Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

diumenge, 30 de setembre del 2007

Impostos desapareguts a Sant Cugat ¡¡

Durant bastants anys (es va iniciar el govern CIU-PP de 1999-2003) es va externalitzar el servei de recaptació d'impostos en una societat anomenada Impulsis. Aquesta societat ha costat a l'Ajuntament una gran quantitat de diners solament en despesa espectaculars de manteniment d'oficines, sous i comissions. Des del Grup Municipal socialista-cpc el nostre regidor Pau Calsamiglia es va fartar a proposar que aquesta actuació de recaptació la realitzés la Diputació de Barcelona, més barat i més solvent atès que fa aquesta tasca en molts ajuntaments. Ni cas, passats els anys els resultats van ser que els costos de gestió van ser molt més grans i el que pitjor durant anys l'impulsis no va realitzar òptimament (i en molts casos ni òptima ni res, no es va fer) la recaptació executiva (la reclamació dels deutes a aquells ciutadans que no ho han fet en el període voluntari). Això ens porta a dues situacions:


- L'equip de govern liderat per CIU no va tractar igual a tots els ciutadans, alguns no van pagar impostos.
- La no recaptació de la recaptació executiva va fer que aquests imposts arribin a la prescripció i que el nostre municipi hagi perdut més de 8 milions d'euros al no haver fet el govern la seva feina.

És difícil d'explicar determinats temes, però hi ha coses que clamen al cel. A la intervenció plenària vaig felicitar al tinent d’alcalde Jordi Joly per haver reconegut l’error, haver liquidat l’organisme recaptador Impulsis i haver encomanat a la Diputació la gestió dels impostos.

La seva resposta va ser que no s’ha canviat perquè la Diputació de Barcelona ho faci millor sinó per una decisió estratègica atès que la recaptació no té valor afegit i l’impulsis es pot dedicar a una altra cosa.......que fort no?

Podeu veure la notícia completa en:

http://jaumemassanes.blogspot.com/2007/09/impostos-desapareguts.html