Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 17 de juliol de 2009

Salut Pública: L'Ajuntament posa en perill la salut dels ciutadans de Sant Cugat i perjudica el medi ambient


De tots és sabut que quan es treballa amb una serra radial tallant pedra, la primera mesura és dur màscara per no respirar la pols fina que s'aixeca; i la segona, que no s'ha de generar precisament aquesta pols perquè ho respirin els altres. És obligatori treballar amb maquinària que aporti aigua o aspiració per a no contaminar l'atmosfera. A Sant Cugat del Vallés aquests principis es desconeixen, precisament en les obres que disposa l'administració. Es treballa sense màscara i tallant pedra en sec.
Quan es talla en sec asfalt, la pols que es genera pot ser cancerígena, i si es tallen en sec les pedres que componen les voreres la pols que s'aixeca conté silicats que s'introduïxen en els alvèols pulmonars i els bronquis quedant allí per a tota la vida per ser totalment insolubles. Amb els anys poden generar malalties. La pols que s'ha generat d'aquesta manera en Sant Cugat no ha desaparegut en acabar l'obra. Es torna a aixecar cada vegada que referma el vent, encara que no ho veiem. Des de les obres de la Rambla del Celler a totes les quals s'estan efectuant avui, l'atemptat contra la salut dels ciutadans és contínua. Denuncio aquesta situació i demano a l'administració que, ja que tenim un departament de medi ambient que es dediquin a controlar el que fan les brigades o que els donin maquinària adequada.

ELEMINDS - J.R. Loidi