Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 8 de maig de 2009

Riera de Can Llobet

Malauradament la qüestió de les rieres es un tema de tots i el tenim pendent des de fa molt temps. Les rieres i els torrents son com les venes i les arteries del cos: imprescindibles.
Al nostre municipi hem vist com han anat desapareixent de mica en mica: tothom ha callat, torno a dir que es una qüestió de tots, sobre tot dels ciutadans que hi viuen a prop .
Unes queden cobertes i tots contents ja que així guanyem uns metres de terreny privat , que es paga molt car.
Altres embotides dins un tub, i ja no es veu la brutícia.
També n’hi ha (la majoria) que serveixen per que hi passin els tubs de la claveguera o les aigües d’escolament de la pluja.
I encara n’hi ha que s’han quedat en un canal de formigó sense cap possibilitat de desenvolupar ni un bri de planteta, encara que sabem que no hi ha com la vegetació de ribera per frenar la força de les avingudes i per la seva funció depuradora, sense entrar en que son un hàbitat escàs i de una importància cabdal en el clima mediterrani i en un parc forestal.
Des de la Associació el Mussol ja fa molts anys que treballem en aquest sentit, per nosaltres hi ha una via essencial: conscienciar, formar i sensibilitzar al ciutadà adult des dels serveis municipals i des de les associacions i als nens a l’escola. Es per això que nosaltres des de fa temps formem part del Projecte Rius. Hem adoptat un tram de riera que anem a inspeccionar cada primavera i cada tardor. També hem intentat, sense èxit, que es formin altres grups en el municipi.
A cada campanya que fem: “Dia de l’Arbre”, Festa de la Tardor, entrevistes amb els tècnics del Parc de Collserola, participació en jornades sobre la gestió de la riera de Vallvidrera, fem denuncies a l’ACA, SEPRONA sobre invasions i cobriment de rieres amb terres i també de vessaments.
Incloem sempre la qüestió de les rieres, particularment la de Can Llobet a on hem celebrat dos anys el Dia de l’Arbre i l’hem visitat amb els serveis tècnics mostrant-los que l’autopista del túnels desaigua les pluvials directament a la riera de Can Llobet, sense cap mena de filtre ni mecanisme de disminució de la velocitat, amb els problemes de contaminació i d’erosió que comporta.
Cada un dels casos que os hem esmentat te nom i localització.

Associació El Mussol,per a la protecció del paisatge
Dijous, 7 de maig de 2009