Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dijous, 25 de desembre de 2008

CiU-Actuem posen el Pacte de Govern contra les cordes!!

Els darrers dos plens municipals de Valldoreix s'ha escenificat el que, segons sembla ser pels vocals de CiU-Actuem, és el final del Pacte de Govern de Coalició a l'EMD de Valldoreix. Si som conseqüents amb la història d'aquest pacte, és la segona vegada que el posen entre l'espasa i la paret.

La primera crisi la va provocar la portaveu de CiU-Actuem, Sra. Angels Solé, encetant una disputa envers un reivindicat Decret de Signatures totalment innecessari. Aquella primera crisi fou resolta en base a una proposta inicial de la Presidenta que, després de molts mesos de marejar la perdiu, fou acceptada en la seva totalitat (perquè tants mesos de marejar-nos si, al final, s'acceptà la proposta inicial?).

Ara, sota una nova excusa relativa a la informació d'un punt del Ple que girava al voltant de la nova plaça de la centralitat, van decidir votar EN CONTRA DE TOTS ELS PUNTS CONSENSUATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL!!!!!!!!!

Cóm es pot votar en contra d'aquells punts que, en les reunions prèvies al Ple, s'havia donat el seu consentiment? És més, si es vol donar un toc d'alerta, s'hagués pogut entendre a mitjes un vot en blanc o l'abstenció...PERÒ EL VOT EN CONTRA?!!

I, per acabar-ho d'adobar, davant d'aquesta IRRESPONSABILITAT, es van haver de treure aquells punts de l'ordre del Ple Ordinari que eren urgents, per tal de tornar-los a plantejar en un Ple Extraordinari. Doncs exceptuant un punt relatiu a una moció sobre la necessitat de que les EMD tinguin potestat per poder tenir veu en el debat del Pla d'Equipaments Culturals, en tots els altres dos punts VAN TORNAR A VOTAR EN CONTRA!!!

Els esmentats punts feien relació a una modificació del pressupost municipal del 2008 per tal d'encabir una serie d'actuacions necessàries i pendents de realitzar, i de la convocatòria d'una subvenció FEDER per tal de recuperar un espai natural del poble (que té un termini de finalització molt proper).

Gràcies, senyors de CiU i senyors d'Actuem!! Tornem a les irresponsabilitats polítiques que els senyors Cardoner, Monells i Canals ens tenien acostumats. Tornem a bloquejar les actuacions de govern que ja ens tenien acostumats durant el període de la legislatura 2003-2007.

Vostès mateixos! Nosaltres ho explicarem per activa i per passiva, i no deixarem de queixar-nos de la seva nova manca de cultura democràtica i de Coalició.

Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix