Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 25 de gener de 2008

Que deu està fent el Síndic que tenim ?

No se si us ho pregunteu o no. Els que no m’han necessitat es probable que no i els que heu vingut a veure’m ho sabeu una mica mes.

Agraeixo a Un altre Sant Cugat, que em doni la oportunitat d’explicar-ho als seus lectors. He observat que els lectors d’aquests butlletins presenten moltes queixes i que la web recull molt sovint el malestar dels veïns y les seves associacions.

Em sembla, doncs, que es un lloc molt adient per explicar-me i un cop fet i obtinguda, si me la doneu, la vostre confiança i complicitat, em posaré al vostre servei perquè plegats puguem tenir una ciutat mes justa, mes solidaria amb un conviure mes amable sense cap mena de rancúnies.

El Ple de l’Ajuntament del 19 de març em va elegir Síndic de Greuges, el 27 un decret de l’Alcaldia em va nomenar i el 3 de maig vaig prendre possessió del càrrec i condicionàrem el nou local tenint-lo, tot a punt, el 11de juny dia que obrirem al públic i rebérem les primeres visites.

Hem obert 86 expedients de greuge, n’ hem tancat 51, 21 donant la raó a l’Ajuntament qualificant-los com que no hi ha greuge i 26 favorables al ciutadà, 11 per mediació i 15 favorablement al ciutadà d’acord amb l’Ajuntament. Tenim oberts en aquests moments 35 expedients, 3 dels quals ja hem rebut l’informe demanat i pendents de resolució per part del Síndic, 3 mes els tenim congelats en espera de resolucions judicials doncs el Síndic no pot actuar si estan en mans de la judicatura, 1 expedient en espera de resolució del Síndic de Greuges de Catalunya, per acord mutu, 2 expedients estan en espera de rebre els informes demanats a l’EMD.
En quan a l’àmbit 12 son de Territori, 11 de Seguretat Ciutadana , 2 de Promusa, 2 sobre Responsabilitat Patrimonial, 2 del Cementiri, de diverses ordenances municipals i altres de Serveis Urbans.

Desprès d’aquests mesos d’actuació el Síndic es mes conegut i te una columna setmanal al Diari de Sant Cugat, també una xerrada mensual a la ràdio i sortirà setmanalment a Tot Sant Cugat mitja pàgina on el Síndic farà reflexions i on es donarà pública informació. Tenim uns díptics informatius, una Web, http://www.sindic.santcugat.cat/ i dos adreces de correu electrònic sindic@santcugat.cat i sindicatura@santcugat.cat on es pot buscar informació i contactar amb el Síndic de Greuges.

El Síndic atén qualsevol queixa dels ciutadans en defensa dels seus drets i llibertats quan consideren que els hi son vulnerats per l’administració. S’atén sense cap mena de discriminació per origen, llengua, cultura o religió. Tothom es benvingut i trobarà el mateix tracta per part del Síndic que es posarà al seu costat per entendre be el problema per investigar-lo i un cop obtinguda la informació de l’Ajuntament resoldre’l amb tot el rigor possible. El Síndic intentarà fer de mediador creient que la mediació es la millor solució com així ha constatat al llarg d’aquest vuit mesos d’actuació. El Síndic sovint acompanya al ciutadà al lloc, origen de la queixa per veure’l i poder entendre-ho tot millor. Al llarg de l’expedient resta en contacta amb al ciutadà fins la resolució final que li envia, tanquen la queixa i enviant la seva resolució a l’Alcaldia.

En un inici les relacions amb l’Ajuntament grinyolaven una mica, com es lògic al crear una nova institució. Ara els procediments de comunicació i relacions entre la Sindicatura i l’Ajuntament s’han establert i funcionen be, encara que hi ha pendent de consensuar unes normes complementàries, presentades per la Sindicatura, d’interpretació del reglament del Síndic amb la finalitat d’evitar disfuncions i sigui ben interpretat.

El Síndic es relaciona directament amb l’Alcalde i el seu Gabinet que fan córrer els expedients a les àrees a qui corresponen les actuacions i del propi Alcalde rep els informes que demana específicament per cadascú dels expedients que s’obren.

En la tramitació el Síndic tot sovint demana entrevistes amb les regidories i els seus caps tècnics per esbrinar la seva posició i la possibilitat de que una intermediació pugui solucionar el problema entre les parts, en principi enfrontades.

El Síndic t’escolta, t’informa, et defensa. Si em necessites vine a veure’m.
Jaume Clavell
Si voleu conèixer-lo millor visiteu aquesta web: