Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

diumenge, 6 d’abril de 2008

Casa Mònaco

Posició inicial de l’Associació de Veïns de l’Eixample Sud respecte al projecte de construcció d’habitatges a l’espai del davant de la Casa Mònaco

Davant de l’evidència del fet que l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat vol construir habitatges en aquest espai -teòricament un terreny reservat a serveis- l’Associació de Veïns vol fer les següents puntualitzacions:

- Que tot i que no dubtem en la legalitat del projecte, ens sembla èticament reprobable convertir una zona de serveis públics en un espai d’habitatge privat. Sovint, les ja famoses permutes no són res més que un parany legal per canviar el correcte i assenyat ús inicial d’un espai destinat a un interès públic i no pas privat, com és el cas que ens ocupa.

- Amb aquest projecte l’únic que es pretèn és passar per sobre dels interessos col.lectius en benefici d’interessos individuals. Per què, sinó, canviar un espai d’interès social en una cosa que només afavorirà uns pocs? Quin sentit té que l’Ajuntament auspicïi aquesta insensatesa?

- L’Eixample Sud és un barri que pateix de manca de cohesió social. Això fa que hi hagi un desequilibri entre l’ús d’espais públics i privats en aquest barri. És molt evident que manllevar un espai públic per convertir-lo en privat no només no ens ajuda, sinó que perjudica notablement aquesta cohesió social que, volem creure, que l’Ajuntament també persegueix.

- Construir una guarderia en aquest espai del qual estem parlant ajudaria a fer un conglomerat adequat per al nostre barri, el revitalitzaria. Ara per ara, no podem entrar a valorar a fons què significaria construir-la en terrenys que pertanyen o són immediatament adjacents a l’Escola Pi d’en Xandri: però pensem que, per exemple, la mobilitat a l’entorn de la Casa Mònaco –on no hi ha atzucacs- és millor. I, en qualsevol cas, no es tracta de canviar una cosa que ja està ben planificada en el seu origen.

- Com a conclusió hem de dir que ens desagrada profundament haver de prendre la inciativa en una qüestió que ens sembla elemental i que, insistim, només interessos individuals –en aquest cas radicalment contraris a l’interés públic- podrien justificar. Es per això que demanem que l’equip de govern de l’Ajuntament es replantegi aquest projecte, el tiri cap enrera i faci el que cal: Donar un ús públic al que és un espai públic.