor en contra del interés general


Al 10 de febrer de l’any passat denunciàvem lo següent:

“A la Av.Villadelprat s’ha permès que aparquin els autocars d’una empresa farmacèutica ubicada a la nostra ciutat, que fa constantment de llançadora entre l’estació i la seva seu .
A les hores punta es produeixen aproximadament uns deu estacionaments per hora, algunes vegades fins a dos unitats.
Envaeix el carril de circulació produint embotellaments, frenades i ensurts, i s’hi està aturat amb el motor en marxa entre cinc i deu minuts contribuint a incrementar la contaminació.
Algú ha pensat que passaria si altres empreses fessin el mateix ¡¡”
Avui, desembre del 2007 tot continua igual, però a mes a mes, aparquen davant de la estació, inclús ocupant les places destinades als taxis.

Jaume Massanés i Papell

Sant Cugat o tercer mónUs adjunto unes imatges perquè veieu, com esta el treballador de correus de la Floresta, ja que incompleix totes les normes de seguretat i higiene en el treball.
Com a veí denuncio les condicions en que els florestans recollim el correu, com a sindicalista les condicions infrahumanes en que te que treballar aquesta persona. Des de La Floresta denuncio la manca total serietat per un Servei públic i que el consistori tindria que cuidar i vigilar per que donessin un servei en condicions.

Xavier Sans

dimarts, 11 de desembre del 2007

Set mesos sense Grups de Treball i el més calent a la aigüera.

ASSOCIACIÓ DE VEÍNS
SANT JOAN DE MIRA-SOL
Sr. Xavier Martorell, President del C. de Districte de Mira-sol:

El proppassat 6 de novembre es va constituir el consell de districte de Mira-sol i en la reunió informativa prèvia es va decidir la formació dels grups de treball. Grups de treball d’altra banda que no s’han reunit des de dos mesos abans de les eleccions municipals del mes de maig.

Es per aquest motiu que han quedat sense discutir i sense que nosaltres tinguem cap informació de qüestions tan importants com el desdoblament de les aigües pluvials, amb projecte aprovat i adjudicat el mes de juliol, i l’adjudicació del projecte de construcció del complex esportiu. amb obertura de pliques també durant el mes de juliol

Mentrestant han aparegut problemes nous, dels que com associació no hem rebut cap informació,com és la rotonda de la Avgda. Pompeu Fabra, rotonda que ha estat fortament contestada, amb raó, pels veïns de Mira-sol.

D’aquests temes, que depenen de l’àrea de territori voldríem rebre informació en el si del grup de treball corresponent.

Es per aquest motiu que demanem la convocatòria urgent del grup de treball de territori amb la presència de la seva tinent d’alcalde Sra. Mercè Conesa.

Espero rebre aviat noticies seves. Rebi una cordial salutació.


Josep M. Àngel
President A.V. Sant Joan de Mira-sol

Mira-sol 5 de desembre de 2007

diumenge, 9 de desembre del 2007

Mal ús de les zones verdes

Els que vivim des de fa molts anys a Mira-Sol sabem que el terreny situat entre l'avinguda de Papiol i el carrer Alacant està declarat com a zona verda.
Tenim que lluitar perquè no es converteixi en un pàrquing.
Els veïns necessitem zones verdes que no contaminin i menys cotxes que ja en tenim prou.
Si el col·legi La Farga el necessita, li suggerim que se’l faci en els seus terrenys

Manuel Almagro

divendres, 7 de desembre del 2007

Bosc engabiat

El febrer del 2006 s’aprova l’arranjament del Bosc de Can Gatxet amb els diners de lliure disposició (teòricament) destinats als districtes. Sorprenentment els treballs no comencen fins el mes de gener d’aquest any 2007 i se’ns diu que estaran acabats al maig.

La realitat actual és que els treballs avancen d’una forma lenta i intermitent fins el punt que algun material com la fusta tractada comença a deteriorar-se.

Davant d’aquesta situació l’associació veïnal de Sant Joan de Mira-sol va demanar, fa uns dos mesos, una reunió amb la Marta Subirà per saber de primera mà què està passant.
Avui, desembre del 2007, encara no s’ha rebut data i hora per la reunió.

Des d’aquí demanem que l’ajuntament es prengui seriosament l’arranjament del Bosc de Can Gatxet per acabar-lo el més aviat possible, però també denunciem el fet que quan els veïns, mitjançant les associacions que els representen, demanen parlar amb la regidora responsable del tema no rebin cap resposta als seus escrits.
Es inadmissible ¡¡ Qui es pensen que són aquesta gent tan prepotent ¡¡

Jaume Massanés i Papell

dilluns, 3 de desembre del 2007

Parlament Dia de l'arbre 2007

Benvolguts, avui celebrem el 5e. Dia de l’arbre a La Floresta. És un acte rellevant i al mateix temps minúscul i ingenu. Es rellevant perquè ens reunim per plantar uns arbres en aquest espai natural degradat. I es ingenu i minúscul per que al mateix temps s’estan destruint hectàrees de bosc. Per tant vol dir que la feina que fem no es pot quedar aquí.

L’associació El Mussol, per a la protecció del paisatge, organitzem el Dia de l’arbre, però volem deixar clar, que els protagonistes no som nosaltres, ni els arbres, sinó els nens i els joves. És per a ells que organitzem aquesta activitat, perquè d’alguna manera ens fa vergonya el mon que els hi estem deixant i volem que des de ben petits tinguin una altre mirada cap el medi ambient.

A La Floresta tenim molts bon exemples del que no s’ha de fer: tala indiscriminada d’arbres grans en les parcel·les privades, la no preservació i conservació del arbres exemplars (catàleg i mesures específiques), la no conservació de les fonts (font del Fumet) i la no preservació de les rieres i torrents. (al contrari, es donen permisos d’obres per envair-les i colgar-les i fa que es confonguin amb les clavegueres ), ,

Es per això que aquest any tornem al torrent d’en Llobet, així podem veure l’evolució del que varem fer l’any passat. També insistim en aquest lloc per que al trobar-se a prop de l’escola creiem que els seus alumnes, poden observar la seva evolució i a més a més perquè és un dels espais públics de La Floresta a on ens podem reunir una bona colla de gent a fer una activitat com aquesta. Com cada any hem estat buscant altres llocs i no n’hem trobat, donada la manca d’accessibilitat i disponibilitat dels d’espais públics de La Floresta.

Finalment recordar que l’associació El Mussol, per a la conservació del paisatge està adherida al Projecte Rius. El compromís que tenim, és el de vetllar per la qualitat de les aigües de la riera de Vallvidrera en el seu tram sota can Busquets mitjançant inspeccions d’anàlisi d’aigua fetes periòdicament (dues vegades l’any). Una activitat molt adient per la mainada. Convidem a qui vulgui afegir-s’hi. Podeu trucar al tlf.93 6740367 i demaneu per Daniel Gambús.
Associació El Mussol