Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dijous, 26 de juny de 2008

La banca ètica

El proppassat dia 19 vam realitzar la 3ª Tertúlia Sàvia a la seu de la Fundació. En Narcís Sánchez, representant de la U.I.P. a la Junta de FETS (Finançament ètic i solidari) i membre de la Junta de l’associació projecte FIARE de Catalunya, ens va parlar de la banca ètica.

En Narcís ens va informar que FETS és una associació que compta amb el suport de 60 entitats -entre elles i com ja ha quedat indicat, la Universitat Internacional de la Pau-, que té com a finalitats: a) sensibilització i promoció d’unes finances ètiques; b) prestació de determinats serveis, com la d’un observatori sobre finances ètiques; c) millora del marc legal; i d) impuls d’un sistema financer amb característiques pròpies (ètiques).

Ens va presentar algunes dades que justifiquen, entre d’altres, la necessitat de definir un sistema financer alternatiu. Ens va recordar que aproximadament un 20% de les persones són en risc d’exclusió social i que un 8% estan exclosos de l’ús de les entitats financeres convencionals (impossibilitat d’obrir un compte corrent).

Avui hi ha tres tipus d’entitats que no es mouen en el circuit de bans i caixes i que treballen en el camp de l’economia social, per definir-ho de forma entenedora: a) entitats que faciliten préstecs privats solidaris (microcrèdits); b) entitats creades per a prestar serveis als seus socis; i c) cooperatives de crèdit legalment constituïdes. Aquestes darreres són les que pròpiament es mouen en el camp de la banca ètica.

Què és un banc ètic? És una entitat que prioritza l’obtenció d’un benefici social, en la qual l’obtenció de benefici té com a única finalitat garantir la seva viabilitat econòmica. Aquestes entitats disposen d’un comitè ètic, independent, que valora, des d’un punt de vista social i a partir d’uns criteris preestablerts, l’impacte del projecte que demana finançament. Existeix, alhora, un llistat de factors excloents. Tots aquests criteris estan basats en els principis de la banca ètica: a) lluita contra l’exclusió social; b) democràcia en el seu funcionament; c) transparència de la gestió; i d) fomentar l’estalvi dels que volen conèixer i participar en l’ús dels seus diners. Pel que fa al seu funcionament, el marc regulador és el mateix que qualsevol altre banc.

No cal dir que a Catalunya (i a la resta de l’Estat encara més) és una experiència molt recent i encara no ha donat el salt al coneixement públic. Hi ha diversos factors que expliquen les dificultats per fer-ho: a) recursos limitats per donar-se a conèixer; b) manca de suport per part de les administracions públics, massa dificultats per a la seva constitució; c) desconfiança de la gent envers el seus resultats financers; i d) exigència de garanties que el seu finançament sigui realment ètic. Hi ha motius, però, per pensar que les seves possibilitats de creixement són àmplies: una enquesta ha evidenciat, entre altres aspectes positius, que un 75% de la gent està disposada a perdre uns mica de rendibilitat econòmica en benefici de projectes com aquest. Per altra part, l’experiència de altres països posa de manifest que hi ha un ampli camp per recórrer.

Ja entrant en projectes concrets i seguint la classificació que hem fet en el quart paràgraf. A Catalunya comptem amb:

Oikocrèdit: recull diners al primer món per finançar projectes al tercer món. És soci del projecte FIARE.
COP57 (creat el 198/): cooperativsa que dóna servei als socis. Amb presència a Catalunya, Aragó, Madrid i, des de fa poc, també Andalusia. També es soci del projecte FIARE.
Triados banc (2004). És de matriu holandesa i està instal.lat a Catalunya des del 2006 (casa de les Punxes, Barcelona). Projecte el seu finançament vers activitats de caràcter cultural, social i mediambiental.
FIARE (2005). És de matriu italiana i és present a Catalunya des del 2007. També és present al País Basc. Com explica la seva Memòria d’activitat 2007, l’objectiu del projecte FIARE és “Constituir l’any 2011 una cooperativa de crèdit que operi en l’àmbit financer des de criteris solidaris i alternatius al sistema bancari convencional. Un banc, tanmateix, l’objectiu principal del qual no serà la maximització del benefici econòmic, sinó rescatar el valor social dels diners i l’activitat econòmica al servei d’un món més just, humà i sostenible”. Té oficina al carrer Providència, 20 (Barcelona)[1] .

En definitiva, en Narcís Sánchez ens va demostrar que el concepte banca ètica no és un oximoron, amb altres paraules, que ètica i finances poden ser dos aspectes compatibles. Paga la pena que hi pensem i que ens informem al respecte. Traslladar la nostra actitud ètica als diners, no és poca cosa.

Jordi Casas
Fundació Sant Cugat


[1] A la seu de la Universitat Internacional de la Pau, que és també la de la Fundació, es pot obtenir més informació sobre aquest projecte.