Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dissabte, 13 d’octubre de 2007

Algunes reflexions més sobre El Consell de Cultura

En el número 42 (25 de juliol) del butlletí Un altre Sant Cugat ens referíem a la posada en marxa del nou Consell de Cultura, d’acord amb allò que preveu el Pla de Cultura aprovat quasi dos anys abans. Des d’aleshores, el Consell ha feta una altra reunió (13 de setembre) i el dia que s’escriu aquest article (8 d’octubre) se’n farà una altra. Paral.lelament, els representants de les entitats hem anat estudiant els temes que considerem han de centrar el treball del Consell.

En la reunió del dia 13 no vam avançar gaire, en part per raons òbvies: el regidor tot just acaba d’aterrar i està posant en ordre les idees. Des de la regidoria de cultura i esports se’ns va dir que s’estava treballant el pressupost i programa per al 2008, ja que el 2007 es dóna per tancat, i que en la seva definició el Consell seríem una part activa, la qual cosa vol dir que es tindran en compte els nostres suggeriments i propostes, quelcom que de fet ja queda recollit en el reglament de l’esmentat òrgan (el Consell ha de ser informat del pressupost municipal i de les actuacions de l’Ajuntament en matèria cultural i ha d’emetre informe sobre el programa d’actuació que acompanya el pressupost municipal. Art. 7.1 i 7.2).

Per la nostra part, els representants de les entitats hem anat treballant el tema i hem decidit convocar una Assemblea d’entitats per al dia 24 d’octubre, en ella farem balanç de la feina feta fins ara i posarem a discussió el que considerem han de ser les prioritats per al curs 2007/2008. Prioritats que han quedat esbossades en un primer document de treball i que, d’acord amb un lectura molt meva, passo a resumir (entre parèntesi esmento els apartats del Pla de Cultura que s’hi refereixen)::

· Seguiment de la posada en marxa de l’Institut de Cultura (1.2)
· Fer un mapa o inventari d’equipaments culturals (1.2, 2.1 i 2.2)
· Elaborar un Llibre Blanc de l’Associacionisme (2.1)
· Millora de l’espai reservat a les entitats de la pàgina web municipal (2.2)
· Actualitzar i millorar el registre d’entitats (2.2 i 2.3)
· Debatre i establir els criteris de signatura de convenis Ajuntament-entitats i de subvencions a entitats i associacions (2.2)
· Editar un llibret o similar per informar sobre les entitats existents i les seves activitats i serveis (3.3)
· Agilitzar l’aprovació del Catàleg de Béns Immobles de Sant Cugat, per tal de disposar d’un instrument que permeti fer una política sobre el patrimoni històric (3.3)
· Planificar i concretar una política sobre l’Arxiu Històric (3.3)
· Definir que cal entendre per Programa de difusió del coneixement contemporani (aspecte previst en l’apartat 4.3 del Pla de Cultura).
· Paral·lelament, cal rebre informació i fer un seguiment d’un seguit d’equipaments en obres, de projectes o d’immobles que estan esperant una destinació (cultural?): adequació Casa de Cultura, rehabilitació Celler Cooperatiu, destinació definitiva Casa Aymat, ampliació del Museu, estat execució nova Biblioteca ( Mira-sol), ampliació Escola de Música, execució pla funcional del casino de la Floresta, obres Casal de Mira-sol, destinació de l’antic edifici de l’Ajuntament i previsions dels centres culturals per a les noves zones de creixement (Can Mates i Can Vulpalleres).

En definitiva, es tracta d’incidir en els aspectes que tenen a veure amb el suport al teixit associatiu, amb els instruments per desenvolupar determinades polítiques culturals i amb la dotació de les infraestructures necessàries perquè tot plegat sigui possible. Seguirem informant, és la nostra obligació.

Jordi Casas
Membre del Consell de Cultura i de la Junta de la Fundació Sant Cugat