Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

diumenge, 14 de juny de 2009

Moció per millorar el mantenimentMoció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per millorar i potenciar els serveis de manteniment de la nostra ciutat
Fotografies: http://www.eleminds.com/dinimg/Image/elmantenimentasantcugat(1).pdf

Els santcugatencs i les associacions de veïns en general denuncien la manca progressiva del manteniment a Sant Cugat en els darrers anys, tan al centre com als districtes.
En els districtes, aquesta sensació de deixadesa permanent és encara més evident i, al mateix temps, s’incrementa el desànim davant del baix nivell de resposta obtingut de l’ajuntament davant de les denuncies i veuen com els problemes s’eternitzen.
Tenim una ciutat envejable en molts aspectes, és cert, però aquesta deixadesa és cada vegada més evident i malauradament empobreix la imatge de Sant Cugat.

Els problemes i deficiències detectades són moltes però podríem agrupar-los en els següents equipaments:

• Paviment (asfaltat i voreres)
• Carrers de terra (esvorancs i pols)
• L’arbrat (reg i neteja de males herbes dels escocells)
• Il•luminació (reposició de bombetes o focus, mecanismes d’encendre/apagar)
• Papereres (periodicitat de la neteja i buidat)
• Clavegueram (grau d’obturació, fugues i males olors)
• Bancs i jocs infantils (manteniment actiu i preventiu com repintat i substitució d’elements perillosos)
• Neteja de la via pública (periodicitat irregular o absència)
• Senyals de tràfic horitzontals (pintura poc duradora i repintat de stops i límits de velocitat)
• Reixes i embornals de recollida d’aigües pluvials (absència de neteja regular o retirada de brossa desprès d’aiguats)
• Rieres (neteja i vigilància d’abocaments, focus del mosquit tigre en tolls per basaments incontrolats)
• Marquesines en parades d’autobusos (brutícia en bancs i altres components)
• Etc...etc...

La segona queixa més generalitzada és la lentitud en l’arranjament del problema, per exemple: un fanal que no funciona (dues setmanes), una vorera impracticable pels panots trancats (mesos), eliminar la vegetació “generosa” al escocells dels arbres (fins un any) ,males olors en rieres o clavegueram (mesos o anys), i així un llarg etc.

En el rànquing de queixes li segueix el temps necessari per obtenir resposta quan un ciutadà denuncia un problema de manteniment. En alguns casos no rep ni la resposta.
La impressió general és que el servei de manteniment, és insuficient i la seva gestió és molt millorable.

Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. – Convocar urgentment reunions de treball amb associacions veïnals i entitats implicades per recollir les seves opinions, queixas i idees que, conjuntament amb la informació de que ja disposa Serveis Urbans, ens permetrà completar la identificació de les necessitats i tasques de manteniment corresponents.

Segon. – Crear un nou protocol, o millorar l’actual, si existeix, on figuri la planificació del manteniment de la ciutat (centre i districtes) indicant zones, tipus de instal•lació o equipament, actuacions i la periodicitat de cada acció o temps de resposta tipus.

Tercer. - Presentar el protocol als Consells de Districte i fer arribar una copia a les associacions i entitats. La seva implicació en el seguiment serà ben segur una bona eina per millorar i avaluar la seva gestió.

Quart. - Utilitzar aquest document com base i guia en la contractació de les empreses externes de serveis i també per un posterior seguiment i avaluació del seu compliment.

Cinquè. – Crear unitats mòbils d’inspecció per avaluar els problemes denunciats, el nivell de resposta i la actuació necessària. Encara més important, per detectar preventivament les incidències.

Sisè.- Millorar el servei d’atenció al ciutadà per aconseguir donar una resposta als seus escrits en un termini de temps que no superi els deu dies.

Sant Cugat, juny de 2009

1 comentari:

Anònim ha dit...

Una mocio molt complerta i necessaria. Ara que diran ?