Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

diumenge, 17 de juny de 2007

Fundació Sant Cugat, presentació i col.laboració

En aquest número iniciem una col·laboració continuada amb Un altre Sant Cugat, amb la voluntat d’ajudar a reforçar-lo com un referent informatiu inel.ludible del nostre municipi. Ens ha semblat oportú dedicar aquesta primera aportació a presentar-nos.

La Fundació Sant Cugat neix a finals de 1997, a partir d’un grup de persones que consideren necessari dinamitzar la vida associativa de la nostra ciutat. Fa la seva presentació pública el 24 d’abril del 1998. La Fundació, tal com indiquen el seus Estatuts, es proposa generar debat i opinió pública i enfortir el teixit associatiu local. En aquest sentit, hem impulsat activitats destinades directament a discutir i difondre opinions sobre un seguit de temes que ens interessen a tots. I, a la vegada, hem col·laborat amb diferents entitats per tal de generar sinèrgies i organitzar activitats conjuntament.

Pel que fa al primer aspecte, hem organitzat tres congressos sobre la ciutat, congressos que han anat canviat de format, però que des del primer moment han significat una aportació original en la vida local i, ens atreviríem a dir, catalana. Han estat els següents:1r Congrés de la Ciutat: Sant Cugat, ciutat oberta (octubre 1998-febrer 1999); 2n Congrés de la ciutat: Fent ciutat (gener-març del 2003) i 3r Congrés de la ciutat: Sant Cugat: un projecte col·lectiu? Drets i deures de ciutadania (novembre-desembre del 2006).
Ara, ja estem pensant en el 4t Congrés i amb la possibilitat de fer-ne un cada dos anys.
Paral·lelament, hem fet altres activitats, com ha estat l’organització de tres edicions de les jornades l’Art a Debat (2001, 2002 i 2005) i hem impulsat la iniciativa literària Postres de poeta (2002, 2003, 2004 i 2005). Col.laborem amb entitats com la Universitat Internacional de la Pau i l’Associació d’Amics de Pedra i Sang. Una bona mostra de la nostra voluntat de generar sinèrgies, és que compartim local amb les dues entitats esmentades i amb Atena. Hem estat presents a la Plataforma Salvem Can Busquets i participem en la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 Local i en el Consell Municipal de Cultura, amb la presència de persones que formen part de la nostra Junta. Per últim, cal indicar que donem aixopluc jurídic i logístic al Memorial Vázquez Montalbán, el qual acaba d’organitzar i lliurar el 2n Premi de treball de recerca de batxillerat.
Aquesta és una breu ressenya de les nostres activitats, a les quals sumarem a partir d’ara la nostra col·laboració en aquesta revista, la continuïtat, potenciació i extensió de la qual considerem imprescindibles.

Fundació Sant Cugat
Juny del 2007